Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2015 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

PDFZarządzenie.19.2016.2016-03-21.pdfw sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2015 rok.

 • Uchwała Nr XII/69/2015 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XII/68/2015 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
   
 • Uchwała Nr XI/61/2015 z 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XI/60/2015 z 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr X/56/2015 z 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr X/55/2015 z 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr IX/51/2015 z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr IX/50/2015 z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr VIII/47/2015 z 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VIII/46/2015 z 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr VII/41/2015 z 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VII/40/2015 z 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr VI/35/2015 z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VI/34/2015 z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr V/29/2015 z 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr V/28/2015 z 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr IV/19/2015 z 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr IV/18/2015 z 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr III/15/2014 z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr III/14/2014 z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2015 rok.
Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2015
  przez: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
 • opublikowano:
  07-01-2015 14:23
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  13-04-2016 13:19
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3804
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl