Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13526841882157999827405321752953474723822860876108100
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64558583295362448095712784700248623171085408041068834795351808
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 128399
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 123147
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 58315
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 27942
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 25184
 6. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 23319
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 22341
 8. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 21811
 9. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 20862
 10. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 20090
 11. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 20047
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 19883
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 19115
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18432
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 17544
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 17096
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 16761
 18. Informacje
  Wyświetleń: 16635
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16424
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 16090
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 15760
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 15750
 23. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 15181
 24. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 15171
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 14959
 26. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 14759
 27. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 14733
 28. Rok 2017
  Wyświetleń: 14547
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14402
 30. Ogólna
  Wyświetleń: 14094
 31. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 14092
 32. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 14040
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13910
 34. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 13825
 35. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 13719
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 13546
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13446
 38. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 13335
 39. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 13289
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13255
 41. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 13194
 42. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 13105
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13055
 44. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 12970
 45. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 12969
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12936
 47. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 12725
 48. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 12637
 49. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 12611
 50. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 12487
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12407
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 12197
 53. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 12112
 54. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 12047
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12035
 56. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 11914
 57. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 11838
 58. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11640
 59. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 11498
 60. Rok 2015
  Wyświetleń: 11460
 61. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11323
 62. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 11222
 63. Rok 2019
  Wyświetleń: 11211
 64. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 11185
 65. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 11136
 66. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 11056
 67. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 10939
 68. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 10848
 69. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10844
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 10760
 71. Rok 2016
  Wyświetleń: 10739
 72. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10739
 73. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10737
 74. Rok 2012
  Wyświetleń: 10720
 75. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 10717
 76. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10591
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 10588
 78. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 10560
 79. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 10412
 80. Rok 2014
  Wyświetleń: 10409
 81. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 10403
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 10400
 83. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 10390
 84. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 10389
 85. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 10368
 86. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 10363
 87. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10318
 88. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10226
 89. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 10172
 90. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 10120
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10048
 92. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 9996
 93. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9995
 94. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 9874
 95. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9724
 96. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 9479
 97. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 9439
 98. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9337
 99. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 9310
 100. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 9268
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 9244
 102. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9200
 103. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 9164
 104. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 9033
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9011
 106. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 8990
 107. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 8901
 108. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 8755
 109. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 8656
 110. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 8606
 111. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8533
 112. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 8465
 113. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 8464
 114. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 8450
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8432
 116. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 8322
 117. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8311
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 8284
 119. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8185
 120. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 8180
 121. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 8064
 122. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7881
 123. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 7874
 124. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 7840
 125. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 7819
 126. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7793
 127. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 7707
 128. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7684
 129. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 7625
 130. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7623
 131. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7601
 132. Rok 2018
  Wyświetleń: 7575
 133. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7564
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 7516
 135. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 7457
 136. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7395
 137. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7390
 138. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 7246
 139. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7235
 140. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 7155
 141. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 7124
 142. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7104
 143. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 7091
 144. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 7028
 145. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 7019
 146. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 7003
 147. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6937
 148. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6912
 149. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6903
 150. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6862
 151. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 6812
 152. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 6790
 153. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6785
 154. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 6776
 155. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 6767
 156. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 6754
 157. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 6689
 158. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 6687
 159. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 6650
 160. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 6607
 161. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6606
 162. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6560
 163. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6540
 164. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 6527
 165. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 6516
 166. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6513
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 6508
 168. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 6479
 169. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6472
 170. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 6456
 171. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 6453
 172. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 6416
 173. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6415
 174. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 6393
 175. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 6373
 176. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6365
 177. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 6348
 178. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 6343
 179. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6324
 180. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6321
 181. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6319
 182. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6305
 183. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 6300
 184. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 6294
 185. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6275
 186. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6270
 187. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6261
 188. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6229
 189. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6213
 190. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 6176
 191. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 6162
 192. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 6142
 193. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 6127
 194. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 6040
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6017
 196. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6011
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5993
 198. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 5984
 199. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 5983
 200. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5983
 201. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 5941
 202. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5925
 203. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 5920
 204. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 5909
 205. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 5909
 206. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 5905
 207. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5895
 208. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 5879
 209. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5860
 210. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 5812
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5809
 212. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5806
 213. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5772
 214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5746
 215. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5746
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 5713
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 5703
 218. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5679
 219. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 5665
 220. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 5617
 221. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 5616
 222. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 5605
 223. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 5586
 224. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 5578
 225. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5559
 226. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 5547
 227. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5540
 228. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 5520
 229. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5518
 230. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 5512
 231. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5511
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5502
 233. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 5491
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 5480
 235. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 5476
 236. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5475
 237. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 5465
 238. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5457
 239. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5454
 240. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 5441
 241. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 5439
 242. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 5432
 243. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 5432
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5432
 245. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 5424
 246. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5389
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 5373
 248. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 5370
 249. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 5368
 250. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 5364
 251. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5357
 252. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 5346
 253. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 5326
 254. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5322
 255. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 5320
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 5319
 257. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 5312
 258. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5299
 259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5293
 260. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5290
 261. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 5284
 262. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 5278
 263. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5270
 264. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 5269
 265. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5240
 266. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5226
 267. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 5224
 268. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 5223
 269. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5219
 270. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 5215
 271. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5213
 272. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 5208
 273. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5206
 274. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 5201
 275. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 5192
 276. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5188
 277. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 5184
 278. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5174
 279. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5169
 280. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 5162
 281. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 5145
 282. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5129
 283. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5122
 284. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 5120
 285. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5107
 286. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5107
 287. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 5096
 288. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5092
 289. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 5091
 290. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 5090
 291. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5079
 292. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5076
 293. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5073
 294. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 5061
 295. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5047
 296. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 5033
 297. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 5030
 298. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5003
 299. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 5002
 300. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 4997
 301. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 4996
 302. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4996
 303. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4986
 304. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4983
 305. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 4978
 306. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 4978
 307. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4967
 308. Rok 2020
  Wyświetleń: 4951
 309. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 4950
 310. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 4949
 311. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 4936
 312. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 4935
 313. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4933
 314. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 4928
 315. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4924
 316. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 4922
 317. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 4918
 318. Rok 2021
  Wyświetleń: 4915
 319. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4914
 320. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4913
 321. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 4912
 322. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 4911
 323. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4910
 324. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 4908
 325. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4904
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4901
 327. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4894
 328. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 4887
 329. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4886
 330. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 4876
 331. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4875
 332. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4865
 333. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 4860
 334. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 4859
 335. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4859
 336. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4854
 337. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4854
 338. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 4850
 339. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4850
 340. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 4849
 341. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4847
 342. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 4839
 343. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4835
 344. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 4825
 345. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 4819
 346. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 4799
 347. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 4794
 348. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 4790
 349. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4787
 350. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4784
 351. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4784
 352. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4777
 353. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 4773
 354. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4773
 355. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4770
 356. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 4759
 357. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 4757
 358. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 4755
 359. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4754
 360. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4746
 361. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4746
 362. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4745
 363. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 4732
 364. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4728
 365. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 4717
 366. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4716
 367. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 4716
 368. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 4715
 369. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 4714
 370. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4692
 371. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 4689
 372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 4689
 373. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4687
 374. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 4685
 375. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4677
 376. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 4675
 377. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4671
 378. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4668
 379. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4658
 380. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 4657
 381. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 4645
 382. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 4645
 383. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4644
 384. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4641
 385. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 4636
 386. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 4634
 387. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4632
 388. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 4630
 389. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 4627
 390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 4622
 391. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 4621
 392. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 4620
 393. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 4614
 394. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 4613
 395. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 4613
 396. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4609
 397. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4608
 398. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 4584
 399. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 4576
 400. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 4572
 401. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4572
 402. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4567
 403. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4557
 404. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4556
 405. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 4555
 406. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4549
 407. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4549
 408. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 4544
 409. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 4543
 410. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4540
 411. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 4532
 412. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 4528
 413. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 4506
 414. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4495
 415. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 4491
 416. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 4484
 417. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4471
 418. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 4466
 419. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4466
 420. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 4460
 421. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 4446
 422. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4439
 423. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4434
 424. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4429
 425. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 4429
 426. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 4427
 427. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 4418
 428. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4409
 429. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4406
 430. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4389
 431. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4385
 432. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4379
 433. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4375
 434. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4373
 435. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 4366
 436. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 4348
 437. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 4348
 438. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4346
 439. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 4343
 440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 4328
 441. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4326
 442. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 4324
 443. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 4324
 444. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 4324
 445. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4318
 446. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4314
 447. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4314
 448. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 4313
 449. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 4305
 450. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4303
 451. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4302
 452. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 4298
 453. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 4293
 454. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4286
 455. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4286
 456. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4285
 457. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4271
 458. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4269
 459. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 4268
 460. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 4262
 461. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4250
 462. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4231
 463. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4225
 464. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4224
 465. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 4221
 466. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4221
 467. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4220
 468. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4206
 469. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4205
 470. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 4204
 471. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4204
 472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 4203
 473. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 4198
 474. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 4197
 475. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 4194
 476. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 4191
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4187
 478. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4186
 479. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4181
 480. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4170
 481. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4167
 482. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 4163
 483. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 4152
 484. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4150
 485. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4149
 486. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4141
 487. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4141
 488. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 4139
 489. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4136
 490. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4134
 491. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4129
 492. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 4128
 493. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 4125
 494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 4119
 495. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 4111
 496. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4109
 497. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4107
 498. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4104
 499. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 4100
 500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4098
 501. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 4096
 502. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 4095
 503. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4094
 504. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4093
 505. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 4082
 506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 4064
 507. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 4054
 508. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 4052
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 4049
 510. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 4044
 511. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4043
 512. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4042
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4040
 514. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4033
 515. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4024
 516. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 4020
 517. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4008
 518. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 4008
 519. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4006
 520. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 4003
 521. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4001
 522. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 4001
 523. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 3995
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3994
 525. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3991
 526. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3983
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3983
 528. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3980
 529. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 3976
 530. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3974
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3968
 532. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 3968
 533. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3965
 534. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 3957
 535. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 3956
 536. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3953
 537. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3952
 538. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3946
 539. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3944
 540. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3942
 541. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3941
 542. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 3932
 543. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3911
 544. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3907
 545. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 3905
 546. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3904
 547. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3896
 548. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 3894
 549. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3894
 550. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3887
 551. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3883
 552. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3878
 553. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3878
 554. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 3877
 555. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 3872
 556. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3870
 557. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 3867
 558. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 3867
 559. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 3865
 560. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3863
 561. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3862
 562. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 3862
 563. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3855
 564. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3847
 565. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 3846
 566. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3833
 567. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3832
 568. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3829
 569. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3829
 570. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3828
 571. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3825
 572. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 3823
 573. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3820
 574. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3816
 575. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 3805
 576. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3797
 577. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3794
 578. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3778
 579. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3777
 580. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3770
 581. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3763
 582. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3755
 583. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3750
 584. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3746
 585. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3742
 586. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3741
 587. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3740
 588. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3734
 589. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3734
 590. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3726
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3715
 592. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3713
 593. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3708
 594. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3705
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3704
 596. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3701
 597. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 3699
 598. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 3696
 599. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3695
 600. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3690
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 3684
 602. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 3678
 603. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3676
 604. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3673
 605. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 3669
 606. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 3663
 607. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3655
 608. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3653
 609. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 3646
 610. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3628
 611. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 3625
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3606
 613. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3604
 614. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3598
 615. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3581
 616. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 3571
 617. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 3555
 618. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 3551
 619. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 3550
 620. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3537
 621. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 3496
 622. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3489
 623. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3479
 624. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 3461
 625. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3448
 626. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3447
 627. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3443
 628. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 3425
 629. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3421
 630. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 3412
 631. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3412
 632. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 3392
 633. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3381
 634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 3374
 635. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3370
 636. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3362
 637. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3358
 638. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 3357
 639. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 3353
 640. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 3348
 641. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3346
 642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3339
 643. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3305
 644. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3290
 645. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3284
 646. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3274
 647. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 3252
 648. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3237
 649. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3235
 650. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3215
 651. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 3203
 652. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3193
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 3184
 654. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3178
 655. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3172
 656. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3170
 657. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 3169
 658. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3148
 659. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3133
 660. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3122
 661. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3116
 662. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 3108
 663. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 3088
 664. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 3068
 665. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 3067
 666. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3063
 667. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 3062
 668. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3052
 669. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3041
 670. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3038
 671. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3037
 672. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 3020
 673. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3018
 674. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3017
 675. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3012
 676. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3003
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 2993
 678. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2977
 679. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 2971
 680. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 2971
 681. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2967
 682. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2960
 683. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2953
 684. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2941
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2939
 686. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2937
 687. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2921
 688. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2918
 689. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2913
 690. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2905
 691. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2897
 692. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2892
 693. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2889
 694. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2886
 695. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2875
 696. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2872
 697. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2869
 698. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2859
 699. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2855
 700. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2837
 701. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2830
 702. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2824
 703. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2821
 704. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2818
 705. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2808
 706. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2797
 707. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2789
 708. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2789
 709. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2788
 710. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2782
 711. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2773
 712. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2766
 713. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2753
 714. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2753
 715. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 2747
 716. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2747
 717. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2746
 718. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2738
 719. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 2734
 720. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2710
 721. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2690
 722. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2688
 723. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 2671
 724. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2670
 725. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2666
 726. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2660
 727. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2659
 728. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2653
 729. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2623
 730. Przetargi i zamówienia w 2022 roku
  Wyświetleń: 2622
 731. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2620
 732. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2618
 733. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 2616
 734. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2600
 735. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2593
 736. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2591
 737. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2585
 738. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2578
 739. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2570
 740. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2567
 741. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2563
 742. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 2549
 743. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2545
 744. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2540
 745. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2532
 746. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2532
 747. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2530
 748. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 2528
 749. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2528
 750. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2519
 751. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 2519
 752. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2516
 753. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2516
 754. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2506
 755. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 2499
 756. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2489
 757. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2489
 758. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2485
 759. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 2481
 760. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2477
 761. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2477
 762. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2473
 763. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2463
 764. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 2457
 765. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2456
 766. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2452
 767. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2445
 768. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 2441
 769. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2438
 770. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2424
 771. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 2418
 772. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 2409
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 2403
 774. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2397
 775. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2394
 776. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 2388
 777. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 2384
 778. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 2384
 779. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 2377
 780. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2373
 781. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2369
 782. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2361
 783. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2356
 784. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2349
 785. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 2344
 786. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2342
 787. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 2315
 788. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2299
 789. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2295
 790. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2294
 791. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 2293
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2287
 793. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2284
 794. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2283
 795. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 2256
 796. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2252
 797. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2242
 798. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2237
 799. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2230
 800. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 2214
 801. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2208
 802. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2201
 803. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 2188
 804. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2188
 805. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2174
 806. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2169
 807. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 2166
 808. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2166
 809. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2163
 810. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2148
 811. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 2131
 812. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2127
 813. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2116
 814. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2088
 815. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 2087
 816. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 2073
 817. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2058
 818. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2043
 819. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 2040
 820. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 2009
 821. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2004
 822. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2002
 823. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2001
 824. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1990
 825. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1964
 826. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1956
 827. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 1951
 828. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1949
 829. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1949
 830. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1941
 831. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1939
 832. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1939
 833. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1938
 834. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 1932
 835. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1929
 836. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1925
 837. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1921
 838. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1921
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1918
 840. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1906
 841. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 842. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1898
 843. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1896
 844. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 1894
 845. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 1878
 846. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1875
 847. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1867
 848. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1861
 849. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1857
 850. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1857
 851. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 1856
 852. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1854
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1851
 854. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 1844
 855. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1833
 856. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1833
 857. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1826
 858. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1820
 859. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1814
 860. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1810
 861. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1802
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1801
 863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1793
 864. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1787
 865. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1786
 866. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 1785
 867. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1776
 868. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1771
 869. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1759
 870. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1744
 871. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1733
 872. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 1706
 873. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 1703
 874. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1681
 875. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1679
 876. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 1677
 877. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1674
 878. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1671
 879. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1660
 880. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1654
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1640
 882. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 1639
 883. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1638
 884. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 1636
 885. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1634
 886. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1634
 887. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 1633
 888. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1611
 889. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1611
 890. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1609
 891. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1609
 892. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1587
 893. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 1578
 894. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1577
 895. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1575
 896. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1574
 897. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 1563
 898. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1552
 899. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1541
 900. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 1535
 901. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1528
 902. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1523
 903. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1519
 904. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 1515
 905. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1494
 906. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1493
 907. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1491
 908. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1474
 909. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1449
 910. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1444
 911. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1441
 912. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1441
 913. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1424
 914. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1418
 915. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1409
 916. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1409
 917. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1403
 918. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1398
 919. Rok 2022
  Wyświetleń: 1388
 920. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 1383
 921. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1379
 922. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1377
 923. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1377
 924. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 1362
 925. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1358
 926. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1356
 927. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1339
 928. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1337
 929. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1335
 930. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 1332
 931. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1326
 932. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 1314
 933. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 1311
 934. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 1306
 935. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1306
 936. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 1305
 937. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1293
 938. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 1291
 939. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1273
 940. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1265
 941. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1258
 942. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1257
 943. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 1256
 944. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1253
 945. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1252
 946. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 1236
 947. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 1235
 948. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1234
 949. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 1226
 950. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1211
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1206
 952. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1204
 953. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1198
 954. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 1193
 955. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 1177
 956. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 1176
 957. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1175
 958. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1155
 959. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 1148
 960. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1146
 961. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1146
 962. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 1143
 963. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1143
 964. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1140
 965. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1140
 966. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 1137
 967. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1137
 968. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1129
 969. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 1128
 970. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1123
 971. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1122
 972. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1111
 973. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 1110
 974. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1110
 975. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1098
 976. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1098
 977. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1096
 978. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1093
 979. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1090
 980. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1089
 981. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1085
 982. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1072
 983. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1069
 984. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1064
 985. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1060
 986. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 1049
 987. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1037
 988. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 1033
 989. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1032
 990. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1025
 991. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1007
 992. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1003
 993. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 993
 994. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 974
 995. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 972
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 944
 997. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 937
 998. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 936
 999. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 27 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz dalszym toku uzgodnień
  Wyświetleń: 929
 1000. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 927
 1001. Uchwała nr XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2022
  Wyświetleń: 927
 1002. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 926
 1003. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 921
 1004. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 919
 1005. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 914
 1006. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 910
 1007. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 894
 1008. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 891
 1009. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 891
 1010. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 886
 1011. Konkursy i konsultacje 2022
  Wyświetleń: 885
 1012. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 882
 1013. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 881
 1014. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 873
 1015. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Łany przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 871
 1016. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 867
 1017. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 862
 1018. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 857
 1019. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 857
 1020. Obwieszczenie nr IUR.6220.11.2021 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 847
 1021. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 847
 1022. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 844
 1023. ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 841
 1024. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 838
 1025. Zawarcie umowy w 2022 roku
  Wyświetleń: 838
 1026. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 829
 1027. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 822
 1028. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 821
 1029. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 820
 1030. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 819
 1031. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 816
 1032. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 815
 1033. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 814
 1034. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 812
 1035. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 800
 1036. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 798
 1037. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 796
 1038. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 794
 1039. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 790
 1040. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 788
 1041. ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 787
 1042. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 785
 1043. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 783
 1044. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 783
 1045. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 781
 1046. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 778
 1047. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 776
 1048. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 775
 1049. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 772
 1050. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 771
 1051. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 770
 1052. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 768
 1053. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023
  Wyświetleń: 767
 1054. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 766
 1055. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 753
 1056. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 752
 1057. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o przekazaniu Aneksu do Raportu oraz uzyskaniu opinii
  Wyświetleń: 744
 1058. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 741
 1059. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 739
 1060. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 729
 1061. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 729
 1062. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 717
 1063. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 716
 1064. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2022 roku
  Wyświetleń: 714
 1065. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 708
 1066. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 701
 1067. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 697
 1068. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 694
 1069. Budżet Gminy Cisek na 2022 rok
  Wyświetleń: 690
 1070. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 671
 1071. Karta informacyjna nr 32/2021
  Wyświetleń: 661
 1072. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 654
 1073. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 646
 1074. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 645
 1075. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 642
 1076. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 641
 1077. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 1 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dwóch uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 639
 1078. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 638
 1079. Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 632
 1080. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 632
 1081. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 629
 1082. Informacja o unieważnieniu Przetargu na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek Cz.II
  Wyświetleń: 628
 1083. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 628
 1084. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 622
 1085. Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 612
 1086. Karta informacyjna nr 33/2021
  Wyświetleń: 611
 1087. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 605
 1088. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek cz.I
  Wyświetleń: 590
 1089. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 581
 1090. Karta informacyjna nr 34/2021
  Wyświetleń: 580
 1091. Informacja z otwarcia ofert na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 574
 1092. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 574
 1093. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 573
 1094. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 570
 1095. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 569
 1096. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 566
 1097. Karta informacyjna nr 1/2022
  Wyświetleń: 560
 1098. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 560
 1099. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 560
 1100. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 559
 1101. Karta informacyjna nr 35/2021
  Wyświetleń: 553
 1102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 551
 1103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 549
 1104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 - 2022
  Wyświetleń: 543
 1105. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 542
 1106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 521
 1107. Karta informacyjna nr 2/2022
  Wyświetleń: 514
 1108. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania
  Wyświetleń: 514
 1109. Obwieszczenia 2022 rok
  Wyświetleń: 510
 1110. Karta informacyjna nr 3/2022
  Wyświetleń: 495
 1111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 493
 1112. Przetarg - Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 458
 1113. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - SPORT
  Wyświetleń: 457
 1114. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - OPIEKA
  Wyświetleń: 451
 1115. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 445
 1116. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 423
 1117. Obwieszczenie Nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 389
 1118. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 372
 1119. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 364
 1120. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 360
 1121. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 r.
  Wyświetleń: 357
 1122. Przetarg - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 345
 1123. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 344
 1124. Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 325
 1125. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 319
 1126. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 marca 2022 o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentów
  Wyświetleń: 318
 1127. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 4 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 303
 1128. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 299
 1129. Zawiadomienie o przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek - II wyłożenie
  Wyświetleń: 298
 1130. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 295
 1131. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 22 marca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o wpłynięciu do Wójta Gminy następnych dokumentów w sprawie
  Wyświetleń: 290
 1132. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 268
 1133. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 260
 1134. Obwieszczenie nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 256
 1135. Obwieszczenie Nr IUR.6833.1.2022 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 254
 1136. Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 253
 1137. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 243
 1138. Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 239
 1139. Obwieszczenie nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KOBYLICE
  Wyświetleń: 236
 1140. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 230
 1141. Zawiadomienie o zwołaniu XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 213
 1142. Zarządzenie nr 2 Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 210
 1143. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 192
 1144. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 3 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 187
 1145. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 185
 1146. Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 182
 1147. Karta informacyjna nr 4/2022
  Wyświetleń: 181
 1148. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 179
 1149. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 175
 1150. Karta informacyjna nr 6/2022
  Wyświetleń: 164
 1151. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 163
 1152. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 163
 1153. Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 159
 1154. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
  Wyświetleń: 159
 1155. Karta informacyjna nr 8/2022
  Wyświetleń: 158
 1156. Zawiadomienie o zwołaniu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 156
 1157. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 154
 1158. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 153
 1159. Karta informacyjna nr 5/2022
  Wyświetleń: 152
 1160. Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 149
 1161. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 148
 1162. Obwieszczenie nr IUR.6733.6.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 144
 1163. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - II postępowanie
  Wyświetleń: 143
 1164. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 143
 1165. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 142
 1166. Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 142
 1167. Karta informacyjna nr 7/2022
  Wyświetleń: 132
 1168. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 130
 1169. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2022 r. o przekazaniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień do Raportu
  Wyświetleń: 130
 1170. Informacja z otwarcia ofert na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 123
 1171. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 25 lipca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 122
 1172. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 121
 1173. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 120
 1174. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 września 2022 roku
  Wyświetleń: 119
 1175. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 117
 1176. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 114
 1177. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 113
 1178. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 110
 1179. Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 108
 1180. Karta informacyjna nr 10/2022
  Wyświetleń: 106
 1181. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 102
 1182. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 101
 1183. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2021
  Wyświetleń: 95
 1184. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISEK
  Wyświetleń: 95
 1185. Karta informacyjna nr 9/2022
  Wyświetleń: 94
 1186. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 93
 1187. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 89
 1188. Przetarg na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 89
 1189. Karta informacyjna nr 11/2022
  Wyświetleń: 87
 1190. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 86
 1191. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 83
 1192. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 82
 1193. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 81
 1194. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2021 rok
  Wyświetleń: 80
 1195. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 79
 1196. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 79
 1197. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 75
 1198. Zawiadomienie o zwołaniu XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 75
 1199. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 74
 1200. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 73
 1201. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2021 rok
  Wyświetleń: 73
 1202. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 73
 1203. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 73
 1204. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 73
 1205. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2021
  Wyświetleń: 71
 1206. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2021 rok
  Wyświetleń: 71
 1207. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 70
 1208. Karta informacyjna nr 12/2022
  Wyświetleń: 70
 1209. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 69
 1210. Karta informacyjna nr 13/2022
  Wyświetleń: 68
 1211. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2021 rok
  Wyświetleń: 66
 1212. Obwieszczenie Nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 64
 1213. Karta informacyjna nr 14/2022
  Wyświetleń: 58
 1214. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 57
 1215. Zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 49
 1216. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 48
 1217. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 43
 1218. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 42
 1219. Karta informacyjna nr 21/2022
  Wyświetleń: 40
 1220. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ROSZOWICE" w miejscowości Roszowice, gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 38
 1221. Karta informacyjna nr 18/2022
  Wyświetleń: 36
 1222. Karta informacyjna nr 19/2022
  Wyświetleń: 36
 1223. Karta informacyjna nr 20/2022
  Wyświetleń: 36
 1224. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 36
 1225. Karta informacyjna nr 16/2022
  Wyświetleń: 35
 1226. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 - 2023
  Wyświetleń: 33
 1227. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 33
 1228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 31
 1229. Karta informacyjna nr 15/2022
  Wyświetleń: 31
 1230. Karta informacyjna nr 17/2022
  Wyświetleń: 30
 1231. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 28
 1232. Przetarg na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 26
 1233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację stacji uzdatniania wody w Błażejowicach – IV postępowanie
  Wyświetleń: 17
 1234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 13
 1235. Karta informacyjna nr 22/2022
  Wyświetleń: 10
 1236. Karta informacyjna nr 23/2022
  Wyświetleń: 3