Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i druki

POBIERZ AKTUALNE FORMULARZE I DRUKI :

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych,
w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego

PDFCEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf (100,42KB)

lub wypełnij
Wniosek elektroniczy

2.

Instrukcja wypelniania wniosku

PDFInstrukcja_CEIDG-1_29_czerwca_2011.pdf (101,66KB)

 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1.

WNIOSEK o przyznanie środków finansowych
z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Cisek na rok 2021
PDFWNIOSEK o przyznanie środków finansowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (116,94KB)
2.
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych
RTFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (34,10KB)
3.
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
RTFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (28,12KB)
4.
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży.pdf (197,34KB)

 

OŚWIATA, KULTURA, SPORT
1.
wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
W_SS_2007
2.
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
W_ZS_2007
3.
zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
RTFZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (11,14KB)
4.
wniosek o dofinansowanie kosztów
przygotowania zawodowego,
klauzula informacyjna RODO, oświadczenia, informacje,
zrzeczenie się prawa do odwołania
PDFInformacja przedsiebiorcy ubiegajacego się o pomoc de minimis.pdf (154,31KB)
PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (105,59KB)
PDFOświadczenie dotyczące pracodawcy.pdf (193,13KB)
PDFOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf (324,90KB)
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf (333,82KB)
PDFOświadczenie o poniesionych kosztach.pdf (221,33KB)
PDFOświadczenie wspólnika spółki.pdf (202,66KB)
PDFTabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę.pdf (193,68KB)
PDFWzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.pdf (180,15KB)
PDFZrzeczenie się prawa do odwolania.pdf (121,84KB)
PDFOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.pdf (176,08KB)
PDFOświadczenie o zamieszkaniu młodocianego.pdf (163,50KB)

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

PDFNowy wniosek o wycinkę drzewa.pdf (290,13KB)
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf (287,92KB)

2.

wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PDFGmCisek-wniosek-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.pdf (155,42KB)

 

BUDOWNICTWO

1.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (101,62KB)
DOCXWniosek o ustalenie numeru porządkowego.docx (15,95KB)

2.

Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

PDFFormularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (1,30MB)

 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

1.

formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - osobom fizycznym,
- osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej


PDFPPF.pdf (2,27MB)
PDFPPPR.pdf (2,11MB)