Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1352684188215799982740532175295347472195620000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64558583295362448095712784700248623171085408041068834795351808
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304580624469050147
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 126789
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 122040
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 58139
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 27587
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 25030
 6. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 22212
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 22130
 8. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 21687
 9. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 20675
 10. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 19942
 11. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 19855
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 19685
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 18954
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18247
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 17422
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 16887
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 16612
 18. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16260
 19. Informacje
  Wyświetleń: 16072
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 15948
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 15585
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 15547
 23. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 14960
 24. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 14910
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 14795
 26. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 14588
 27. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 14566
 28. Rok 2017
  Wyświetleń: 14416
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14220
 30. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13918
 31. Ogólna
  Wyświetleń: 13900
 32. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 13856
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13746
 34. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 13703
 35. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 13557
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 13421
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13287
 38. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 13193
 39. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 13190
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13094
 41. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 13063
 42. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12960
 43. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 12825
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12824
 45. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 12804
 46. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 12626
 47. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 12599
 48. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 12486
 49. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 12485
 50. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 12360
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12273
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 12057
 53. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 11966
 54. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 11932
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11927
 56. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 11825
 57. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 11667
 58. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11529
 59. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 11368
 60. Rok 2015
  Wyświetleń: 11364
 61. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11224
 62. Rok 2019
  Wyświetleń: 11116
 63. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 11069
 64. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 11043
 65. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 11003
 66. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 10891
 67. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 10837
 68. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 10749
 69. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10735
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 10657
 71. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10649
 72. Rok 2016
  Wyświetleń: 10644
 73. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 10633
 74. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 10631
 75. Rok 2012
  Wyświetleń: 10621
 76. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10490
 77. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 10461
 78. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 10426
 79. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 10344
 80. Rok 2014
  Wyświetleń: 10319
 81. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 10310
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 10297
 83. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 10294
 84. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 10284
 85. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 10257
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 10232
 87. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10210
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 10113
 89. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10105
 90. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 10021
 91. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9986
 92. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9927
 93. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 9879
 94. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 9750
 95. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9586
 96. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 9359
 97. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 9335
 98. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9247
 99. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 9220
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 9137
 101. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 9120
 102. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9110
 103. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 9007
 104. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 8955
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8893
 106. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 8835
 107. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 8813
 108. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 8655
 109. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 8553
 110. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 8541
 111. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8459
 112. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 8392
 113. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 8386
 114. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 8328
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8322
 116. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 8222
 117. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8203
 118. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 8174
 119. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 8111
 120. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8011
 121. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 7941
 122. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 7819
 123. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7794
 124. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 7758
 125. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 7755
 126. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7715
 127. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 7654
 128. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7639
 129. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 7560
 130. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7554
 131. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7464
 132. Rok 2018
  Wyświetleń: 7463
 133. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7429
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 7426
 135. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 7397
 136. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7282
 137. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7242
 138. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 7179
 139. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7157
 140. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 7101
 141. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7057
 142. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 7030
 143. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 6995
 144. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 6965
 145. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 6940
 146. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 6876
 147. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6875
 148. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6835
 149. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6809
 150. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6795
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6755
 152. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 6747
 153. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 6730
 154. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 6694
 155. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 6686
 156. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 6634
 157. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 6632
 158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 6595
 159. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6561
 160. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 6507
 161. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 6466
 162. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 6463
 163. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6461
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 6458
 165. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 6442
 166. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 6414
 167. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6414
 168. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 6398
 169. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 6389
 170. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6380
 171. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 6362
 172. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6356
 173. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 6334
 174. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 6316
 175. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6307
 176. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 6280
 177. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6275
 178. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6260
 179. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6258
 180. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6240
 181. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 6232
 182. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6205
 183. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6184
 184. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6184
 185. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 6173
 186. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6169
 187. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 6126
 188. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 6122
 189. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6090
 190. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6087
 191. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 6085
 192. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 6071
 193. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 6062
 194. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 6001
 195. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 5958
 196. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5955
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5933
 198. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5915
 199. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 5910
 200. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 5888
 201. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 5877
 202. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 5855
 203. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5853
 204. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 5844
 205. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 5828
 206. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 5817
 207. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5811
 208. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 5810
 209. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5759
 210. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 5750
 211. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 5748
 212. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 5733
 213. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5710
 214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5709
 215. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5679
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 5670
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 5645
 218. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5621
 219. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 5618
 220. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 5574
 221. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 5563
 222. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 5557
 223. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 5524
 224. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5495
 225. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5491
 226. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5478
 227. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 5475
 228. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 5472
 229. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 5462
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5456
 231. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5439
 232. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 5439
 233. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 5429
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 5426
 235. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5411
 236. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 5405
 237. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5403
 238. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 5391
 239. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5391
 240. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 5378
 241. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 5374
 242. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 5358
 243. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 5356
 244. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5332
 245. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5322
 246. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 5319
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 5317
 248. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 5303
 249. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 5289
 250. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 5285
 251. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5278
 252. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 5277
 253. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 5265
 254. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5263
 255. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 5261
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 5255
 257. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5253
 258. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 5252
 259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5248
 260. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 5238
 261. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 5223
 262. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5221
 263. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 5197
 264. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5192
 265. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5188
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5186
 267. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 5180
 268. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5169
 269. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 5165
 270. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 5163
 271. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5155
 272. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5155
 273. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 5151
 274. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 5139
 275. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 5132
 276. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 5120
 277. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5117
 278. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5116
 279. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5112
 280. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 5094
 281. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5068
 282. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5065
 283. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5062
 284. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5059
 285. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 5052
 286. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 5051
 287. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 5040
 288. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 5037
 289. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5036
 290. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5022
 291. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5020
 292. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5017
 293. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4996
 294. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 4991
 295. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4981
 296. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 4980
 297. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 4974
 298. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4966
 299. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4944
 300. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 4931
 301. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 4926
 302. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 4925
 303. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4923
 304. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4922
 305. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 4915
 306. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 4913
 307. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4903
 308. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 4890
 309. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 4889
 310. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 4888
 311. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 4884
 312. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4880
 313. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4869
 314. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4868
 315. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 4865
 316. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 4864
 317. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 4861
 318. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4859
 319. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 4850
 320. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4850
 321. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 4848
 322. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 4848
 323. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 4843
 324. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 4843
 325. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4839
 326. Rok 2020
  Wyświetleń: 4839
 327. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4832
 328. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 4831
 329. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4827
 330. Rok 2021
  Wyświetleń: 4826
 331. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4825
 332. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4809
 333. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 4803
 334. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 4798
 335. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 4797
 336. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4795
 337. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 4794
 338. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 4783
 339. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4777
 340. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 4768
 341. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 4767
 342. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 4760
 343. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4752
 344. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 4742
 345. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 4737
 346. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 4736
 347. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4733
 348. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4733
 349. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 4728
 350. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4726
 351. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4721
 352. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 4720
 353. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4720
 354. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 4714
 355. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 4710
 356. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4703
 357. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4698
 358. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 4696
 359. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 4692
 360. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4686
 361. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4684
 362. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 4681
 363. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4681
 364. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 4680
 365. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 4666
 366. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 4659
 367. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4658
 368. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 4658
 369. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 4654
 370. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4643
 371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 4643
 372. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 4635
 373. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4633
 374. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4629
 375. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 4625
 376. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4624
 377. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 4616
 378. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4612
 379. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4602
 380. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4601
 381. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4595
 382. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 4595
 383. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 4594
 384. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 4592
 385. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 4586
 386. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4583
 387. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 4580
 388. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 4578
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 4573
 390. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 4569
 391. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 4561
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 4561
 393. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 4555
 394. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4553
 395. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 4542
 396. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4542
 397. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 4530
 398. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 4530
 399. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 4526
 400. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 4513
 401. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4511
 402. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4509
 403. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 4506
 404. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4505
 405. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4502
 406. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4500
 407. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4499
 408. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 4494
 409. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4493
 410. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 4491
 411. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 4466
 412. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 4456
 413. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 4444
 414. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4440
 415. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 4437
 416. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4427
 417. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4417
 418. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 4412
 419. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 4409
 420. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 4401
 421. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4398
 422. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4384
 423. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 4381
 424. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 4376
 425. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4376
 426. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4365
 427. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 4364
 428. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 4345
 429. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4342
 430. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4334
 431. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4330
 432. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4327
 433. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4326
 434. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 4308
 435. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 4297
 436. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 4293
 437. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4290
 438. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4289
 439. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 4287
 440. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 4282
 441. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4280
 442. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 4278
 443. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4270
 444. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4265
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4259
 446. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 4255
 447. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 4245
 448. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4244
 449. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4242
 450. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 4241
 451. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 4239
 452. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 4234
 453. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4233
 454. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 4225
 455. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4221
 456. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4220
 457. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4217
