Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64558583295362448095712784700248623171085408043115700
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 112943
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 77408
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 55944
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 24792
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 23385
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 20434
 7. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 19535
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 19294
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 18373
 10. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 17785
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 17497
 12. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 17303
 13. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 15857
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 15826
 15. Formularze i druki
  Wyświetleń: 14755
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 14368
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 14352
 18. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 14296
 19. Informacje
  Wyświetleń: 13335
 20. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 13242
 21. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 13185
 22. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 13067
 23. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 13035
 24. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 12623
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 12609
 26. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 12560
 27. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 12433
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12419
 29. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 12225
 30. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 12124
 31. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 12036
 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12004
 33. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 11960
 34. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 11786
 35. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 11608
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11572
 37. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 11565
 38. Ogólna
  Wyświetleń: 11392
 39. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 11358
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 11339
 41. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 11306
 42. Rok 2017
  Wyświetleń: 11243
 43. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 11170
 44. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 11169
 45. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 11098
 46. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 11081
 47. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 11076
 48. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11060
 49. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 11053
 50. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 11047
 51. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 10794
 52. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 10770
 53. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 10702
 54. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10404
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10325
 56. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 10281
 57. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 10057
 58. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 9890
 59. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 9778
 60. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 9776
 61. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 9653
 62. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9630
 63. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 9609
 64. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 9605
 65. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 9603
 66. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 9588
 67. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 9529
 68. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9455
 69. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 9402
 70. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 9369
 71. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 9328
 72. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 9313
 73. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9277
 74. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 9191
 75. Rok 2015
  Wyświetleń: 9170
 76. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 9143
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 9143
 78. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 9132
 79. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 9101
 80. Rok 2019
  Wyświetleń: 9079
 81. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 9031
 82. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9025
 83. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 8937
 84. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 8918
 85. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 8906
 86. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8865
 87. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8850
 88. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 8830
 89. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 8599
 90. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 8596
 91. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8555
 92. Rok 2012
  Wyświetleń: 8445
 93. Rok 2016
  Wyświetleń: 8408
 94. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 8257
 95. Rok 2014
  Wyświetleń: 8187
 96. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8110
 97. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 8095
 98. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 8064
 99. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 7953
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 7887
 101. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7797
 102. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 7762
 103. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 7724
 104. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 7690
 105. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7631
 106. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7546
 107. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 7508
 108. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 7490
 109. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7482
 110. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 7475
 111. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 7288
 112. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 7248
 113. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 7241
 114. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 7226
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7130
 116. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 6972
 117. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6943
 118. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6942
 119. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 6833
 120. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 6782
 121. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 6761
 122. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 6753
 123. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6752
 124. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 6741
 125. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 6702
 126. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6685
 127. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 6653
 128. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 6640
 129. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6608
 130. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 6538
 131. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6332
 132. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 6327
 133. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 6287
 134. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 6181
 135. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6172
 136. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6106
 137. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 6104
 138. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 6036
 139. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6003
 140. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5978
 141. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5973
 142. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5971
 143. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5962
 144. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5924
 145. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5888
 146. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 5873
 147. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5855
 148. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 5781
 149. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5757
 150. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 5748
 151. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 5737
 152. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 5691
 153. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5678
 154. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5664
 155. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 5655
 156. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 5632
 157. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5594
 158. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5589
 159. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 5562
 160. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 5516
 161. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 5493
 162. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5492
 163. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5484
 164. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 5476
 165. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 5454
 166. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5446
 167. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 5445
 168. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5435
 169. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 5428
 170. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5424
 171. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 5393
 172. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 5368
 173. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5361
 174. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 5358
 175. Rok 2018
  Wyświetleń: 5316
 176. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 5310
 177. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5286
 178. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 5269
 179. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5254
 180. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 5232
 181. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 5222
 182. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 5202
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5152
 184. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5138
 185. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 5091
 186. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5068
 187. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 5064
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5062
 189. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5049
 190. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 5036
 191. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5034
 192. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5026
 193. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 5025
 194. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 5017
 195. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 5006
 196. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5000
 197. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4996
 198. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4938
 199. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4926
 200. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4913
 201. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4897
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4874
 203. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4799
 204. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4797
 205. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4795
 206. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4786
 207. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4769
 208. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4757
 209. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4750
 210. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4750
 211. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4748
 212. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4738
 213. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 4728
 214. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4696
 215. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4693
 216. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4687
 217. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 4678
 218. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4660
 219. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 4654
 220. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 4624
 221. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4617
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4596
 223. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 4586
 224. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4570
 225. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 4559
 226. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4551
 227. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4545
 228. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 4543
 229. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 4543
 230. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 4513
 231. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4511
 232. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4506
 233. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 4504
 234. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4482
 235. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4480
 236. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4480
 237. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4472
 238. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4465
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 4460
 240. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 4459
 241. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 4453
 242. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 4452
 243. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 4450
 244. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4447
 245. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4441
 246. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4438
 247. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 4437
 248. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4418
 249. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4418
 250. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 4411
 251. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 4411
 252. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 4410
 253. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 4405
 254. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4398
 255. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 4390
 256. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4374
 257. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 4372
 258. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 4367
 259. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 4367
 260. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4358
 261. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4352
 262. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 4351
 263. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4351
 264. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 4333
 265. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4333
 266. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 4331
 267. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 4327
 268. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 4322
 269. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4308
 270. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4303
 271. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 4297
 272. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4289
 273. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4285
 274. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4283
 275. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 4282
 276. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4280
 277. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4272
 278. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4271
 279. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4244
 280. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4236
 281. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 4235
 282. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 4232
 283. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 4229
 284. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 4228
 285. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4228
 286. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4225
 287. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 4223
 288. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 4211
 289. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 4200
 290. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 4192
 291. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 4188
 292. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 4184
 293. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 4169
 294. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 4158
 295. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4154
 296. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4151
 297. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 4150
 298. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4150
 299. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 4147
 300. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 4147
 301. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4139
 302. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4135
 303. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 4133
 304. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4124
 305. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 4123
 306. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4120
 307. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4119
 308. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4116
 309. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4111
 310. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 4111
 311. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4092
 312. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 4090
 313. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4079
 314. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4075
 315. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4069
 316. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4068
 317. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 4068
 318. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4059
 319. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4057
 320. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4057
 321. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 4055
 322. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4053
 323. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4052
 324. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 4049
 325. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4048
 326. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 4037
 327. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4036
 328. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4034
 329. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4032
 330. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4027
 331. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4025
 332. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4021
 333. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4011
 334. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 4007
 335. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4003
 336. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3999
 337. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 3997
 338. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3996
 339. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3988
 340. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3981
 341. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3964
 342. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3964
 343. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3961
 344. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3954
 345. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3954
 346. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3953
 347. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3941
 348. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3937
 349. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3936
 350. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3930
 351. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3928
 352. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3922
 353. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3919
 354. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3918
 355. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 3917
 356. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3911
 357. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3895
 358. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3895
 359. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3893
 360. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3889
 361. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3886
 362. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3884
 363. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3882
 364. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3881
 365. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3880
 366. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3880
 367. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3878
 368. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3874
 369. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3873
 370. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3856
 371. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3855
 372. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3853
 373. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3845
 374. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3839
 375. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3839
 376. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3836
 377. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3824
 378. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3823
 379. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3820
 380. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3820
 381. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3819
 382. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3818
 383. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3814
 384. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3797
 385. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3787
 386. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3782
 387. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3769
 388. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 3769
 389. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3768
 390. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3757
 391. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3745
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3738
 393. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3738
 394. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 3735
 395. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 3735
 396. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3731
 397. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 3730
 398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3724
 399. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 3721
 400. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3719
 401. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 3698
 402. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 3696
 403. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 3691
 404. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 3687
 405. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3687
 406. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3676
 407. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3675
 408. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3657
 409. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3654
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3633
 411. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3633
 412. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3631
 413. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3629
 414. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3628
 415. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 3627
 416. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3622
 417. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 3613
 418. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3613
 419. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 3612
 420. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3603
 421. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3595
 422. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 3593
 423. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 3584
 424. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3580
 425. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 3579
 426. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3576
 427. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3574
 428. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 3574
 429. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3571
 430. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 3565
 431. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3565
 432. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 3560
 433. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3554
 434. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 3537
 435. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3526
 436. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3525
 437. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 3519
 438. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 3516
 439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3511
 440. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3508
 441. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3507
 442. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3506
 443. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3506
 444. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 3502
 445. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 3502
 446. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3497
 447. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3489
 448. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3481
 449. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3476
 450. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3473
 451. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3472
 452. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3464
 453. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3462
 454. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3458
 455. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3454
 456. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 3451
 457. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3448
 458. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3445
 459. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3444
 460. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3444
 461. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 3439
 462. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3439
 463. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 3438
 464. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3436
 465. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 3435
 466. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 3425
 467. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3419
 468. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 3418
 469. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3417
 470. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 3417
 471. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3413
 472. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 3409
 473. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3406
 474. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 3399
 475. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 3397
 476. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 3393
 477. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 3391
 478. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 3391
 479. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 3390
 480. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 3389
 481. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 3383
 482. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3377
 483. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 3372
 484. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3371
 485. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 3359
 486. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3359
 487. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3347
 488. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 3341
 489. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 3339
 490. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 3336
 491. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 3335
 492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 3334
 493. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3329
 494. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 3326
 495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3322
 496. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3320
 497. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 3317
 498. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3316
 499. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3312
 500. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 3311
 501. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3306
 502. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 3298
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3298
 504. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3296
 505. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3293
 506. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3289
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 3286
 508. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3283
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3276
 510. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3275
 511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3273
 512. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3271
 513. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3264
 514. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3259
 515. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3258
 516. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 3251
 517. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3251
 518. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3247
 519. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 3246
 520. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 3243
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3240
 522. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3234
 523. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3226
 524. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3224
 525. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3218
 526. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 3215
 527. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3206
 528. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3200
 529. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 3198
 530. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 3195
 531. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3195
 532. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3193
 533. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3188
 534. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 3182
 535. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 3181
 536. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3173
 537. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3167
 538. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3166
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3162
 540. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3161
 541. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3160
 542. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3154
 543. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3148
 544. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3146
 545. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3143
 546. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3137
 547. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3131
 548. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3129
 549. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 3124
 550. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 3119
 551. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3117
 552. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 3113
 553. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3110
 554. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 3107
 555. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3107
 556. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 3102
 557. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3098
 558. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 3092
 559. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3091
 560. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3080
 561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3080
 562. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3078
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3057
 564. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3052
 565. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 3045
 566. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3042
 567. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3038
 568. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3033
 569. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3027
 570. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3018
 571. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 3014
 572. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2999
 573. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2999
 574. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2996
 575. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2991
 576. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2991
 577. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2985
 578. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2983
 579. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2968
 580. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2955
 581. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2952
 582. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2944
 583. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2941
 584. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2939
 585. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2933
 586. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2931
 587. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2927
 588. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2924
 589. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2918
 590. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2899
 591. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2894
 592. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2890
 593. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2881
 594. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2879
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2878
 596. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2868
 597. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2860
 598. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2859
 599. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2855
 600. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2849
 601. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2841
 602. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2840
 603. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2827
 604. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2818
 605. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2804
 606. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2794
 607. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2780
 608. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2776
 609. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2762
 610. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2762
 611. Rok 2020
  Wyświetleń: 2761
 612. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2759
 613. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2756
 614. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 2755
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2748
 616. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 2747
 617. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 2743
 618. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2733
 619. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2731
 620. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2727
 621. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2681
 622. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2667
 623. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 2651
 624. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2639
 625. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2638
 626. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 2629
 627. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2627
 628. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2620
 629. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2612
 630. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 2610
 631. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2601
 632. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2596
 633. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2595
 634. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2594
 635. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2592
 636. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2588
 637. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2576
 638. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2565
 639. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2547
 640. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2539
 641. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 2536
 642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2499
 643. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2490
 644. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2477
 645. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2472
 646. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2457
 647. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2457
 648. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2449
 649. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2443
 650. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2440
 651. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 2439
 652. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2436
 653. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2431
 654. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2430
 655. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2412
 656. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 2396
 657. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2390
 658. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2381
 659. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 2378
 660. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 2377
 661. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2373
 662. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2369
 663. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2358
 664. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2355
 665. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2353
 666. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2338
 667. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2330
 668. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2324
 669. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2313
 670. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 2300
 671. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2283
 672. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2278
 673. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2277
 674. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 2262
 675. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 2261
 676. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 2251
 677. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2251
 678. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2249
 679. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2237
 680. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2199
 681. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2166
 682. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2160
 683. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2159
 684. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2155
 685. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2135
 686. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2133
 687. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 2131
 688. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 2118
 689. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2104
 690. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2101
 691. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2091
 692. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2088
 693. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 2084
 694. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2084
 695. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2079
 696. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2070
 697. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2057
 698. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2035
 699. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2027
 700. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2027
 701. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2000
 702. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1998
 703. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1993
 704. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1982
 705. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1981
 706. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1955
 707. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1919
 708. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1915
 709. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1912
 710. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 711. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1897
 712. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1886
 713. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1879
 714. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1856
 715. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1851
 716. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1841
 717. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1831
 718. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1826
 719. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1822
 720. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1822
 721. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1810
 722. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1810
 723. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1804
 724. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1798
 725. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1791
 726. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1788
 727. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 1780
 728. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1779
 729. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1770
 730. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1767
 731. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 1762
 732. Rok 2021
  Wyświetleń: 1756
 733. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1735
 734. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1720
 735. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1717
 736. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1699
 737. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1685
 738. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1682
 739. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 1674
 740. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1672
 741. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1664
 742. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1644
 743. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1641
 744. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1639
 745. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 1636
 746. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1629
 747. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1625
 748. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1622
 749. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1620
 750. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1618
 751. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1617
 752. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1617
 753. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1608
 754. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 1599
 755. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1597
 756. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 1596
 757. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 1593
 758. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1586
 759. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1578
 760. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1567
 761. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1565
 762. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1557
 763. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1546
 764. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1545
 765. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1536
 766. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 1534
 767. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1530
 768. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1525
 769. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1519
 770. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1518
 771. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 1510
 772. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 1505
 773. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1503
 774. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1499
 775. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1484
 776. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 1474
 777. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1465
 778. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1465
 779. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1464
 780. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 1460
 781. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1458
 782. Złożone petycje
  Wyświetleń: 1454
 783. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 1452
 784. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 1446
 785. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1443
 786. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1437
 787. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1436
 788. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 1428
 789. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1424
 790. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 1422
 791. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1404
 792. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1403
 793. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1391
 794. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1386
 795. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 1374
 796. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1372
 797. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1363
 798. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1357
 799. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1355
 800. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1348
 801. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1347
 802. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 1345
 803. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 1345
 804. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 1341
 805. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1320
 806. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1314
 807. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1312
 808. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 1308
 809. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1304
 810. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1300
 811. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1295
 812. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1287
 813. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1283
 814. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1277
 815. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 1262
 816. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1248
 817. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1230
 818. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 1225
 819. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 1222
 820. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1207
 821. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1200
 822. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 1198
 823. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1198
 824. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1197
 825. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1188
 826. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1185
 827. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1169
 828. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1164
 829. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1163
 830. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1156
 831. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1148
 832. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1140
 833. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1140
 834. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1138
 835. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1133
 836. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1130
 837. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1130
 838. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 1128
 839. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1124
 840. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1118
 841. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 1112
 842. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 1104
 843. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 1098
 844. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 1085
 845. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1084
 846. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1070
 847. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 1069
 848. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1069
 849. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1066
 850. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1063
 851. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1062
 852. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1060
 853. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1053
 854. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1046
 855. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 1041
 856. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1038
 857. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1020
 858. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1019
 859. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1003
 860. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1003
 861. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 998
 862. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 986
 863. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 982
 864. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 971
 865. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 960
 866. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 924
 867. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 896
 868. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 883
 869. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 870
 870. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 847
 871. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 845
 872. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 836
 873. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 831
 874. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 827
 875. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 818
 876. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 814
 877. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 812
 878. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 809
 879. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 801
 880. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 801
 881. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 798
 882. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 792
 883. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 787
 884. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 782
 885. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 771
 886. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 766
 887. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 749
 888. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 743
 889. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 739
 890. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 739
 891. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 732
 892. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 729
 893. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 728
 894. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 726
 895. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 719
 896. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 717
 897. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 715
 898. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 714
 899. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 714
 900. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 714
 901. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 710
 902. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 698
 903. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 693
 904. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 691
 905. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 673
 906. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 669
 907. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 666
 908. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 666
 909. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 657
 910. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 652
 911. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 639
 912. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 635
 913. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 628
 914. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 627
 915. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 625
 916. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 618
 917. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 618
 918. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 618
 919. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 612
 920. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 612
 921. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 607
 922. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 585
 923. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 581
 924. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 573
 925. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 572
 926. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 571
 927. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 565
 928. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 563
 929. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 561
 930. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 560
 931. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 558
 932. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 558
 933. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 550
 934. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 549
 935. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 544
 936. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 541
 937. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 541
 938. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 539
 939. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 526
 940. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 524
 941. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 515
 942. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 514
 943. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 509
 944. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 504
 945. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 495
 946. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 493
 947. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 491
 948. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 484
 949. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 478
 950. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 473
 951. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 463
 952. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 457
 953. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 456
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 454
 955. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 448
 956. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 447
 957. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 446
 958. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 445
 959. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 445
 960. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 444
 961. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 444
 962. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 443
 963. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 441
 964. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 432
 965. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 424
 966. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 422
 967. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 420
 968. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 414
 969. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 413
 970. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 401
 971. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 972. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 399
 973. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 392
 974. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 384
 975. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 384
 976. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 383
 977. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 374
 978. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 373
 979. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 351
 980. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 349
 981. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 346
 982. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 333
 983. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 320
 984. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 320
 985. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 319
 986. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 319
 987. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 317
 988. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 306
 989. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 303
 990. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 294
 991. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 287
 992. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 287
 993. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 275
 994. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 274
 995. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 274
 996. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 267
 997. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 265
 998. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 264
 999. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 261
 1000. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 260
 1001. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 244
 1002. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 238
 1003. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 236
 1004. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 232
 1005. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 226
 1006. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 221
 1007. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 220
 1008. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 218
 1009. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 214
 1010. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 213
 1011. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 208
 1012. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 207
 1013. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 207
 1014. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 201
 1015. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 194
 1016. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 192
 1017. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 192
 1018. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 189
 1019. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 187
 1020. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 172
 1021. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 169
 1022. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 162
 1023. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 161
 1024. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 156
 1025. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 152
 1026. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 150
 1027. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 148
 1028. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 148
 1029. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 120
 1030. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 115
 1031. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 114
 1032. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 82
 1033. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 75
 1034. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 33
 1035. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 30
 1036. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 29
 1037. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 27
 1038. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 27
 1039. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 25
 1040. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 25
 1041. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 24
 1042. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 23
 1043. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 22
 1044. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 21
 1045. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 21
 1046. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 19
 1047. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 18
 1048. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 17
 1049. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 16
 1050. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 15
 1051. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 14
 1052. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 14
 1053. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 12
 1054. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 5
 1055. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 5