Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na Modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 lutego 2014 roku pod pozycją 53518 - 2014. Poniżej zamieszczono do pobrania pliki dotyczące tego przetargu:

 1. PDFOgłoszenie o przetargu_droga Cisek-Roszowicki Las.pdf
 2. PDFSIWZ droga C-R.L.pdf
 3. PDF01. Oferta.pdf
 4. PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf
 5. PDF03. Wykaz robót.pdf
 6. PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf
 7. PDF05. Wykaz osób.pdf
 8. PDF06. Oświadczenie dot. uprawnień.pdf
 9. PDF07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.pdf
 10. PDF08. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf
 11. PDF09. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf
 12. PDF10. Wzór pełnomocnictwa.pdf
 13. PDF11. Wzór karty gwarancyjnej.pdf
 14. PDF12. Projekt umowy droga C-RL.pdf
 15. PDF13.1. Opis techniczny.pdf
 16. PDF13.2. Plan orientacyjny.pdf
 17. PDF13.3. Plan sytuacyjny.pdf
 18. PDF13.4. Przekroje konstrukcyjne.pdf
 19. PDF14. Przedmiar robót.pdf
 20. PDF15. Specyfikacje techniczne.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aniela Kłosek
Data wytworzenia: 2014-02-14
Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  14-02-2014 15:10
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl