Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Rada Gminy Cisek przyjęła w dniu 3 listopada 2008r. uchwałę nr XXI/95/2008 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisek na lata 2008 - 2013.

Uchwalona Strategia, to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych Gminy w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia. Dokument wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Cisek, na ich niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania niekorzystnych zjawisk.

Załącznik do uchwały: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla Gminy Cisek na lata 2008 - 2013. 

informację wytworzył(a): Marianna Zygmunciak
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2008-11-03
Metryczka
 • wytworzono:
  25-02-2008
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  25-02-2008 15:08
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  12-11-2008 13:17
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl