Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

W dniu 26 listopada 2012 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XX/122/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek. W przedmiotowej uchwale określono stawki podatków od nieruchomości: gruntów, budynków i ich części oraz budowli.

Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku pod poz. 1758 i obowiązuje na terenie gminy Cisek od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Druki deklaracji podatkowych są do pobrania w dziale FORMULARZE I DRUKI (tabela SPRAWY PODATKOWE).

UWAGA! Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje wydłużony termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), wprowadza w art. 3 zmianę w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w art. 6 ust. 9 pkt 1 wydłuża termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Dzień 31 stycznia to również termin wpłat obliczonej w deklaracji kwoty podatku od nieruchomości za styczeń (art. 6 ust. 9 pkt 3). Jest to wyjątek od przyjętej zasady dokonywania comiesięcznych wpłat, gdzie nadal obowiązują terminy do dnia 15 każdego miesiąca.
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Groeger
Data wytworzenia: 2012-12-13

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2012
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  13-12-2012 10:22
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  02-12-2015 10:56
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 2033
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl