Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7411547887472235993153648537232684100000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
600914640847873432584458156598403975148243635453405547358324
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5296667534763478322470049746456307556901722906874274709100452
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
447693138655938573295947138795427185257955235713916740356459
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
256812840027718275572912626568345023505136265584494031542088
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160601303515020181362006118346187181893818836203261957422640
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000586984519157191310713491
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 92332
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 61656
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 52005
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 21151
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 19697
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 17165
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16674
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 15126
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 15060
 10. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 14829
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 14196
 12. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13393
 13. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 13283
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 12886
 15. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 12591
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 12118
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 12001
 18. Rok 2013
  Wyświetleń: 11681
 19. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 11003
 20. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 10985
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 10858
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 10553
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 10498
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10455
 25. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 10236
 26. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10230
 27. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 10206
 28. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 10205
 29. Informacje
  Wyświetleń: 10137
 30. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 9854
 31. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 9771
 32. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9729
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 9715
 34. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 9661
 35. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 9565
 36. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 9561
 37. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 9560
 38. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 9528
 39. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 9523
 40. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 9487
 41. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 9427
 42. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 9230
 43. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9221
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9175
 45. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 9049
 46. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 9019
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9010
 48. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9008
 49. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 8788
 50. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 8721
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8657
 52. Ogólna
  Wyświetleń: 8619
 53. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8600
 54. Rok 2017
  Wyświetleń: 8511
 55. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8462
 56. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 8411
 57. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 8312
 58. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 8268
 59. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 8228
 60. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8225
 61. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 8200
 62. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 8200
 63. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 8190
 64. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 8173
 65. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8119
 66. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 8106
 67. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 8091
 68. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 7993
 69. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7927
 70. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 7909
 71. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 7891
 72. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7852
 73. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7837
 74. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 7813
 75. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 7759
 76. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 7757
 77. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7717
 78. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7682
 79. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 7646
 80. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 7623
 81. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 7576
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 7571
 83. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 7539
 84. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 7479
 85. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7474
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 7410
 87. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 7348
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 7210
 89. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7188
 90. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7042
 91. Rok 2015
  Wyświetleń: 6973
 92. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 6889
 93. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6867
 94. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 6832
 95. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 6814
 96. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6726
 97. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 6585
 98. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6528
 99. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6490
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 6479
 101. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 6378
 102. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6280
 103. Rok 2012
  Wyświetleń: 6258
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6201
 105. Rok 2016
  Wyświetleń: 6178
 106. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 6170
 107. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6170
 108. Rok 2014
  Wyświetleń: 6072
 109. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 6066
 110. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 6049
 111. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 5984
 112. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5958
 113. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5911
 114. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 5908
 115. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 5884
 116. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5880
 117. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 5871
 118. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5830
 119. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 5825
 120. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5806
 121. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5795
 122. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5787
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5726
 124. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5714
 125. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 5575
 126. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5555
 127. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5512
 128. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 5477
 129. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5471
 130. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 5356
 131. Rok 2019
  Wyświetleń: 5302
 132. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5295
 133. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 5291
 134. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5283
 135. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 5233
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5229
 137. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5192
 138. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5171
 139. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5153
 140. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5137
 141. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5111
 142. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 5093
 143. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5083
 144. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 5069
 145. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5029
 146. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4939
 147. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4927
 148. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4915
 149. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 4884
 150. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4860
 151. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 4819
 152. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4807
 153. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 4748
 154. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4741
 155. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4730
 156. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4728
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4695
 158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4687
 159. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4687
 160. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4679
 161. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4675
 162. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4674
 163. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4663
 164. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4658
 165. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4647
 166. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4639
 167. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4624
 168. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4607
 169. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4604
 170. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 4585
 171. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4536
 172. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4515
 173. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 4483
 174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4479
 175. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4457
 176. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 4451
 177. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4448
 178. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 4409
 179. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 4405
 180. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4360
 181. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4343
 182. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4331
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4322
 184. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4315
 185. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 4280
 186. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 4248
 187. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4195
 188. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4165
 189. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4159
 190. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4150
 191. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4144
 192. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4118
 193. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4111
 194. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4109
 195. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4095
 196. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4088
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4062
 198. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4046
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4043
 200. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4035
 201. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4009
 202. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3996
 203. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3990
 204. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3988
 205. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3973
 206. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3964
 207. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3961
 208. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3955
 209. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3931
 210. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3923
 211. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3921
 212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3902
 213. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3864
 214. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3861
 215. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3838
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3838
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3831
 218. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3820
 219. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3796
 220. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3792
 221. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3789
 222. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3787
 223. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3776
 224. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3765
 225. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3764
 226. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3761
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3752
 228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3750
 229. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3744
 230. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3742
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3735
 232. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3732
 233. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3729
 234. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3726
 235. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3716
 236. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3706
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3690
 238. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3678
 239. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 3650
 240. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3649
 241. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3641
 242. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3635
 243. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3634
 244. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3630
 245. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3626
 246. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3625
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3619
 248. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3616
 249. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3613
 250. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3610
 251. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3603
 252. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3590
 253. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3587
 254. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3581
 255. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3574
 256. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3571
 257. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3560
 258. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3558
 259. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3546
 260. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3544
 261. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3542
 262. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3537
 263. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3536
 264. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3534
 265. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3523
 266. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3518
 267. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3515
 268. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3501
 269. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3490
 270. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3485
 271. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3483
 272. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3482
 273. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3481
 274. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3479
 275. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3479
 276. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3477
 277. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3474
 278. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3457
 279. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3455
 280. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3448
 281. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3440
 282. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3439
 283. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3435
 284. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3425
 285. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3424
 286. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3406
 287. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3403
 288. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3385
 289. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3384
 290. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3376
 291. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3375
 292. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3375
 293. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3371
 294. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 3369
 295. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3369
 296. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3367
 297. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3366
 298. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3364
 299. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3358
 300. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3356
 301. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3347
 302. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3343
 303. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3341
 304. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3337
 305. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3337
 306. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3336
 307. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 3335
 308. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3334
 309. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3332
 310. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 3331
 311. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3330
 312. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3328
 313. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3321
 314. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3318
 315. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3318
 316. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3316
 317. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3314
 318. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3313
 319. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3308
 320. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3307
 321. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3306
 322. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3302
 323. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 3298
 324. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3290
 325. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 3285
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3273
 327. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3265
 328. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3264
 329. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3259
 330. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3258
 331. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3255
 332. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3255
 333. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3246
 334. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3246
 335. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3245
 336. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 3240
 337. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3237
 338. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3235
 339. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3235
 340. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3231
 341. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3224
 342. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3222
 343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3217
 344. Rok 2018
  Wyświetleń: 3216
 345. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3215
 346. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3213
 347. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3212
 348. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3196
 349. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 3194
 350. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3189
 351. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3185
 352. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3181
 353. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3181
 354. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3180
 355. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3168
 356. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3164
 357. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3164
 358. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3156
 359. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3151
 360. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3147
 361. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3146
 362. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3141
 363. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3138
 364. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3131
 365. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3128
 366. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3127
 367. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3123
 368. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3123
 369. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3121
 370. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3119
 371. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3115
 372. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3111
 373. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3104
 374. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3100
 375. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3094
 376. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3094
 377. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3091
 378. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3091
 379. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3078
 380. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3071
 381. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3070
 382. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3062
 383. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3061
 384. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3060
 385. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3059
 386. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3058
 387. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3053
 388. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3043
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3030
 390. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3022
 391. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3022
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3019
 393. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3010
 394. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3004
 395. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2999
 396. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2997
 397. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2993
 398. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2990
 399. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2983
 400. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2982
 401. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2977
 402. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2973
 403. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2953
 404. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2949
 405. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2949
 406. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2936
 407. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2927
 408. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2927
 409. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2924
 410. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2917
 411. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2914
 412. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2913
 413. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2906
 414. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2904
 415. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2904
 416. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2897
 417. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2893
 418. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2892
 419. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2890
 420. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2884
 421. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2874
 422. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2867
 423. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2864
 424. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2859
 425. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2858
 426. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2847
 427. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2843
 428. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2843
 429. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2838
 430. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2833
 431. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2831
 432. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2829
 433. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2828
 434. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2827
 435. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2826
 436. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2814
 437. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2810
 438. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2809
 439. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2803
 440. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2802
 441. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2795
 442. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2794
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2794
 444. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2791
 445. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2789
 446. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2788
 447. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2786
 448. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2782
 449. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2781
 450. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2777
 451. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2770
 452. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2765
 453. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2764
 454. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2764
 455. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2759
 456. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2747
 457. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2744
 458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2742
 459. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2741
 460. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2739
 461. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2739
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2737
 463. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2737
 464. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2733
 465. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2731
 466. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2726
 467. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2719
 468. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2718
 469. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2718
 470. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2716
 471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2711
 472. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2704
 473. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2701
 474. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2701
 475. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2696
 476. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2693
 477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2685
 478. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2682
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2680
 480. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2673
 481. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 2666
 482. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2665
 483. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2664
 484. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2664
 485. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2660
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2653
 487. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2651
 488. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2651
 489. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2646
 490. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2646
 491. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2640
 492. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2639
 493. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2638
 494. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2637
 495. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 2635
 496. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2626
 497. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2625
 498. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2620
 499. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2617
 500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2612
 501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2611
 502. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 2608
 503. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2606
 504. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2601
 505. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2597
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2588
 507. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2585
 508. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2585
 509. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2583
 510. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2579
 511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2576
 512. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 2571
 513. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2568
 514. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2566
 515. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2565
 516. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2559
 517. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2552
 518. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2551
 519. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2545
 520. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2545
 521. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2539
 522. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2537
 523. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2536
 524. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2536
 525. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2535
 526. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 2532
 527. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2532
 528. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2526
 529. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2525
 530. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2522
 531. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2519
 532. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2509
 533. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2508
 534. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2508
 535. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2505
 536. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2495
 537. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2492
 538. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2491
 539. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2488
 540. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 2486
 541. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2480
 542. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2480
 543. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2469
 544. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2469
 545. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2468
 546. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2463
 547. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2459
 548. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2445
 549. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2438
 550. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2436
 551. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2430
 552. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2414
 553. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2395
 554. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2380
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2376
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2375
 557. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2372
 558. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2372
 559. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2370
 560. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2366
 561. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2365
 562. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2363
 563. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2353
 564. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2351
 565. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2348
 566. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2345
 567. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2326
 568. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 2320
 569. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 2310
 570. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2310
 571. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 2308
 572. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2303
 573. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2296
 574. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2296
 575. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2284
 576. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2279
 577. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2270
 578. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2270
 579. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2256
 580. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2254
 581. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2250
 582. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2236
 583. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2230
 584. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2230
 585. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2228
 586. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2228
 587. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2227
 588. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2217
 589. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2215
 590. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2212
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2209
 592. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2202
 593. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2200
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2198
 595. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 2196
 596. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2193
 597. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2190
 598. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2183
 599. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2173
 600. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2170
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2165
 602. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2165
 603. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2153
 604. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2147
 605. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2144
 606. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2138
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2096
 608. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 2083
 609. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2082
 610. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2080
 611. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2078
 612. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 2073
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2071
 614. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2068
 615. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2060
 616. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2059
 617. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2059
 618. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2058
 619. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2048
 620. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2045
 621. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2044
 622. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2027
 623. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2024
 624. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2022
 625. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2008
 626. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2005
 627. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 2002
 628. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2002
 629. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1999
 630. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1999
 631. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1997
 632. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1995
 633. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1994
 634. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1981
 635. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1963
 636. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 1957
 637. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1956
 638. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1950
 639. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1949
 640. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1935
 641. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1932
 642. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1916
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1911
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1905
 645. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1881
 646. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1875
 647. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1869
 648. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1833
 649. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1832
 650. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1828
 651. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1823
 652. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1819
 653. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1814
 654. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1784
 655. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1765
 656. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1741
 657. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1699
 658. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1682
 659. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1675
 660. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1668
 661. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1661
 662. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1630
 663. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1627
 664. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1618
 665. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1609
 666. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1601
 667. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1590
 668. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1579
 669. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1565
 670. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1538
 671. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1526
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1484
 673. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1457
 674. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1450
 675. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1430
 676. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1414
 677. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1406
 678. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1387
 679. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1383
 680. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1375
 681. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1374
 682. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1371
 683. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1365
 684. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1352
 685. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1346
 686. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1344
 687. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1342
 688. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1335
 689. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 1323
 690. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1319
 691. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1311
 692. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1281
 693. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 1277
 694. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1254
 695. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1230
 696. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1198
 697. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1195
 698. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1188
 699. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1184
 700. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1172
 701. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1172
 702. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1159
 703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1151
 704. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1140
 705. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1138
 706. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1131
 707. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1110
 708. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1107
 709. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1107
 710. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1087
 711. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1084
 712. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1076
 713. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1076
 714. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1034
 715. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 1028
 716. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1028
 717. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1026
 718. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1019
 719. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 1017
 720. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1010
 721. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1008
 722. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1002
 723. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 990
 724. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 988
 725. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 987
 726. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 979
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 972
 728. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 944
 729. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 940
 730. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 934
 731. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 930
 732. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 929
 733. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 924
 734. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 924
 735. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 915
 736. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 914
 737. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 913
 738. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 912
 739. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 909
 740. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 907
 741. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 907
 742. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 898
 743. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 889
 744. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 874
 745. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 865
 746. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 852
 747. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 844
 748. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 842
 749. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 840
 750. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 830
 751. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 824
 752. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 821
 753. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 815
 754. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 791
 755. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 791
 756. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 787
 757. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 786
 758. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 781
 759. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 777
 760. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 768
 761. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 760
 762. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 758
 763. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 732
 764. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 731
 765. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 731
 766. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 726
 767. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 724
 768. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 721
 769. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 718
 770. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 717
 771. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 707
 772. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 706
 773. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 704
 774. Rok 2020
  Wyświetleń: 691
 775. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 684
 776. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 670
 777. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 658
 778. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 657
 779. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 655
 780. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 642
 781. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 638
 782. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 635
 783. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 634
 784. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 630
 785. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 629
 786. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 619
 787. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 618
 788. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 616
 789. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 613
 790. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 603
 791. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 602
 792. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 601
 793. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 600
 794. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 598
 795. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 584
 796. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 569
 797. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 566
 798. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 564
 799. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 554
 800. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 553
 801. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 552
 802. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 550
 803. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 540
 804. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 540
 805. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 536
 806. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 533
 807. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 531
 808. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 526
 809. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 526
 810. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 523
 811. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 521
 812. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 516
 813. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 513
 814. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 500
 815. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 499
 816. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 499
 817. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 498
 818. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 485
 819. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 482
 820. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 456
 821. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 450
 822. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 446
 823. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 436
 824. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 435
 825. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 435
 826. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 432
 827. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 429
 828. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 418
 829. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 414
 830. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 411
 831. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 410
 832. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 409
 833. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 402
 834. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 393
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 391
 836. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 376
 837. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 372
 838. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 366
 839. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 348
 840. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 348
 841. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 338
 842. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 332
 843. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 330
 844. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 327
 845. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 325
 846. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 318
 847. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 307
 848. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 272
 849. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 272
 850. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 267
 851. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 228
 852. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 212
 853. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 182
 854. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 179
 855. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 170
 856. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 161
 857. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 157
 858. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 148
 859. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 130
 860. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 127
 861. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 120
 862. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 115
 863. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 111
 864. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 111
 865. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 92
 866. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 89
 867. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 81
 868. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 80
 869. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 80
 870. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 80
 871. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 78
 872. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 75
 873. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 72
 874. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 51
 875. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 39
 876. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 37
 877. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 26
 878. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 21
 879. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 20
 880. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 15
 881. Złożone petycje
  Wyświetleń: 12
 882. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 10
 883. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 5
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl