Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 13/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 13/2013
2 Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I „ na działkach : nr 643 km.1 Cisek ,nr 1205 km. 2, oraz nr 1204/2 km.1 Landzmierz
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewid. 160303_2 Cisek
7 Znak sprawy IUR.6220.17.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 16.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  http://bip.netkoncept.com/php/pobierz.php3?bip=bip_cisek&id_zal=3460&id_dok=1519
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi obwieszczenie 

Podmiot udostępniający: Wojt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2013-12-16

 

Metryczka
  • wytworzono:
    16-12-2013
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    16-12-2013 10:59
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl