Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie NR 14/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Cisek

Wójt Gminy Cisek na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Cisek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje projektu uchwały zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisku,
b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. 1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 18.02.2015 r. do 25.02.2015 r.
2. Termin składania pisemnych uwag i opinii z konsultacji, przeprowadzonych w formach określonych w § 2, ustala się do dnia 25.02.2015 r. Uwagi i opinie można złożyć listownie, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Cisek lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Cisek. Uwagi anonimowe nie będą uwzględniane.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFUchwała.KONSULTACJE.2015.2015-02-18.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2015
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  18-02-2015 16:29
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  18-02-2015 16:30
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 4504
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl