Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne informacje o Urzędzie

Urząd Gminy Cisek

Urząd Gminy Cisek 
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

NIP : 749-16-00-924
REGON : 000535698

telef. (centrala): 77 487-11-57,77  4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140

 

 • Godziny pracy Urzędu Gminy :
 • poniedziałek: od 8:45 do 16:45,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: od 7:15 do 15:15.

 

 

Urząd Gminy Cisek jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Rady Gminy, wykonuje swoje zadania.

Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny.

Urząd Gminy działa na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:
 

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.),
   
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
   
 • Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319; Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz. 636),
   
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
   
 • Regulaminu Pracy Urzędu Gminy,
   
 • Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Gminy oraz jej organów.
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  30-06-2003 13:14
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  16-09-2020 12:44
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 11089
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl