Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXVII.2014

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 20 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów  z obrad XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie od 25 sierpnia 2014 do 20 października 2014 r.
 7. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  a) przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.,
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na 2014 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r,
  c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  d) zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  e) sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków,
  f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.,
  g) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2015 r.”,
  h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Cisek.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów,
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Proszę szanownych Radnych  i Sołtysów o niezawodne przybycie na obrady sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XXXVII.podatek.2014.2014-10-10.pdf
PDFPoż -WFOŚ-Kanal.- ZMIANA- 1 256 500 .pdf
PDFPoż. płat -WFOŚ-Kanalizacja- zmiana- 1 987 000 .pdf
PDFUchwała.XXXVII.GPPiRPA.2014.2014-10-14.pdf
PDFUchwała.XXXVII.OrgPozarz.2014.2014-10-14.pdf

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2014
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  10-10-2014 13:46
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  14-10-2014 13:40
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 3513
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl