Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4009400000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747706316557024724096885874875100597
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 71452
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 47203
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47019
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 16498
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 15023
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13361
 7. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 13138
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 12725
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 11024
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10258
 11. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10117
 12. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 10112
 13. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 9990
 14. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 9753
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 9484
 16. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 9352
 17. Formularze i druki
  Wyświetleń: 9334
 18. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8860
 19. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 8437
 20. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 8316
 21. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 8308
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8006
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 7916
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7880
 25. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7837
 26. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 7751
 27. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 7719
 28. Informacje
  Wyświetleń: 7694
 29. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 7675
 30. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7490
 31. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 7476
 32. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 7396
 33. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 7349
 34. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7339
 35. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 7288
 36. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 7258
 37. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 7214
 38. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7195
 39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7096
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7034
 41. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 7029
 42. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7022
 43. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6992
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6974
 45. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 6957
 46. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6781
 47. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6747
 48. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 6743
 49. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 6724
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6604
 51. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6583
 52. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 6500
 53. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6485
 54. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6477
 55. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6458
 56. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6435
 57. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6413
 58. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 6374
 59. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6309
 60. Rok 2017
  Wyświetleń: 6237
 61. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 6200
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6170
 63. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 6148
 64. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 6109
 65. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 6098
 66. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6076
 67. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 6030
 68. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5949
 69. Ogólna
  Wyświetleń: 5942
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 5893
 71. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5873
 72. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5813
 73. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 5788
 74. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 5775
 75. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5773
 76. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 5718
 77. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5698
 78. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 5672
 79. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 5644
 80. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5624
 81. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 5578
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 5546
 83. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 5545
 84. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 5516
 85. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5487
 86. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5386
 87. Rok 2015
  Wyświetleń: 5322
 88. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5314
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 5277
 90. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5238
 91. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5144
 92. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5107
 93. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 4972
 94. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4971
 95. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 4962
 96. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 4944
 97. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4929
 98. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 4848
 99. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 4833
 100. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4824
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 4809
 102. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4781
 103. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4762
 104. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4761
 105. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 4746
 106. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4717
 107. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4651
 108. Rok 2014
  Wyświetleń: 4645
 109. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4562
 110. Rok 2012
  Wyświetleń: 4535
 111. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4506
 112. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4503
 113. Rok 2016
  Wyświetleń: 4490
 114. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4478
 115. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4476
 116. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 4470
 117. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4426
 118. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4407
 119. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4386
 120. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4343
 121. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4342
 122. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 4320
 123. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4261
 124. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4254
 125. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4240
 126. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 4231
 127. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4212
 128. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4202
 129. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4170
 130. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4157
 131. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4135
 132. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4126
 133. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4102
 134. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 4055
 135. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3966
 136. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3955
 137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 3949
 138. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3944
 139. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 3934
 140. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 3866
 141. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3855
 142. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 3837
 143. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3821
 144. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 3803
 145. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3803
 146. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3758
 147. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3748
 148. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3731
 149. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3717
 150. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3696
 151. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3694
 152. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3683
 153. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3656
 154. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3648
 155. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3632
 156. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3615
 157. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 3600
 158. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3580
 159. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3576
 160. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3545
 161. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3540
 162. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3538
 163. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3536
 164. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3532
 165. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3530
 166. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3520
 167. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3496
 168. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3491
 169. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3487
 170. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3463
 171. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3462
 172. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3438
 173. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3404
 174. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3365
 175. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3361
 176. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3358
 177. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3350
 178. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3343
 179. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3320
 180. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3308
 181. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3307
 182. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3288
 183. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3283
 184. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3271
 185. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3265
 186. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3255
 187. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3254
 188. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3251
 189. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3230
 190. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3228
 191. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3223
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3208
 193. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 3197
 194. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3197
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3179
 196. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3178
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3173
 198. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3154
 199. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3153
 200. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3147
 201. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3138
 202. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3135
 203. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3119
 204. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3066
 205. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2995
 206. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2991
 207. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2983
 208. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2976
 209. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2964
 210. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2954
 211. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2951
 212. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2933
 213. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2928
 214. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2918
 215. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2907
 216. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2902
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2898
 218. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2897
 219. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2886
 220. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2884
 221. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2881
 222. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2875
 223. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2873
 224. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2872
 225. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2869
 226. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2865
 227. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 2864
 228. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2849
 229. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2847
 230. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2843
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2840
 232. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2836
 233. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 2826
 234. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2825
 235. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2812
 236. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2809
 237. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2804
 238. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2800
 239. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2793
 240. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2789
 241. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2784
 242. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2783
 243. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 2782
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2775
 245. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 2770
 246. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2767
 247. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 2743
 248. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2742
 249. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2740
 250. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2738
 251. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2732
 252. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2730
 253. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2722
 254. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2720
 255. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2716
 256. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2711
 257. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2705
 258. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2702
 259. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2698
 260. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 2689
 261. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2689
 262. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2684
 263. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2683
 264. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2668
 265. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2667
 266. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2659
 267. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2657
 268. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2657
 269. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2649
 270. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2640
 271. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2630
 272. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2630
 273. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2626
 274. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2626
 275. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2624
 276. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2623
 277. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2609
 278. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2607
 279. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2607
 280. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2602
 281. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2599
 282. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2599
 283. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2593
 284. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2588
 285. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2588
 286. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2588
 287. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2585
 288. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2583
 289. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2583
 290. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2580
 291. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2572
 292. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2571
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2567
 294. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2566
 295. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2566
 296. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2562
 297. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2558
 298. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2547
 299. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2544
 300. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2542
 301. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2538
 302. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2537
 303. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2532
 304. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2529
 305. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2523
 306. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2520
 307. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2518
 308. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2518
 309. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2516
 310. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2513
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2508
 312. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2502
 313. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2502
 314. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2501
 315. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2500
 316. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2500
 317. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2493
 318. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2491
 319. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2490
 320. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2489
 321. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2486
 322. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2475
 323. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2473
 324. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2469
 325. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2459
 326. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2458
 327. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2456
 328. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2455
 329. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2452
 330. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2447
 331. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2446
 332. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2439
 333. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2427
 334. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2426
 335. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2426
 336. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2426
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2424
 338. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2421
 339. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2420
 340. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2419
 341. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2419
 342. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2417
 343. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2416
 344. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2412
 345. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2412
 346. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2396
 347. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2393
 348. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2392
 349. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2391
 350. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2383
 351. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2378
 352. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2373
 353. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2371
 354. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2368
 355. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2367
 356. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2367
 357. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2358
 358. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2353
 359. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2350
 360. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2348
 361. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2344
 362. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2343
 363. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2341
 364. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2335
 365. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2334
 366. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2332
 367. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2329
 368. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2325
 369. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2323
 370. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2322
 371. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2321
 372. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2319
 373. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2317
 374. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2315
 375. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2312
 376. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2306
 377. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2305
 378. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2305
 379. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2297
 380. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2295
 381. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2292
 382. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2284
 383. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2282
 384. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2271
 385. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2266
 386. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2263
 387. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2257
 388. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2253
 389. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2241
 390. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2237
 391. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2233
 392. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2232
 393. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2220
 394. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2217
 395. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2217
 396. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2215
 397. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2213
 398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2212
 399. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2194
 400. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2190
 401. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2180
 402. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2177
 403. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2174
 404. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2167
 405. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2166
 406. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2155
 407. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 2148
 408. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2145
 409. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2145
 410. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2138
 411. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2137
 412. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2136
 413. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2133
 414. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2130
 415. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2130
 416. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2128
 417. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2120
 418. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2116
 419. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2106
 420. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2104
 421. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2102
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2100
 423. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2096
 424. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2094
 425. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2091
 426. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2086
 427. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2081
 428. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2077
 429. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2067
 430. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2065
 431. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2063
 432. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2062
 433. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2059
 434. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2058
 435. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2053
 436. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2052
 437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2048
 438. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2047
 439. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2043
 440. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2039
 441. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2038
 442. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2025
 443. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2024
 444. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2022
 445. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2017
 446. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2013
 447. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2008
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2000
 449. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1994
 450. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1989
 451. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1989
 452. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1989
 453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1985
 454. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1985
 455. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1984
 456. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1982
 457. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1980
 458. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1980
 459. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1974
 460. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1974
 461. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1962
 462. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1954
 463. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1951
 464. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1949
 465. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1944
 466. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1943
 467. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1941
 468. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1934
 469. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1933
 470. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1931
 471. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1930
 472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1929
 473. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1928
 474. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1925
 475. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1919
 476. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1913
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1903
 478. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1902
 479. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1898
 480. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1898
 481. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1897
 482. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1894
 483. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 1890
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1890
 485. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1883
 486. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1878
 487. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1869
 488. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1867
 489. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1865
 490. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1863
 491. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1863
 492. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1861
 493. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1859
 494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1858
 495. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1856
 496. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1854
 497. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1847
 498. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1844
 499. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1840
 500. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1829
 501. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1829
 502. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1827
 503. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1827
 504. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1826
 505. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1819
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1808
 507. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1805
 508. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1803
 509. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1797
 510. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1795
 511. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1793
 512. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1791
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1789
 514. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1785
 515. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1783
 516. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1782
 517. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1774
 518. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1773
 519. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1768
 520. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1768
 521. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1762
 522. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1749
 523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1746
 524. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1745
 525. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1744
 526. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1744
 527. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1743
 528. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 1742
 529. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1736
 530. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1734
 531. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1725
 532. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1718
 533. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1715
 534. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1712
 535. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1706
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1703
 537. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1696
 538. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1695
 539. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1687
 540. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1685
 541. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1674
 542. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1670
 543. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1666
 544. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1664
 545. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 1661
 546. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1656
 547. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1641
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1641
 549. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1639
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1634
 551. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1632
 552. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1631
 553. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1617
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 1612
 555. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1606
 556. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1602
 557. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1598
 558. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1590
 559. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1579
 560. Rok 2018
  Wyświetleń: 1574
 561. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1568
 562. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1560
 563. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1556
 564. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1555
 565. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1540
 566. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1538
 567. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1537
 568. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1536
 569. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1527
 570. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1522
 571. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 1515
 572. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1513
 573. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1511
 574. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1509
 575. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1504
 576. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1503
 577. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1499
 578. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1497
 579. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1497
 580. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1496
 581. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1490
 582. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1488
 583. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1487
 584. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1473
 585. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1465
 586. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1458
 587. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1458
 588. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1458
 589. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1452
 590. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1446
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1445
 592. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1444
 593. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1428
 594. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1422
 595. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1418
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1412
 597. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1409
 598. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1401
 599. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1392
 600. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1373
 601. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1371
 602. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1365
 603. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1362
 604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1360
 605. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1360
 606. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1357
 607. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1354
 608. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1349
 609. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1349
 610. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1348
 611. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1345
 612. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1341
 613. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1337
 614. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1334
 615. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1324
 616. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1312
 617. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1306
 618. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1278
 619. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1268
 620. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1251
 621. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1248
 622. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1241
 623. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1237
 624. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1223
 625. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1221
 626. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1218
 627. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1197
 628. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1174
 629. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1162
 630. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1159
 631. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1153
 632. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1145
 633. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1127
 634. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1088
 635. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1082
 636. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1080
 637. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1079
 638. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1071
 639. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1054
 640. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1028
 641. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 996
 642. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 960
 643. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 958
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 958
 645. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 938
 646. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 935
 647. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 903
 648. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 888
 649. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 838
 650. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 819
 651. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 799
 652. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 798
 653. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 796
 654. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 792
 655. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 711
 656. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 689
 657. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 684
 658. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 677
 659. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 665
 660. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 637
 661. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 630
 662. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 629
 663. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 628
 664. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 603
 665. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 603
 666. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 596
 667. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 568
 668. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 556
 669. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 543
 670. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 530
 671. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 507
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 469
 673. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 456
 674. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 443
 675. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 432
 676. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 432
 677. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 431
 678. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 392
 679. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 389
 680. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 380
 681. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 371
 682. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 370
 683. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 368
 684. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 366
 685. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 355
 686. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 355
 687. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 352
 688. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 321
 689. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 319
 690. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 310
 691. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 308
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 296
 693. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 290
 694. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 287
 695. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 276
 696. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 262
 697. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 227
 698. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 224
 699. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 174
 700. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 169
 701. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 167
 702. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 112
 703. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 107
 704. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 88
 705. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 84
 706. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 41
 707. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 17
 708. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 15
 709. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 14
 710. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 12
 711. Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 5
 712. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 7880
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×