Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

Sprawozdanie 
z dnia 08 listopada 2013 roku 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 roku oraz Zarządzenia Nr 72/2013 Wójta Gminy Cisek z dnia 30 października 2013 roku w dniach od 31 października 2013 r. do 7 listopada 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek bip.cisek.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. W tych dniach również, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać uwagi, opinie i wnioski do w/w projektu. 
 
Zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji informuję, że do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku” nie zostały zgłoszone żadne uwagi, opinie oraz wnioski.
 
WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wajs-Groma
Data wytworzenia: 2013-11-07
Metryczka
  • wytworzono:
    08-11-2013
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    08-11-2013 12:37
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl