Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2006 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W ciągu roku budżetowego, jeśli jest to konieczne Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala zmiany do budżetu. Wójt Gminy może wprowadzić do budżetu gminy dotacje celowe wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.

 • Zarządzenie Nr 70/2006 z 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFzarządzenie Wójta Gminy
 • Uchwała Nr IV/15/2006 z 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFuchwała Rady Gminy
 • Zarządzenie Nr 67/2006 z 22 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenia Wójta Gminy
 • Zarządzenie Nr 65/2006 z 11 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenia Wójta Gminy
 • Uchwała Nr III/13/2006 z 11 grudnia 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy
 • Zarządzenie Nr 64/2006 z 4 grudnia 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenia Wójta Gminy
 • Uchwała Nr II/11/2006 z 4 grudnia 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy
 • Uchwała Nr XLVI/244/2006 z 27 października 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy Cisek
 • Uchwała Nr XLV/210/2006 z 09 października 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy Cisek
 • Zarządzenie Nr 32/2006 z 14 lipca 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenie Wójta Gminy
 • Uchwała Nr XLIII/200/2006 z 14 lipca 2006r. w sprawie zmian  do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFUchwała Rady Gminy
 • Zarządzenie Nr 22/2006 z 12 czerwca 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenie Wójta Gminy
 • Zarządzenie Nr 18/2006 z 4 maja 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego do budżetu gminy Cisek na rok 2006 : PDFZarządzenie Wójta Gminy
informację wytworzył(a): Alina Hanisz
za treść odpowiada: Alina Hanisz
data wytworzenia: 2006-01-10
Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2006
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  10-01-2006 13:20
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  04-04-2007 11:55
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl