Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2012 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2012 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek oraz zmiany do budżetu:

 • Uchwała Nr XX/121/2012 z 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XX/120/2012 z 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIX/117/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIX/116/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVIII/111/2012 z 28 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVIII/110/2012 z 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVII/104/2012 z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVII/103/2012 z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVI/102/2012 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XVI/101/2012 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XV/93/2012 z 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XV/92/2012 z 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami Nr 1 1 i Nr 2).
 • Uchwała Nr XIV/89/2012 z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIV/88/2012 z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XIII/84/2012 z 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XIII/83/2012 z 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XII/77/2012 z 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.
 • Uchwała Nr XII/76/2012 z 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XI/68/2011 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2012 r. (z załącznikami).
 • Uchwała Nr XI/69/2011 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.

Opinie Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu na 2011 rok:


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2012-01-04

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2012
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  04-01-2012 12:52
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  04-07-2013 11:17
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl