Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości

Zarządzenie Nr 7/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 08 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, ustalenia ceny  wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przewozie, stanowiącej własność Gminy Cisek

Na podstawie  art. 38 ust.1 oraz art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r poz. 518 z póź. zm) oraz Zarządzenia Nr 125/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Przewóz oznaczonej jako działka nr działka nr 158 o powierzchni 0,1710 ha dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00059660/3, będącą własnością Gminy Cisek.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 10000,00 złotych brutto.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie na stronach internetowych urzędu , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 7 Wójta Gminy Cisek z 8 stycznia 2015r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2015
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  09-01-2015 14:29
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 5262
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl