Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2011 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2011 rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisek oraz zmiany do budżetu:

 • Uchwała Nr VII/45/2011 z 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 18/2011 z 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 17/2011 z 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r. 
 • Uchwała Nr IV/19/2011 z 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2011 r. 
 • Uchwała Nr III/12/10 z 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2011 r. (z załącznikami).

Opinie Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu na 2011 rok:


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz - Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2011-01-12

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2011
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  12-01-2011 15:09
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  04-01-2012 11:32
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl