Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 6/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 6/2013
2 Rodzaj dokumentu postanowienie
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu budowa dwóch fabrycznie nowych elektrowni  wiatrowych w Łanach na działkach Nr 42/1 km. 1 oraz 716/1  km.2 
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewidencyjna 160303_2 Cisek obręb ewidencyjny 0061 Łany 
7 Znak sprawy IUR.6220.1.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 20.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2013-02-20

 

Metryczka
  • wytworzono:
    20-02-2013
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    20-02-2013 15:04
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl