Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018

Zgodnie a art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zakres działania poszczególnych Komisji określa Statut Gminy.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI NA KADENCJĘ 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna

1. Anna Ryborz - Przewodnicząca,
2. Łukasz Cichoń,
3. Tomasz Golasz,
4. Kazimiera Lewicka,
5. Alojzy Wurs.

Komisja Rewizyjna - na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

1. Tomasz Golasz - Przewodniczący,
2. Norbert Mikliss,
3. Fryderyk Nawrat,
4. Donata Proksza,
5. Gerard Stania.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

1. Donata Proksza - Przewodnicząca,
2. Ewa Głombik,
3. Norbert Mikliss,
4. Elżbieta Sączawa,
5. Agnieszka Szczuka.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1. Alojzy Wurst - Przewodniczący,
2. Diter Hałas,
3. Rudolf Ignacy,
4. Fryderyk Nawrat,
5. Elżbieta Sączawa.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2014
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  22-12-2014 15:48
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  30-01-2017 12:25
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 9112
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl