Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 14/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 14/2013
2 Rodzaj dokumentu decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu „Budowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku  na działkach: Nr 1, 43, 219/1 km.1 Cisek"
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy IUR.6220.18.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 27.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu decyzja
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2013, 12/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi obwieszczenie 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2013-12-27

 

Metryczka
  • wytworzono:
    27-12-2013
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    27-12-2013 14:51
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl