Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
602274653448010433684470227627000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747706316557024724096885874875100597
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 77422
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48712
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 48457
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 17708
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 16219
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14181
 7. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 14156
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 13307
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 12076
 10. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 11231
 11. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11149
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10778
 13. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 10764
 14. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 10711
 15. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 10345
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 10021
 17. Formularze i druki
  Wyświetleń: 10000
 18. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9548
 19. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 9065
 20. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 8970
 21. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 8699
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8659
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 8650
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8505
 25. Informacje
  Wyświetleń: 8437
 26. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 8388
 27. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 8331
 28. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 8264
 29. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 8244
 30. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 8154
 31. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7957
 32. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 7950
 33. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 7923
 34. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 7896
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7880
 36. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 7872
 37. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 7870
 38. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7816
 39. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 7796
 40. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 7737
 41. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7732
 42. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 7647
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7587
 44. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7458
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7454
 46. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7444
 47. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7388
 48. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 7383
 49. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7380
 50. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7289
 51. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7287
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7137
 53. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7083
 54. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7040
 55. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 7033
 56. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 6981
 57. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6973
 58. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6913
 59. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6843
 60. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6815
 61. Rok 2017
  Wyświetleń: 6804
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6744
 63. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 6680
 64. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 6660
 65. Ogólna
  Wyświetleń: 6655
 66. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 6636
 67. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 6573
 68. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 6557
 69. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6548
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 6500
 71. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 6453
 72. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 6378
 73. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 6377
 74. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 6323
 75. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6294
 76. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6245
 77. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6186
 78. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 6129
 79. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 6122
 80. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6108
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 6028
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 6026
 83. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 6018
 84. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6001
 85. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5933
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 5822
 87. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5821
 88. Rok 2015
  Wyświetleń: 5777
 89. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 5662
 90. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5653
 91. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5640
 92. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 5464
 93. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 5387
 94. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5346
 95. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5311
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 5279
 97. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5274
 98. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 5240
 99. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 5238
 100. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5232
 101. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5181
 102. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5112
 103. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5109
 104. Rok 2014
  Wyświetleń: 5077
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5071
 106. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 5066
 107. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 5046
 108. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5039
 109. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 5038
 110. Rok 2012
  Wyświetleń: 5031
 111. Rok 2016
  Wyświetleń: 4933
 112. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 4902
 113. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4894
 114. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 4885
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4842
 116. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4839
 117. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4801
 118. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 4769
 119. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 4751
 120. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4745
 121. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4733
 122. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4709
 123. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4707
 124. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4671
 125. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 4606
 126. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4606
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4568
 128. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4518
 129. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4482
 130. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4475
 131. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4438
 132. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4424
 133. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4416
 134. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4411
 135. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4401
 136. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 4258
 137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 4240
 138. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4203
 139. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4203
 140. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4194
 141. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4183
 142. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4160
 143. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4101
 144. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4079
 145. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4068
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4037
 147. Złożone petycje
  Wyświetleń: 4028
 148. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 4006
 149. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4002
 150. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3999
 151. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3998
 152. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3967
 153. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3965
 154. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3964
 155. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3939
 156. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3915
 157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3913
 158. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3911
 159. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3909
 160. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3906
 161. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3885
 162. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3858
 163. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3857
 164. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3808
 165. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3808
 166. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3801
 167. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3797
 168. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3783
 169. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3763
 170. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3762
 171. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3754
 172. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3742
 173. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3729
 174. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3713
 175. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3711
 176. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3653
 177. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3650
 178. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 3642
 179. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3631
 180. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3613
 181. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3554
 182. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3551
 183. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3549
 184. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3536
 185. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 3530
 186. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3509
 187. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3503
 188. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3501
 189. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3477
 190. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3470
 191. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3467
 192. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3463
 193. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3456
 194. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 3456
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3450
 196. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3429
 197. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3414
 198. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3404
 199. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3387
 200. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3386
 201. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3385
 202. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3381
 203. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3355
 204. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3339
 205. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3328
 206. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3312
 207. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 3300
 208. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3296
 209. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3291
 210. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3268
 211. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3233
 212. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3221
 213. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3214
 214. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3206
 215. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3200
 216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3178
 217. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3164
 218. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3157
 219. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3150
 220. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3149
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3145
 222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3137
 223. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3137
 224. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3128
 225. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3123
 226. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3117
 227. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3113
 228. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3108
 229. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3102
 230. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3096
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3095
 232. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3093
 233. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3090
 234. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3087
 235. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3074
 236. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3073
 237. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3072
 238. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3063
 239. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3061
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3040
 241. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3028
 242. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3024
 243. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3023
 244. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3022
 245. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3009
 246. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3007
 247. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2993
 248. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2991
 249. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2989
 250. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2988
 251. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2983
 252. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 2973
 253. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2966
 254. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2962
 255. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2961
 256. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2955
 257. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2950
 258. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 2949
 259. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2941
 260. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2939
 261. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2924
 262. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2911
 263. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2907
 264. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2906
 265. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2903
 266. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2900
 267. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2899
 268. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2896
 269. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2892
 270. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 2883
 271. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2882
 272. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2876
 273. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2874
 274. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2873
 275. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2870
 276. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2865
 277. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2863
 278. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2854
 279. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2848
 280. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2847
 281. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2842
 282. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2837
 283. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2836
 284. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2832
 285. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2828
 286. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2827
 287. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2822
 288. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2816
 289. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2813
 290. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2811
 291. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2807
 292. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2795
 293. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2792
 294. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2785
 295. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2779
 296. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2779
 297. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2772
 298. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2770
 299. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2770
 300. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2768
 301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2768
 302. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2766
 303. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2764
 304. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2757
 305. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2756
 306. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2754
 307. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2751
 308. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2748
 309. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2743
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2742
 311. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2742
 312. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2739
 313. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2734
 314. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2727
 315. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2715
 316. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2713
 317. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2711
 318. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2710
 319. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2709
 320. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2698
 321. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2696
 322. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2694
 323. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2688
 324. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2682
 325. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2679
 326. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2677
 327. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2677
 328. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2673
 329. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2663
 330. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2658
 331. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2657
 332. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2654
 333. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2651
 334. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2651
 335. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2649
 336. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2646
 337. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2642
 338. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2640
 339. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2639
 340. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2637
 341. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2629
 342. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2628
 343. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2627
 344. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2626
 345. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2614
 346. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2613
 347. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2613
 348. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2612
 349. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2609
 350. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2607
 351. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2601
 352. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2600
 353. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2599
 354. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2594
 355. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2589
 356. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2588
 357. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2585
 358. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2584
 359. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2584
 360. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2579
 361. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2572
 362. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2568
 363. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2568
 364. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2557
 365. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2557
 366. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2557
 367. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2553
 368. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2553
 369. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2551
 370. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 2548
 371. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2545
 372. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2534
 373. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2528
 374. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2525
 375. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2523
 376. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2522
 377. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2519
 378. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2508
 379. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2507
 380. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2503
 381. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2500
 382. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2497
 383. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2497
 384. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2490
 385. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2490
 386. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2489
 387. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2481
 388. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2474
 389. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2473
 390. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2461
 391. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2454
 392. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2453
 393. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2445
 394. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2445
 395. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2437
 396. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2436
 397. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2433
 398. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2432
 399. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2418
 400. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2418
 401. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2411
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2402
 403. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2401
 404. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2387
 405. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2386
 406. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2372
 407. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2372
 408. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2372
 409. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2368
 410. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2366
 411. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2365
 412. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2362
 413. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2358
 414. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2342
 415. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2338
 416. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2337
 417. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2337
 418. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2335
 419. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2335
 420. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2328
 421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2319
 422. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2310
 423. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2308
 424. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2303
 425. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2303
 426. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2302
 427. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2302
 428. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2297
 429. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2297
 430. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2291
 431. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2279
 432. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2276
 433. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2273
 434. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2269
 435. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2268
 436. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2262
 437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2249
 438. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2247
 439. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2246
 440. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2246
 441. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2243
 442. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2231
 443. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2229
 444. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2229
 445. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2228
 446. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2226
 447. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2217
 448. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2210
 449. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2209
 450. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2202
 451. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2199
 452. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2196
 453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2193
 454. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2193
 455. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2190
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2181
 457. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2179
 458. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2179
 459. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2174
 460. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2174
 461. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2173
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2170
 463. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2161
 464. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2159
 465. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2158
 466. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2155
 467. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2155
 468. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2154
 469. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2154
 470. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2154
 471. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2154
 472. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2154
 473. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2148
 474. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2147
 475. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2141
 476. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2129
 477. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2126
 478. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2125
 479. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2119
 480. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2118
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2115
 482. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2114
 483. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2113
 484. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2111
 485. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2102
 486. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2098
 487. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2097
 488. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2092
 489. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2088
 490. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2081
 491. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2076
 492. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2074
 493. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2072
 494. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2066
 495. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2063
 496. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2063
 497. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2061
 498. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2060
 499. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2058
 500. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2057
 501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2051
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2044
 503. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2037
 504. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2036
 505. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2033
 506. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2029
 507. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2017
 508. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2016
 509. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2014
 510. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2011
 511. Rok 2018
  Wyświetleń: 2008
 512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2006
 513. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1999
 514. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1999
 515. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1996
 516. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1993
 517. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1987
 518. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1985
 519. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1978
 520. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1977
 521. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 1976
 522. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1976
 523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1972
 524. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1971
 525. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1965
 526. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1963
 527. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1963
 528. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1959
 529. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1958
 530. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1957
 531. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1951
 532. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1943
 533. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1930
 534. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1929
 535. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1920
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1919
 537. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1917
 538. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 539. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1896
 540. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1890
 541. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1889
 542. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1881
 543. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1880
 544. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1877
 545. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1871
 546. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1855
 547. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1849
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1844
 549. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1840
 550. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1836
 551. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1834
 552. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1832
 553. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1831
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 1830
 555. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1823
 556. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1815
 557. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1810
 558. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1794
 559. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1793
 560. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1786
 561. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1786
 562. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1762
 563. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1762
 564. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1757
 565. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1756
 566. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1756
 567. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1744
 568. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1736
 569. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1733
 570. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 1733
 571. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1729
 572. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1726
 573. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1723
 574. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1718
 575. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1713
 576. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1711
 577. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1698
 578. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1696
 579. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1693
 580. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1685
 581. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1682
 582. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1677
 583. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1671
 584. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1671
 585. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1670
 586. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1668
 587. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1658
 588. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1657
 589. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1654
 590. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1653
 591. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1647
 592. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1643
 593. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1641
 594. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1634
 595. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1633
 596. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1625
 597. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1625
 598. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1625
 599. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1624
 600. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1618
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1617
 602. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1607
 603. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1602
 604. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1594
 605. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1588
 606. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1584
 607. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1578
 608. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1573
 609. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1567
 610. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1567
 611. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1552
 612. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1546
 613. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1533
 614. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1531
 615. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1526
 616. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1525
 617. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1524
 618. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1524
 619. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1516
 620. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1515
 621. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1503
 622. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1502
 623. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1501
 624. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1501
 625. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1493
 626. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1490
 627. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1459
 628. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1453
 629. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1437
 630. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1430
 631. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1395
 632. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1388
 633. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1374
 634. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1367
 635. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1354
 636. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1348
 637. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1347
 638. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1329
 639. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1317
 640. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1298
 641. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1283
 642. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1261
 643. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1253
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1228
 645. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1193
 646. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 1186
 647. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1184
 648. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1168
 649. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1135
 650. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1114
 651. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1098
 652. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1092
 653. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1039
 654. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1029
 655. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1020
 656. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1019
 657. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1002
 658. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 996
 659. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 972
 660. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 936
 661. Rok 2019
  Wyświetleń: 933
 662. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 929
 663. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 915
 664. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 894
 665. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 882
 666. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 878
 667. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 869
 668. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 863
 669. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 857
 670. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 847
 671. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 817
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 816
 673. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 813
 674. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 795
 675. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 784
 676. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 783
 677. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 779
 678. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 763
 679. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 730
 680. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 709
 681. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 700
 682. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 691
 683. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 674
 684. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 666
 685. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 639
 686. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 621
 687. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 613
 688. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 606
 689. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 605
 690. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 604
 691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 587
 692. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 586
 693. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 584
 694. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 571
 695. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 569
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 537
 697. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 525
 698. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 521
 699. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 506
 700. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 505
 701. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 490
 702. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 488
 703. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 475
 704. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 462
 705. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 459
 706. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 439
 707. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 434
 708. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 426
 709. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 402
 710. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 400
 711. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 398
 712. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 397
 713. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 388
 714. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 374
 715. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 373
 716. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 366
 717. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 346
 718. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 337
 719. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 336
 720. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 322
 721. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 297
 722. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 297
 723. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 278
 724. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 272
 725. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 267
 726. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 251
 727. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 248
 728. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 238
 729. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 237
 730. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 210
 731. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 208
 732. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 176
 733. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 174
 734. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 173
 735. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 163
 736. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 162
 737. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 154
 738. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 148
 739. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 147
 740. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 142
 741. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 139
 742. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 138
 743. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 135
 744. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 134
 745. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 123
 746. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 104
 747. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 98
 748. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 95
 749. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 72
 750. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 69
 751. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 64
 752. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 57
 753. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 55
 754. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 50
 755. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 49
 756. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 45
 757. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 41
 758. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 32
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 8505
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×