Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Cisek na 2004 rok


Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt przesyła również projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. Rada Gminy uchwala budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.


 

informację wytworzył(a): Maria Proba
za treść odpowiada: Maria Proba
data wytworzenia: 2004-01-21
Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2004
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  05-04-2004 16:44
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  28-04-2005 13:12
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl