Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

W dniu 17 lutego 2014 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XXXI/183/2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Cisek w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
 
Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Cisek.
 • Uchwała nr XXXI/181/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,
 • Uchwala nr XXXI/182/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Danuta Czajkowska - Kierownik GOPS
Data wytworzenia: 2014-03-31
Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  31-03-2014 12:35
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  31-03-2014 12:43
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl