Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2010 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego na dany rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem jego zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne, Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2010 rok oraz jego zmiany:
 

 • Uchwała Nr XL/205/10 z 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXIX/198/10 z 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXVIII/191/10 z 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXVII/187/10 z 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXVI/182/10 z 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXV/181/10 z 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXIV/178/10 z 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXIII/169/10 z 8 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2010r. (z załącznikami) 
 • Uchwała Nr XXXII/161/09 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2010r. wraz z załącznikami:
 1. Dochody budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 2. Wydatki bieżące budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 3. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Cisek na 2010r.
 5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  i wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.
 7. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Cisek w 2010 r.
 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
 9. Wydatki na programy i projekty ze środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz
Data wytworzenia: 2009-12-21
Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2009
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  30-12-2009 12:44
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  25-11-2010 13:30
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl