Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i druki

POBIERZ AKTUALNE FORMULARZE I DRUKI :

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych,
w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego

PDFCEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf

lub wypełnij
Wniosek elektroniczy

2.

Instrukcja wypelniania wniosku

PDFInstrukcja_CEIDG-1_29_czerwca_2011.pdf

 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1.

WNIOSEK o przyznanie środków finansowych
z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Cisek na rok 2021
PDFWNIOSEK o przyznanie środków finansowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
2.
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych
RTFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
3.
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
RTFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
4.
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży.pdf

 

OŚWIATA, KULTURA, SPORT
1.
wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
W_SS_2007
2.
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
W_ZS_2007
3.
zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
RTFZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
4.
wniosek o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego,
iklauzula informacyjna RODO_OS,
OŚWIADCZENIE,
PDFWniosek o dofinansowanie kosztów krztałcenia zawodowego.pdf
PDFKlauzula informacyjna RODO_OS.pdf

PDFOŚWIADCZENIE.pdf
5.
formularz de minimis
PDFFormularz de minimis.pdf
6.
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
7.
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
PDFOświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.pdf

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

PDFNowy wniosek o wycinkę drzewa.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf

2.

wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PDFGmCisek-wniosek-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.pdf

 

BUDOWNICTWO

1.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.doc
PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.pdf

2.

Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

PDFFormularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf

 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

1.

formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - osobom fizycznym,
- osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej


PDFPPF.pdf
PDFPPPR.pdf