Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2013 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

ABSOLUTORIUM:

Zmiany do budżetu w 2013 roku:

 • Uchwała Nr XXX/178/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXX/177/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIX/170/2013 z 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXIX/169/2013 z 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXVIII/165/2013 z 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXVIII/164/2013 z 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXVI/158/2013 z 8 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXVI/157/2013 z 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXV/154/2013 z 3 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXV/153/2013 z 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIV/146/2013 z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXIV/145/2013 z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.
 • Uchwała Nr XXIII/133/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXIII/132/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2013 rok.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2013 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek:

 • Uchwała Nr XXII/126/2012 z 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXII/125/2012 z 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2013 rok.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2012-12-27

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2012
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  27-12-2012 11:07
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  27-06-2014 12:11
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl