Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4097900000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 99500
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 68290
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 53873
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 22719
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 21408
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 18717
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17759
 8. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 16716
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 16635
 10. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 15963
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 15703
 12. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 15468
 13. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 14256
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 13976
 15. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 13361
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 12995
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 12888
 18. Rok 2013
  Wyświetleń: 12645
 19. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 11727
 20. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 11647
 21. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 11645
 22. Informacje
  Wyświetleń: 11477
 23. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 11459
 24. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 11432
 25. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 11354
 26. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 11285
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11233
 28. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 11125
 29. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 10997
 30. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 10872
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 10821
 32. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 10575
 33. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 10491
 34. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 10453
 35. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 10441
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10437
 37. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 10279
 38. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 10135
 39. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 10134
 40. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 10102
 41. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 10095
 42. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 10087
 43. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 10040
 44. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9935
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9921
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9869
 47. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 9835
 48. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9758
 49. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 9745
 50. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 9719
 51. Ogólna
  Wyświetleń: 9712
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 9618
 53. Rok 2017
  Wyświetleń: 9459
 54. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9371
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9283
 56. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9270
 57. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9190
 58. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9004
 59. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 8900
 60. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 8835
 61. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 8810
 62. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 8807
 63. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 8781
 64. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 8743
 65. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8717
 66. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 8699
 67. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 8659
 68. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 8658
 69. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 8591
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 8586
 71. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 8572
 72. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 8531
 73. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8456
 74. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 8423
 75. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8378
 76. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 8346
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 8295
 78. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8261
 79. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8260
 80. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 8202
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 8136
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 8101
 83. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 8090
 84. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 8022
 85. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8010
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 7975
 87. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7951
 88. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 7906
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 7770
 90. Rok 2015
  Wyświetleń: 7760
 91. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7543
 92. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7407
 93. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 7396
 94. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7332
 95. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 7328
 96. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 7232
 97. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 7221
 98. Rok 2019
  Wyświetleń: 7134
 99. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 7102
 100. Rok 2012
  Wyświetleń: 7075
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 7069
 102. Rok 2016
  Wyświetleń: 7037
 103. Rok 2014
  Wyświetleń: 6834
 104. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6818
 105. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6781
 106. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6738
 107. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 6724
 108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 6704
 109. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 6658
 110. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 6631
 111. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 6587
 112. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 6581
 113. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6503
 114. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 6435
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6387
 116. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6373
 117. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6290
 118. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6250
 119. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 6230
 120. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6229
 121. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6201
 122. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 6143
 123. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 6142
 124. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 6123
 125. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6092
 126. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 6070
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 6045
 128. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5976
 129. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5967
 130. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 5917
 131. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 5891
 132. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5868
 133. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 5762
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 5579
 135. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5561
 136. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5550
 137. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5532
 138. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5477
 139. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5466
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5458
 141. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5458
 142. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5436
 143. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 5430
 144. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5404
 145. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 5402
 146. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5399
 147. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5352
 148. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 5240
 149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5198
 150. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 5170
 151. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 5146
 152. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 5143
 153. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 5122
 154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5073
 155. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 5064
 156. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 5037
 157. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5032
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 5020
 159. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5009
 160. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 5002
 161. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5000
 162. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4978
 163. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4963
 164. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4949
 165. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4948
 166. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4928
 167. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4924
 168. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4920
 169. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4917
 170. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4898
 171. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4897
 172. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4892
 173. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 4876
 174. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 4829
 175. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4798
 176. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 4764
 177. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4745
 178. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 4713
 179. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 4711
 180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4688
 181. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4685
 182. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4673
 183. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4672
 184. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4669
 185. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4622
 186. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 4578
 187. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4567
 188. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 4551
 189. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4461
 190. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4458
 191. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4448
 192. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4439
 193. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4398
 194. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4391
 195. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4385
 196. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4383
 197. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4369
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4363
 199. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4351
 200. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4345
 201. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4344
 202. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4306
 203. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4301
 204. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4285
 205. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4284
 206. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4258
 207. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 4244
 208. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4241
 209. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 4233
 210. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 4225
 211. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4208
 212. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4206
 213. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 4203
 214. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 4193
 215. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4184
 216. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4177
 217. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 4174
 218. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4156
 219. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4141
 220. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4117
 221. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 4113
 222. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 4101
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4084
 224. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4077
 225. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 4077
 226. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4064
 227. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 4058
 228. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 4054
 229. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4051
 230. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 4050
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 4042
 232. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4038
 233. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 4031
 234. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 4015
 235. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 4009
 236. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3996
 237. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3994
 238. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3993
 239. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3980
 240. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3977
 241. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3976
 242. Rok 2018
  Wyświetleń: 3975
 243. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3971
 244. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3966
 245. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3952
 246. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3943
 247. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3937
 248. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3917
 249. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3905
 250. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3891
 251. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3888
 252. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3887
 253. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3884
 254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3879
 255. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3878
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3864
 257. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3851
 258. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3847
 259. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3845
 260. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3839
 261. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3837
 262. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3816
 263. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3816
 264. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3809
 265. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3802
 266. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3801
 267. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3791
 268. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3789
 269. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3788
 270. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3782
 271. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3780
 272. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3777
 273. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3776
 274. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3774
 275. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3771
 276. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3764
 277. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3741
 278. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3738
 279. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 3726
 280. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3719
 281. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3717
 282. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 3711
 283. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3709
 284. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3709
 285. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3700
 286. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3696
 287. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3696
 288. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3694
 289. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3693
 290. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3685
 291. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3663
 292. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3663
 293. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3662
 294. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3646
 295. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3645
 296. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 3644
 297. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3644
 298. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 3641
 299. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3641
 300. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3639
 301. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3637
 302. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3634
 303. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3632
 304. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3624
 305. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3623
 306. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3620
 307. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3613
 308. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3609
 309. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3609
 310. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3608
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3604
 312. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3593
 313. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3593
 314. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3592
 315. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3588
 316. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 3588
 317. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3586
 318. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3582
 319. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3580
 320. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3575
 321. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3574
 322. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3570
 323. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3569
 324. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3565
 325. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3560
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3553
 327. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3547
 328. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3545
 329. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3545
 330. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3543
 331. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3538
 332. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3537
 333. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3536
 334. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 3522
 335. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3521
 336. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3512
 337. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 3507
 338. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3498
 339. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3497
 340. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3489
 341. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3486
 342. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3486
 343. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3482
 344. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3480
 345. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3474
 346. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3466
 347. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3463
 348. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3460
 349. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3451
 350. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3448
 351. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3445
 352. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3445
 353. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3441
 354. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3441
 355. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3441
 356. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3441
 357. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3430
 358. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3419
 359. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3410
 360. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3408
 361. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3404
 362. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3399
 363. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3397
 364. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3396
 365. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3393
 366. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 3390
 367. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3388
 368. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3385
 369. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3382
 370. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3380
 371. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3376
 372. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3374
 373. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3373
 374. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3368
 375. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3368
 376. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3364
 377. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3364
 378. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3356
 379. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3351
 380. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3348
 381. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3347
 382. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3345
 383. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3345
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3339
 385. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3325
 386. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 3314
 387. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3289
 388. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3288
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3280
 390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3279
 391. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3264
 392. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3263
 393. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3260
 394. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 3259
 395. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 3259
 396. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 3255
 397. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3253
 398. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 3250
 399. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 3249
 400. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3247
 401. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3235
 402. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3230
 403. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 3226
 404. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3225
 405. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 3224
 406. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3210
 407. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3204
 408. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 3203
 409. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3200
 410. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 3199
 411. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 3196
 412. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3194
 413. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3192
 414. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 3183
 415. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 3182
 416. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3182
 417. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3163
 418. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 3160
 419. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 3160
 420. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 3154
 421. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3154
 422. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 3149
 423. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3144
 424. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3133
 425. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3132
 426. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 3113
 427. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3112
 428. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 3110
 429. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3110
 430. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 3109
 431. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 3106
 432. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3103
 433. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3097
 434. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 3096
 435. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3094
 436. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 3076
 437. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 3074
 438. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3069
 439. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3069
 440. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3067
 441. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 3063
 442. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3062
 443. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 3061
 444. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3061
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3060
 446. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3058
 447. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3043
 448. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3043
 449. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3040
 450. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 3038
 451. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3034
 452. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3029
 453. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3018
 454. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3015
 455. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 3014
 456. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 3008
 457. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 3003
 458. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2997
 459. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2994
 460. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2991
 461. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2986
 462. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2986
 463. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2984
 464. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2982
 465. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2979
 466. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 2976
 467. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2975
 468. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2974
 469. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2974
 470. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2971
 471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2971
 472. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2970
 473. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2969
 474. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2961
 475. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2955
 476. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2951
 477. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2948
 478. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2946
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2942
 480. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2936
 481. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2934
 482. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2931
 483. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2930
 484. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 2928
 485. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2925
 486. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2925
 487. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2925
 488. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2923
 489. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2915
 490. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2911
 491. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2910
 492. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2909
 493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2907
 494. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2906
 495. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2901
 496. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 2900
 497. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2899
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2892
 499. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2884
 500. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2881
 501. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2875
 502. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2872
 503. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2867
 504. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2864
 505. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2858
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2856
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2850
 508. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2849
 509. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 2846
 510. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2846
 511. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2843
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2837
 513. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 2831
 514. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2827
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2817
 516. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2815
 517. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2814
 518. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2807
 519. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2801
 520. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2801
 521. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2800
 522. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2798
 523. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2797
 524. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2795
 525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2790
 526. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2790
 527. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2789
 528. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2788
 529. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2783
 530. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2781
 531. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2777
 532. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2774
 533. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2771
 534. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2766
 535. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2759
 536. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2759
 537. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2758
 538. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2749
 539. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2748
 540. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2741
 541. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2738
 542. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2735
 543. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2731
 544. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2725
 545. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2724
 546. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2717
 547. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2711
 548. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2711
 549. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 2705
 550. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2699
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2696
 552. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 2686
 553. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2679
 554. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2675
 555. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2670
 556. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2668
 557. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2663
 558. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2652
 559. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 2639
 560. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2636
 561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2627
 562. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2626
 563. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 2615
 564. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 2613
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2612
 566. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2611
 567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2599
 568. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2597
 569. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2586
 570. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2583
 571. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2581
 572. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2567
 573. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2565
 574. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2559
 575. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2557
 576. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 2556
 577. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2549
 578. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2543
 579. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2540
 580. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2522
 581. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2518
 582. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2518
 583. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2511
 584. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2509
 585. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2508
 586. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2502
 587. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2492
 588. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2488
 589. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2483
 590. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2475
 591. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2466
 592. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2454
 593. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2453
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2453
 595. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2451
 596. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2450
 597. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2447
 598. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2443
 599. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2439
 600. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2435
 601. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2431
 602. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2430
 603. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2421
 604. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2416
 605. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2404
 606. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2404
 607. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2359
 608. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2353
 609. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2344
 610. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2342
 611. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2339
 612. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2336
 613. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2331
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2328
 615. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2320
 616. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2308
 617. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2303
 618. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2295
 619. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2290
 620. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 2282
 621. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2280
 622. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2276
 623. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2268
 624. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 2253
 625. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2242
 626. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2239
 627. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2232
 628. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2231
 629. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2227
 630. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2218
 631. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2213
 632. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2192
 633. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2184
 634. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2179
 635. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2169
 636. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2164
 637. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2163
 638. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2135
 639. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2121
 640. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2120
 641. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2119
 642. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2119
 643. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2115
 644. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2103
 645. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2099
 646. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2093
 647. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2092
 648. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2085
 649. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2080
 650. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2064
 651. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2064
 652. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2059
 653. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2044
 654. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 2029
 655. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 2025
 656. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2023
 657. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2021
 658. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1994
 659. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1982
 660. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1918
 661. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1901
 662. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1884
 663. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1875
 664. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1865
 665. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1854
 666. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1820
 667. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1799
 668. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1796
 669. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1788
 670. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1788
 671. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1769
 672. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1769
 673. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1766
 674. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1762
 675. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1747
 676. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1742
 677. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1712
 678. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1703
 679. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1690
 680. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 1687
 681. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1678
 682. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1673
 683. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1672
 684. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1671
 685. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 1663
 686. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1656
 687. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1646
 688. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1635
 689. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1617
 690. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1610
 691. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1607
 692. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1604
 693. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1596
 694. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 1590
 695. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 1585
 696. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1572
 697. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 1559
 698. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1551
 699. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1529
 700. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1512
 701. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1505
 702. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 1491
 703. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 1489
 704. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1470
 705. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1469
 706. Rok 2020
  Wyświetleń: 1468
 707. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1466
 708. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1459
 709. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1438
 710. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1410
 711. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 1407
 712. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1401
 713. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1396
 714. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1392
 715. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1388
 716. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1385
 717. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 1378
 718. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1378
 719. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1364
 720. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1349
 721. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1346
 722. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1341
 723. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1341
 724. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1324
 725. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1324
 726. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1321
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1316
 728. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1305
 729. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1305
 730. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1290
 731. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1290
 732. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1282
 733. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1267
 734. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1262
 735. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1252
 736. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1246
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 1245
 738. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1239
 739. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1212
 740. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1207
 741. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1171
 742. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1165
 743. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1164
 744. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1156
 745. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 1156
 746. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1156
 747. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1156
 748. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1155
 749. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1140
 750. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 1137
 751. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 1134
 752. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1127
 753. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 1123
 754. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 1113
 755. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 1110
 756. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1106
 757. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1101
 758. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1096
 759. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1094
 760. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1079
 761. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1078
 762. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1074
 763. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 1067
 764. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1061
 765. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1056
 766. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1054
 767. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1045
 768. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1045
 769. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1044
 770. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 1042
 771. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1036
 772. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1028
 773. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 994
 774. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 990
 775. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 977
 776. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 975
 777. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 972
 778. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 971
 779. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 969
 780. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 966
 781. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 964
 782. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 964
 783. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 956
 784. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 956
 785. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 955
 786. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 955
 787. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 952
 788. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 948
 789. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 923
 790. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 921
 791. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 919
 792. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 900
 793. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 900
 794. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 897
 795. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 896
 796. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 894
 797. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 881
 798. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 866
 799. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 865
 800. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 863
 801. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 860
 802. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 859
 803. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 855
 804. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 850
 805. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 843
 806. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 837
 807. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 833
 808. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 831
 809. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 825
 810. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 815
 811. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 810
 812. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 788
 813. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 776
 814. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 775
 815. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 773
 816. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 770
 817. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 769
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 759
 819. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 754
 820. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 752
 821. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 750
 822. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 750
 823. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 745
 824. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 734
 825. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 731
 826. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 723
 827. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 718
 828. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 703
 829. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 700
 830. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 686
 831. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 685
 832. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 683
 833. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 682
 834. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 679
 835. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 679
 836. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 667
 837. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 666
 838. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 651
 839. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 645
 840. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 643
 841. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 638
 842. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 629
 843. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 622
 844. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 620
 845. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 618
 846. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 616
 847. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 609
 848. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 606
 849. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 604
 850. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 594
 851. Złożone petycje
  Wyświetleń: 592
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 586
 853. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 575
 854. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 553
 855. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 538
 856. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 534
 857. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 523
 858. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 490
 859. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 489
 860. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 488
 861. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 480
 862. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 470
 863. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 443
 864. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 442
 865. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 432
 866. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 407
 867. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 405
 868. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 380
 869. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 364
 870. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 363
 871. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 341
 872. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 329
 873. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 325
 874. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 324
 875. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 321
 876. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 319
 877. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 319
 878. Ogłoszenie nr KS.2110.9.2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 318
 879. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 313
 880. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 313
 881. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 312
 882. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 309
 883. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 301
 884. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 297
 885. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 289
 886. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 283
 887. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 281
 888. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 276
 889. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 275
 890. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 271
 891. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 264
 892. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 263
 893. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 257
 894. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 255
 895. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 255
 896. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 249
 897. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 249
 898. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 239
 899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 223
 900. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 218
 901. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 213
 902. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 212
 903. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 207
 904. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 197
 905. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 195
 906. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 193
 907. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. płac w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 192
 908. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 178
 909. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 176
 910. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 159
 911. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 912. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 150
 913. INFORMACJA z dnia 8 grudnia 2020 r. O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. płac w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 142
 914. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 137
 915. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 137
 916. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 135
 917. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 129
 918. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 127
 919. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 125
 920. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 121
 921. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 120
 922. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 115
 923. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 113
 924. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 110
 925. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 94
 926. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 89
 927. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 85
 928. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 83
 929. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 78
 930. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 75
 931. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 59
 932. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 55
 933. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 52
 934. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 49
 935. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 47
 936. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 937. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 42
 938. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 28
 939. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 18