Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2014 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Budżet gminy Cisek uchwalony na 2014 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek:

 • Uchwała Nr XXXIV/205/2014 z 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXXIV/204/2014 z 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XXXIII/197/2014 z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXXIII/196/2014 z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XXXII/189/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXXII/188/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/180/2014 z 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXXI/179/2014 z 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XXX/176/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Nr XXX/175/2013 z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2014 rok.

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2013-12-20
Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2013
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  20-12-2013 12:24
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  23-06-2014 10:22
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl