Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2008 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.
Niżej zamieszczamy budżet gminy Cisek uchwalony na 2008 rok oraz jego zmiany:

 • Uchwała Nr XXIV/107/2008 z 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XXIII/99/2008 z 01 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Zarządzenie Wójta Gminy Cisek Nr 55/2008 z 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XXII/98/2008 z 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XXI/94/2008 z 03 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XX/91/2008 z 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XIX/85/2008 z 08 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XVIII/81/2008 z 09 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XVII/77/2008 z 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Uchwała Nr XVI/74/2008 z 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 8/2008 z 11 lutego 2008r. w sprawie zmian do układu wykonawczego w budżecie Gminy Cisek na rok 2008, przyjętym Zarządzeniem Wójta Nr 1/2008 z dnia 03 stycznia 2008r.
 • Uchwała Nr XV/69/2008 z 11 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 1/2008 z 3 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego w budżecie Gminy Cisek na rok 2008 wraz z załacznikami:
  Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
 • Uchwała Nr XIV/67/2007 z 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2008r. wraz z załącznikami:
 1. Plan dochodów budżetowych
 2. Plan wydatków budżetowych
 3. Wydatki na zadania inwestycyjne
 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 8. Wykaz planowanych kredytów bankowych
 9. Plan dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy
 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alina Hanisz
Data wytworzenia: 2008-01-07
Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2008
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  07-01-2008 22:48
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  29-04-2009 09:02
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl