Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2005 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • Uchwała Nr XXXVIII/173/2005 z 28 grudnia 2005r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r. : PDFZmiany budżetu gminy Cisek na 2005 rok wraz ze zmianą załącznika - Wykaz inwestycji do realizacji w 2005r. i wydatków w wieloletnim plannie inwestycyjnym.
 • Uchwała Nr XXXV/162/2005 z 07 października 2005r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r. : PDFUchwała Rady Gminy zmieniająca budżet na 2005 rok wraz ze zmianą załącznika - Wykaz inwestycji do realizacji w 2005r. i wydatków w wieloletnim plannie inwestycyjnym.
 • Uchwała Nr XXXIII/157/2005 z 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r. : PDFUchwała RG zmieniająca budżet gminy na 2005r wraz ze zmianą załącznika - Wykaz inwestycji do realizacji w 2005r. i wydatków w wieloletnim plannie inwestycyjnym.
 • Uchwała Nr XXX/145/2005 z 30 maja 2005r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r. : PDFUchwała Rady Gminy Cisek wraz ze zmianą załącznika - Wykaz inwestycji do realizacji w 2005r.
 • Uchwała Nr XXVI/117/2005 z 31 stycznia 2005r. w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2005r. : PDFZmiana budzetu gminy
informację wytworzył(a): Maria Proba
za treść odpowiada: Maria Proba
data wytworzenia: 2005-01-17
Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2005
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  01-02-2005 12:53
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  11-05-2006 14:32
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl