Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13511641847857933826275312752885473873818860787808676411914144
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64485582625355948049711954693848558170920407381067654788751743
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
738184771347036597225345753527613765595960195579824462850077
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
598434621147657430674439056384402565124443465451685524358080
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5260267204759148284369711743116281856586719876843474351100067
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
445023120555693571415887138546424555232254938710816699856140
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254352811927518273402891526379342463480836028581094003441875
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159291292214933179831986118183185521879118702201521940522435
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000566854475155101295813316
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 130645
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 124819
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 58594
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 28414
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 25398
 6. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 23756
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 22675
 8. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 22053
 9. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 21197
 10. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 20333
 11. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 20290
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 20208
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 19327
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18741
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 17786
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 17421
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 17045
 18. Informacje
  Wyświetleń: 16912
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16701
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 16316
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 16053
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 16024
 23. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 15561
 24. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 15534
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 15223
 26. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 15050
 27. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 14965
 28. Rok 2017
  Wyświetleń: 14786
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14660
 30. Ogólna
  Wyświetleń: 14379
 31. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 14317
 32. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 14278
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14188
 34. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 14035
 35. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 13980
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 13761
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13628
 38. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 13547
 39. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13493
 40. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 13483
 41. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 13440
 42. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 13326
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13240
 44. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 13227
 45. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 13186
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13129
 47. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 12963
 48. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 12875
 49. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 12827
 50. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 12710
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12606
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 12407
 53. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 12392
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12227
 55. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 12102
 56. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 12050
 57. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11863
 58. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 11756
 59. Rok 2015
  Wyświetleń: 11650
 60. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11521
 61. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 11465
 62. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 11392
 63. Rok 2019
  Wyświetleń: 11377
 64. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 11361
 65. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 11307
 66. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 11131
 67. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 11053
 68. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 11029
 69. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 10979
 70. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 10968
 71. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10937
 72. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10924
 73. Rok 2012
  Wyświetleń: 10915
 74. Rok 2016
  Wyświetleń: 10908
 75. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 10865
 76. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 10814
 77. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 10797
 78. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10781
 79. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 10638
 80. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 10598
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 10597
 82. Rok 2014
  Wyświetleń: 10583
 83. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 10547
 84. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 10541
 85. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10529
 86. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 10491
 87. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10461
 88. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 10326
 89. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 10303
 90. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 10225
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10189
 92. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10124
 93. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 10114
 94. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10016
 95. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 9711
 96. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 9568
 97. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9531
 98. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 9501
 99. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 9496
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 9452
 101. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9407
 102. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 9381
 103. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 9239
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9217
 105. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 9216
 106. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 9089
 107. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 8964
 108. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 8835
 109. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 8738
 110. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 8665
 111. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8665
 112. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 8652
 113. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8649
 114. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 8559
 115. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 8559
 116. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8529
 117. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8495
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 8403
 119. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 8311
 120. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 8249
 121. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 8069
 122. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 8025
 123. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 7990
 124. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 7964
 125. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7961
 126. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7846
 127. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 7844
 128. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7825
 129. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7789
 130. Rok 2018
  Wyświetleń: 7763
 131. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 7763
 132. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7760
 133. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 7698
 134. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7687
 135. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7604
 136. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 7584
 137. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7421
 138. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 7360
 139. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 7321
 140. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 7315
 141. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 7274
 142. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 7250
 143. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7186
 144. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 7177
 145. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 7147
 146. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7123
 147. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7064
 148. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 7059
 149. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 7046
 150. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 6981
 151. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6973
 152. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 6941
 153. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 6912
 154. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 6901
 155. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 6899
 156. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 6895
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6894
 158. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 6792
 159. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 6791
 160. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6765
 161. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6731
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6702
 163. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 6688
 164. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6668
 165. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 6658
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 6620
 167. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 6602
 168. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 6601
 169. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 6587
 170. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 6577
 171. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6576
 172. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 6561
 173. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6521
 174. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 6520
 175. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 6516
 176. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 6513
 177. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 6501
 178. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6480
 179. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 6467
 180. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6462
 181. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6451
 182. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6446
 183. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6443
 184. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6442
 185. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6439
 186. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6411
 187. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6369
 188. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6354
 189. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 6292
 190. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 6264
 191. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 6264
 192. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 6222
 193. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 6196
 194. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6145
 195. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 6142
 196. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 6126
 197. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6125
 198. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6122
 199. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 6116
 200. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 6096
 201. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 6094
 202. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 6070
 203. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 6059
 204. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6052
 205. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 6033
 206. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 6025
 207. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5996
 208. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5946
 209. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 5941
 210. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5935
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5928
 212. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5894
 213. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5868
 214. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 5862
 215. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 5851
 216. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5836
 217. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 5818
 218. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 5807
 219. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5797
 220. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 5791
 221. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 5726
 222. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 5719
 223. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5717
 224. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 5713
 225. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 5710
 226. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 5702
 227. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5699
 228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5675
 229. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5646
 230. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 5643
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5642
 232. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 5629
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 5624
 234. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 5615
 235. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 5600
 236. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5598
 237. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 5594
 238. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5588
 239. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 5582
 240. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5555
 241. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 5546
 242. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 5546
 243. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5545
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5532
 245. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5522
 246. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 5519
 247. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 5514
 248. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5508
 249. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 5497
 250. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 5491
 251. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 5491
 252. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 5471
 253. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 5463
 254. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 5443
 255. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 5442
 256. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 5441
 257. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5423
 258. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 5422
 259. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 5414
 260. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5412
 261. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 5405
 262. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 5391
 263. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5385
 264. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5383
 265. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5334
 266. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 5326
 267. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5324
 268. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 5322
 269. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 5322
 270. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 5316
 271. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5316
 272. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 5312
 273. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5302
 274. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5299
 275. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 5297
 276. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5290
 277. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 5281
 278. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5277
 279. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5277
 280. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 5271
 281. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 5250
 282. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5249
 283. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5246
 284. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5217
 285. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 5209
 286. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5207
 287. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5205
 288. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5197
 289. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 5196
 290. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 5191
 291. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5185
 292. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5182
 293. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 5157
 294. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 5156
 295. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5149
 296. Rok 2020
  Wyświetleń: 5148
 297. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 5140
 298. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 5135
 299. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 5130
 300. Rok 2021
  Wyświetleń: 5127
 301. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 5124
 302. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 5121
 303. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 5111
 304. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 5110
 305. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5109
 306. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5107
 307. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 5080
 308. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5078
 309. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 5076
 310. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 5074
 311. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 5072
 312. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 5071
 313. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 5057
 314. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 5055
 315. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 5052
 316. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5047
 317. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5046
 318. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 5042
 319. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 5038
 320. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 5032
 321. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 5029
 322. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5029
 323. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5027
 324. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 5021
 325. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 5019
 326. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5018
 327. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 5012
 328. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 5011
 329. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5007
 330. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 4993
 331. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4990
 332. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4988
 333. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4979
 334. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4970
 335. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 4969
 336. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4967
 337. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4964
 338. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 4958
 339. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4958
 340. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 4946
 341. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 4943
 342. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4942
 343. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 4931
 344. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 4923
 345. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4921
 346. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 4910
 347. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 4910
 348. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 4904
 349. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4895
 350. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 4886
 351. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4885
 352. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4883
 353. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 4882
 354. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4882
 355. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 4880
 356. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4879
 357. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4860
 358. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4858
 359. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4856
 360. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4851
 361. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 4847
 362. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4847
 363. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4838
 364. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 4834
 365. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 4827
 366. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 4820
 367. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 4817
 368. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4808
 369. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 4804
 370. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 4801
 371. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4799
 372. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 4788
 373. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 4788
 374. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4786
 375. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4782
 376. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4782
 377. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 4774
 378. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4773
 379. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4767
 380. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 4762
 381. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 4761
 382. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 4760
 383. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4759
 384. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 4758
 385. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4752
 386. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 4749
 387. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 4739
 388. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 4739
 389. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 4736
 390. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 4735
 391. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 4729
 392. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4725
 393. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4723
 394. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 4721
 395. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4720
 396. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 4715
 397. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 4710
 398. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4702
 399. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4700
 400. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 4692
 401. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 4679
 402. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4671
 403. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 4661
 404. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 4660
 405. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4656
 406. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4653
 407. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4652
 408. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 4652
 409. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 4650
 410. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 4646
 411. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4645
 412. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 4636
 413. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4634
 414. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 4608
 415. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 4602
 416. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4590
 417. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 4581
 418. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4578
 419. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 4572
 420. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 4571
 421. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4552
 422. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4548
 423. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4547
 424. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 4547
 425. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 4547
 426. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 4546
 427. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 4537
 428. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 4531
 429. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4526
 430. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4524
 431. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 4522
 432. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4519
 433. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4516
 434. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4505
 435. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 4491
 436. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4488
 437. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 4486
 438. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4474
 439. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4470
 440. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4464
 441. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 4459
 442. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 4444
 443. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 4439
 444. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4432
 445. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4429
 446. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4429
 447. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 4426
 448. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 4426
 449. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 4420
 450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 4420
 451. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4415
 452. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4414
 453. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4413
 454. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4408
 455. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4408
 456. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4408
 457. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 4404
 458. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 4399
 459. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 4393
 460. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 4386
 461. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 4385
 462. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4378
 463. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 4372
 464. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4356
 465. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 4353
 466. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4333
 467. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4333
 468. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4329
 469. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4327
 470. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4327
 471. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4318
 472. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 4317
 473. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4316
 474. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 4313
 475. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4311
 476. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 4296
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4295
 478. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 4294
 479. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4293
 480. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 4293
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4284
 482. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4277
 483. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4272
 484. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 4266
 485. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4258
 486. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4257
 487. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4252
 488. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4249
 489. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4243
 490. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4242
 491. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 4241
 492. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4238
 493. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 4232
 494. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4225
 495. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 4225
 496. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 4224
 497. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 4222
 498. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 4222
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4213
 500. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4204
 501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4195
 502. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4188
 503. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 4187
 504. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4186
 505. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 4180
 506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 4175
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 4174
 508. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 4167
 509. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 4162
 510. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4162
 511. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4147
 512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4146
 513. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4142
 514. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 4140
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 4135
 516. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4131
 517. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4122
 518. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 4120
 519. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 4117
 520. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4108
 521. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4105
 522. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4100
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4096
 524. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4094
 525. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 4092
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4087
 527. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 4082
 528. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 4081
 529. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 4079
 530. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 4079
 531. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4070
 532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4064
 533. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4060
 534. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 4059
 535. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4059
 536. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 4055
 537. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4054
 538. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 4054
 539. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4049
 540. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4045
 541. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4029
 542. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 4028
 543. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4023
 544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4020
 545. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 4015
 546. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 4010
 547. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4005
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4004
 549. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4001
 550. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3996
 551. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 3993
 552. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3990
 553. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3988
 554. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 3986
 555. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 3986
 556. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 3985
 557. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3983
 558. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3983
 559. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3974
 560. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3970
 561. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 3969
 562. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 3968
 563. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 3963
 564. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3960
 565. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3951
 566. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3948
 567. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 3944
 568. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3935
 569. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3934
 570. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3930
 571. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 3929
 572. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3923
 573. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3920
 574. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3917
 575. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3902
 576. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3898
 577. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3894
 578. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3883
 579. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3881
 580. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3881
 581. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3878
 582. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 3877
 583. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3870
 584. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3862
 585. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3862
 586. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3853
 587. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3848
 588. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3846
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3839
 590. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3839
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3835
 592. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3828
 593. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3828
 594. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3827
 595. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 3815
 596. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3815
 597. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 3807
 598. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3805
 599. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3801
 600. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3800
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 3799
 602. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 3792
 603. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3791
 604. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3790
 605. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 3783
 606. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3778
 607. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3775
 608. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 3759
 609. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 3749
 610. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3746
 611. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3744
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3703
 613. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3700
 614. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 3677
 615. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3671
 616. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3668
 617. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 3662
 618. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3659
 619. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 3656
 620. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3650
 621. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 3636
 622. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 3598
 623. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 3560
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3558
 625. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3558
 626. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3547
 627. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3547
 628. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 3534
 629. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3534
 630. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 3532
 631. Przetargi i zamówienia w 2022 roku
  Wyświetleń: 3532
 632. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 3529
 633. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3522
 634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 3490
 635. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3488
 636. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 3479
 637. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 3475
 638. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3469
 639. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3466
 640. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 3451
 641. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3444
 642. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3441
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3406
 644. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3388
 645. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3377
 646. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3364
 647. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 3361
 648. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3355
 649. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 3347
 650. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3346
 651. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3310
 652. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3310
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 3298
 654. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3285
 655. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3267
 656. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3262
 657. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 3258
 658. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 3255
 659. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3250
 660. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3248
 661. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3241
 662. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3219
 663. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3217
 664. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 3205
 665. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 3205
 666. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 3175
 667. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 3170
 668. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3148
 669. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3148
 670. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 3138
 671. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3124
 672. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3113
 673. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3113
 674. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3108
 675. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3108
 676. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3101
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 3099
 678. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3096
 679. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3095
 680. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 3092
 681. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 3086
 682. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3085
 683. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 3081
 684. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 3070
 685. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3068
 686. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3065
 687. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3051
 688. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3051
 689. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3036
 690. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 3035
 691. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3027
 692. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 3013
 693. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3013
 694. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 3005
 695. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2983
 696. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2965
 697. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2960
 698. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2949
 699. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2947
 700. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2944
 701. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2934
 702. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2930
 703. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2922
 704. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2922
 705. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2922
 706. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2919
 707. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2903
 708. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2895
 709. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 2894
 710. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2888
 711. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2887
 712. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2867
 713. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2865
 714. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2865
 715. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 2861
 716. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2852
 717. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2847
 718. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2847
 719. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2824
 720. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2820
 721. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2820
 722. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2817
 723. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2816
 724. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2806
 725. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2802
 726. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2790
 727. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2783
 728. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 2776
 729. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2775
 730. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 2767
 731. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2738
 732. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2733
 733. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2720
 734. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2718
 735. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2716
 736. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2708
 737. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2705
 738. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2694
 739. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2689
 740. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2685
 741. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2676
 742. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2674
 743. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2674
 744. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2668
 745. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 2660
 746. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 2658
 747. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2658
 748. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2655
 749. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2640
 750. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2638
 751. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2636
 752. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 2634
 753. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2627
 754. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2614
 755. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 2611
 756. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2610
 757. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2608
 758. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2603
 759. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 2601
 760. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2598
 761. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2592
 762. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2584
 763. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 2571
 764. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2570
 765. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2569
 766. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2562
 767. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2558
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 2557
 769. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 2553
 770. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 2538
 771. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2524
 772. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 2520
 773. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2517
 774. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2503
 775. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 2499
 776. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2490
 777. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 2487
 778. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 2485
 779. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2477
 780. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2474
 781. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2468
 782. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 2462
 783. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 2458
 784. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2457
 785. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2452
 786. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 2423
 787. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 2416
 788. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2411
 789. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2409
 790. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2407
 791. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2405
 792. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2391
 793. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2379
 794. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2375
 795. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 2371
 796. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 2368
 797. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 2358
 798. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2346
 799. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2340
 800. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2337
 801. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2329
 802. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2316
 803. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2312
 804. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2308
 805. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 2303
 806. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2289
 807. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2289
 808. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2284
 809. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2282
 810. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2271
 811. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2246
 812. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 2242
 813. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 2229
 814. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2177
 815. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 2169
 816. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2155
 817. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 2138
 818. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2135
 819. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 2125
 820. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2118
 821. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2105
 822. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2104
 823. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2092
 824. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 2080
 825. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 2075
 826. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2069
 827. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 2060
 828. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 2057
 829. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2046
 830. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 2040
 831. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2039
 832. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2039
 833. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2038
 834. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 2035
 835. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 2034
 836. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 2033
 837. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2025
 838. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2022
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2022
 840. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2017
 841. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 2013
 842. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 1997
 843. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1995
 844. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1991
 845. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1990
 846. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1977
 847. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1972
 848. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1967
 849. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1966
 850. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 1966
 851. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1964
 852. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1963
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1956
 854. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1950
 855. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1939
 856. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 1932
 857. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1931
 858. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1929
 859. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1920
 860. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1919
 861. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1907
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1903
 863. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1903
 864. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1896
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1895
 866. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1889
 867. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1889
 868. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1884
 869. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1875
 870. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1875
 871. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 1868
 872. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1854
 873. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1830
 874. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 1809
 875. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1803
 876. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 1781
 877. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1778
 878. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1777
 879. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 1773
 880. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1770
 881. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1768
 882. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1761
 883. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1753
 884. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1752
 885. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1741
 886. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 1736
 887. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 1733
 888. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1729
 889. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1723
 890. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1712
 891. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1703
 892. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 1695
 893. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1681
 894. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1681
 895. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1675
 896. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 1673
 897. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1667
 898. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1661
 899. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1658
 900. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1655
 901. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 1651
 902. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1639
 903. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 1615
 904. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1611
 905. Rok 2022
  Wyświetleń: 1597
 906. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1585
 907. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1580
 908. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1580
 909. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1574
 910. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1556
 911. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1554
 912. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1538
 913. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1538
 914. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1533
 915. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1530
 916. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1525
 917. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1515
 918. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1512
 919. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1504
 920. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1488
 921. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 1480
 922. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1476
 923. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1463
 924. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 1453
 925. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 1444
 926. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1443
 927. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1443
 928. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1435
 929. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1430
 930. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 1424
 931. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 1421
 932. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 1418
 933. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1416
 934. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 1413
 935. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1409
 936. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 1406
 937. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1392
 938. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1389
 939. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1381
 940. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1375
 941. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1358
 942. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 1346
 943. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1345
 944. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1331
 945. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1328
 946. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 1328
 947. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 1313
 948. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1311
 949. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 1307
 950. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1299
 951. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1287
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1286
 953. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 1285
 954. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 1280
 955. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 1278
 956. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1277
 957. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1266
 958. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 1256
 959. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1256
 960. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 1241
 961. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1239
 962. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1238
 963. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1236
 964. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1229
 965. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1228
 966. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1221
 967. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1219
 968. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1217
 969. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 1215
 970. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 1215
 971. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1205
 972. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 1202
 973. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1198
 974. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1189
 975. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1188
 976. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1186
 977. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1180
 978. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1176
 979. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1174
 980. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1166
 981. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1166
 982. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1160
 983. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1139
 984. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1137
 985. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 1130
 986. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 1126
 987. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1124
 988. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1116
 989. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1104
 990. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1097
 991. Konkursy i konsultacje 2022
  Wyświetleń: 1094
 992. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1072
 993. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 1071
 994. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1069
 995. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 1066
 996. Uchwała nr XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2022
  Wyświetleń: 1041
 997. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 1040
 998. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 27 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz dalszym toku uzgodnień
  Wyświetleń: 1026
 999. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1021
 1000. Zawarcie umowy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1021
 1001. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1017
 1002. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1013
 1003. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 1004
 1004. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 999
 1005. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 996
 1006. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 993
 1007. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2022 roku
  Wyświetleń: 983
 1008. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 979
 1009. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 967
 1010. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 966
 1011. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Łany przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 966
 1012. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 965
 1013. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 959
 1014. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 957
 1015. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 950
 1016. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 948
 1017. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 944
 1018. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 941
 1019. Obwieszczenie nr IUR.6220.11.2021 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 935
 1020. ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 935
 1021. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 930
 1022. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 929
 1023. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 929
 1024. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 921
 1025. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 920
 1026. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 908
 1027. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 903
 1028. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 901
 1029. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 896
 1030. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 896
 1031. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 894
 1032. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 890
 1033. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 887
 1034. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 880
 1035. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 874
 1036. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 872
 1037. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 871
 1038. ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 870
 1039. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 868
 1040. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 867
 1041. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 864
 1042. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 862
 1043. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 861
 1044. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 856
 1045. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 854
 1046. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 854
 1047. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 853
 1048. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 849
 1049. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 847
 1050. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 841
 1051. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023
  Wyświetleń: 839
 1052. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 837
 1053. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 834
 1054. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 833
 1055. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 832
 1056. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 829
 1057. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 819
 1058. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 818
 1059. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 815
 1060. Budżet Gminy Cisek na 2022 rok
  Wyświetleń: 807
 1061. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o przekazaniu Aneksu do Raportu oraz uzyskaniu opinii
  Wyświetleń: 806
 1062. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 798
 1063. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 788
 1064. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 776
 1065. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 772
 1066. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 772
 1067. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 768
 1068. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 763
 1069. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 755
 1070. Karta informacyjna nr 32/2021
  Wyświetleń: 753
 1071. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 730
 1072. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 730
 1073. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 729
 1074. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 726
 1075. Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 719
 1076. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 1 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dwóch uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 716
 1077. Obwieszczenia 2022 rok
  Wyświetleń: 713
 1078. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 711
 1079. Informacja o unieważnieniu Przetargu na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek Cz.II
  Wyświetleń: 701
 1080. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 699
 1081. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 697
 1082. Karta informacyjna nr 33/2021
  Wyświetleń: 693
 1083. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 687
 1084. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 684
 1085. Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 680
 1086. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 680
 1087. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 669
 1088. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 664
 1089. Karta informacyjna nr 34/2021
  Wyświetleń: 661
 1090. Informacja z otwarcia ofert na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 657
 1091. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek cz.I
  Wyświetleń: 656
 1092. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 651
 1093. Karta informacyjna nr 1/2022
  Wyświetleń: 635
 1094. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 634
 1095. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 633
 1096. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 630
 1097. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 628
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 - 2022
  Wyświetleń: 626
 1099. Karta informacyjna nr 35/2021
  Wyświetleń: 620
 1100. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 618
 1101. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 614
 1102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 610
 1103. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 610
 1104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 610
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 597
 1106. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 592
 1107. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania
  Wyświetleń: 580
 1108. Karta informacyjna nr 3/2022
  Wyświetleń: 567
 1109. Karta informacyjna nr 2/2022
  Wyświetleń: 561
 1110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 559
 1111. Przetarg - Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 547
 1112. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - OPIEKA
  Wyświetleń: 538
 1113. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - SPORT
  Wyświetleń: 528
 1114. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 524
 1115. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 510
 1116. Obwieszczenie Nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 472
 1117. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 455
 1118. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 432
 1119. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 r.
  Wyświetleń: 426
 1120. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 424
 1121. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 419
 1122. Przetarg - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 418
 1123. Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 415
 1124. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 marca 2022 o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentów
  Wyświetleń: 395
 1125. Zawiadomienie o przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek - II wyłożenie
  Wyświetleń: 385
 1126. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 4 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 378
 1127. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 377
 1128. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 374
 1129. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 22 marca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o wpłynięciu do Wójta Gminy następnych dokumentów w sprawie
  Wyświetleń: 373
 1130. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 371
 1131. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 351
 1132. Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 349
 1133. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 346
 1134. Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 342
 1135. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 327
 1136. Obwieszczenie Nr IUR.6833.1.2022 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 325
 1137. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 321
 1138. Obwieszczenie nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 316
 1139. Zarządzenie nr 2 Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 311
 1140. Obwieszczenie nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KOBYLICE
  Wyświetleń: 306
 1141. OGŁOSZENIE - Wniosek o preferencyjny zakup węgla
  Wyświetleń: 302
 1142. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 301
 1143. Zawiadomienie o zwołaniu XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 296
 1144. Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 288
 1145. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 287
 1146. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 284
 1147. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 3 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 277
 1148. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 276
 1149. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 275
 1150. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 262
 1151. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 257
 1152. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 252
 1153. Zawiadomienie o zwołaniu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 245
 1154. Karta informacyjna nr 8/2022
  Wyświetleń: 241
 1155. Obwieszczenie nr IUR.6733.6.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 241
 1156. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 241
 1157. Karta informacyjna nr 6/2022
  Wyświetleń: 240
 1158. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
  Wyświetleń: 240
 1159. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2022 r. o przekazaniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień do Raportu
  Wyświetleń: 238
 1160. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 230
 1161. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 230
 1162. Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 225
 1163. Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 223
 1164. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - II postępowanie
  Wyświetleń: 220
 1165. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 25 lipca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 219
 1166. Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 218
 1167. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 września 2022 roku
  Wyświetleń: 217
 1168. Karta informacyjna nr 4/2022
  Wyświetleń: 214
 1169. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 209
 1170. Karta informacyjna nr 7/2022
  Wyświetleń: 204
 1171. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 199
 1172. Informacja o przystąpieniu Gminy Cisek do zakupu węgla
  Wyświetleń: 197
 1173. Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 196
 1174. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 192
 1175. Informacja z otwarcia ofert na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 190
 1176. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISEK
  Wyświetleń: 189
 1177. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 186
 1178. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 186
 1179. Karta informacyjna nr 5/2022
  Wyświetleń: 184
 1180. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 183
 1181. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 181
 1182. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 178
 1183. Karta informacyjna nr 10/2022
  Wyświetleń: 175
 1184. Obwieszczenie Nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 174
 1185. Przetarg na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 171
 1186. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ROSZOWICE" w miejscowości Roszowice, gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 168
 1187. Karta informacyjna nr 9/2022
  Wyświetleń: 164
 1188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 163
 1189. Przetarg na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 163
 1190. Karta informacyjna nr 11/2022
  Wyświetleń: 162
 1191. Obwieszczenie nr IUR.6733.10.2022 Wójta Gminy z dnia 4 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 161
 1192. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 160
 1193. Zawiadomienie o zwołaniu XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 158
 1194. Przetarg na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 156
 1195. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 152
 1196. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2021
  Wyświetleń: 152
 1197. Zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 151
 1198. Karta informacyjna nr 13/2022
  Wyświetleń: 150
 1199. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2021 rok
  Wyświetleń: 149
 1200. Karta informacyjna nr 12/2022
  Wyświetleń: 148
 1201. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 147
 1202. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 147
 1203. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 144
 1204. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2021 rok
  Wyświetleń: 143
 1205. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 142
 1206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 141
 1207. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2021 rok
  Wyświetleń: 139
 1208. Karta informacyjna nr 14/2022
  Wyświetleń: 138
 1209. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 136
 1210. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 135
 1211. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2021
  Wyświetleń: 135
 1212. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2021 rok
  Wyświetleń: 135
 1213. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 134
 1214. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 132
 1215. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 129
 1216. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 128
 1217. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 126
 1218. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 125
 1219. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 122
 1220. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 121
 1221. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Roszowickim Lesie
  Wyświetleń: 120
 1222. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 - 2023
  Wyświetleń: 118
 1223. Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 118
 1224. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 114
 1225. Obwieszczenie nr IUR.6733.11.2022 Wójta Gminy z dnia 11 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 111
 1226. Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 października 2022 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 111
 1227. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 107
 1228. Obwieszczenie Nr IUR.6733.11.2022 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 107
 1229. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 106
 1230. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 106
 1231. Karta informacyjna nr 21/2022
  Wyświetleń: 105
 1232. Karta informacyjna nr 18/2022
  Wyświetleń: 103
 1233. Karta informacyjna nr 20/2022
  Wyświetleń: 103
 1234. Przetarg - Sukcesywna dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 103
 1235. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 103
 1236. ZAKUP WĘGLA
  Wyświetleń: 102
 1237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 99
 1238. Karta informacyjna nr 16/2022
  Wyświetleń: 98
 1239. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 98
 1240. Zarządzenie nr 75.2022 Wójta Gminy Cisek z 17 października 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1241. Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 96
 1242. Karta informacyjna nr 17/2022
  Wyświetleń: 95
 1243. Karta informacyjna nr 15/2022
  Wyświetleń: 94
 1244. Karta informacyjna nr 19/2022
  Wyświetleń: 93
 1245. Zawiadomienie Wójta o wydaniu decyzji nr IUR.6220.2.2022 z dnia 17 listopada 2022 o przeniesienie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE”
  Wyświetleń: 91
 1246. Obwieszczenie Nr GKR.6151.8.2022 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2022/2023
  Wyświetleń: 89
 1247. Przetarg - Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 86
 1248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 85
 1249. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania koncesji
  Wyświetleń: 85
 1250. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość
  Wyświetleń: 85
 1251. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację stacji uzdatniania wody w Błażejowicach – IV postępowanie
  Wyświetleń: 84
 1252. Karta informacyjna nr 23/2022
  Wyświetleń: 82
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 82
 1254. Informacja z otwarcia ofert na na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 81
 1255. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 81
 1256. Obwieszczenie nr GKR.6151.7.2022 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023
  Wyświetleń: 80
 1257. Karta informacyjna nr 22/2022
  Wyświetleń: 77
 1258. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 72
 1259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 67
 1260. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 64
 1261. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 63
 1262. Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Statutów Sołectw Gminy Cisek
  Wyświetleń: 60
 1263. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane Modernizacja stacji uzdatniania wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 60
 1264. Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 56
 1265. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 53
 1266. Informacja z otwarcia ofert na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 50
 1267. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 48
 1268. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 46
 1269. Informacja z otwarcia ofert na budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 35
 1270. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 29
 1271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 19
 1272. Karta informacyjna nr 24/2022
  Wyświetleń: 13
 1273. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 12
 1274. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 9
 1275. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 3
 1276. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 3
 1277. UCHWAŁA NR XLVIII/263/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3
 1278. UCHWAŁA NR XLVIII/264/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2