 458. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4216
 459. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 4214
 460. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4209
 461. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4178
 462. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4177
 463. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4176
 464. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4174
 465. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 4174
 466. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4167
 467. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4166
 468. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 4155
 469. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 4153
 470. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 4153
 471. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4153
 472. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4152
 473. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 4148
 474. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 4147
 475. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4143
 476. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4138
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4137
 478. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 4127
 479. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4118
 480. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 4108
 481. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4104
 482. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4099
 483. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4099
 484. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4096
 485. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4095
 486. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 4088
 487. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4086
 488. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4085
 489. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 4084
 490. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 4077
 491. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4064
 492. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4063
 493. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4062
 494. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4056
 495. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 4056
 496. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4052
 497. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 4049
 498. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 4048
 499. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 4047
 500. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4042
 501. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4040
 502. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 4035
 503. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 4034
 504. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 4017
 505. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 4009
 506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 4006
 507. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3999
 508. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 3998
 509. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 3997
 510. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3997
 511. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3995
 512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 3989
 513. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3976
 514. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 3973
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 3972
 516. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3967
 517. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3962
 518. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 3962
 519. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3955
 520. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 3953
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3952
 522. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 3951
 523. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 3948
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3946
 525. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 3945
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3937
 527. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3933
 528. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3932
 529. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 3927
 530. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3922
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3919
 532. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3911
 533. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3910
 534. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3909
 535. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 3907
 536. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3897
 537. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 3892
 538. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3892
 539. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3890
 540. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3890
 541. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 3888
 542. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3865
 543. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 3860
 544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3860
 545. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3851
 546. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3850
 547. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 3848
 548. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3846
 549. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3843
 550. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3843
 551. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3840
 552. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3830
 553. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 3829
 554. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 3829
 555. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 3823
 556. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 3822
 557. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3819
 558. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3816
 559. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3815
 560. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 3814
 561. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 3808
 562. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3806
 563. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3804
 564. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3798
 565. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3796
 566. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3792
 567. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3783
 568. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 3777
 569. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3776
 570. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3774
 571. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 3769
 572. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 3764
 573. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3751
 574. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3751
 575. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3747
 576. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 3746
 577. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3738
 578. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3722
 579. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3721
 580. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3709
 581. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3707
 582. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3701
 583. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3699
 584. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3695
 585. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3692
 586. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3692
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3689
 588. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3685
 589. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3677
 590. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3670
 591. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3667
 592. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3665
 593. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3665
 594. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3658
 595. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 3649
 596. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3649
 597. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 3634
 598. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 3631
 599. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 3628
 600. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 3625
 601. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3625
 602. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3621
 603. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3618
 604. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3609
 605. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 3606
 606. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3605
 607. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 3597
 608. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3587
 609. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3586
 610. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 3570
 611. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3559
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3555
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3532
 614. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 3528
 615. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 3515
 616. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 3508
 617. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 3496
 618. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 3490
 619. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3481
 620. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3481
 621. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 3453
 622. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 3423
 623. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3422
 624. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3415
 625. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3401
 626. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3399
 627. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3398
 628. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3377
 629. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 3374
 630. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 3360
 631. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 3355
 632. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3354
 633. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3346
 634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 3329
 635. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3327
 636. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3320
 637. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3313
 638. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 3309
 639. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 3300
 640. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3288
 641. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3275
 642. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 3264
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3252
 644. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3248
 645. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3246
 646. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3234
 647. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 3187
 648. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3182
 649. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3180
 650. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3179
 651. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3146
 652. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 3143
 653. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3143
 654. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3138
 655. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 3132
 656. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 3132
 657. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3118
 658. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3102
 659. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3099
 660. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3066
 661. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3048
 662. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 3041
 663. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 3038
 664. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3025
 665. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 3023
 666. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3017
 667. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3001
 668. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3000
 669. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 2998
 670. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2987
 671. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2981
 672. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2979
 673. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2979
 674. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 2974
 675. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 2957
 676. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2956
 677. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 2929
 678. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2925
 679. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2924
 680. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2916
 681. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 2910
 682. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2905
 683. Złożone petycje
  Wyświetleń: 2898
 684. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2892
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2891
 686. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2880
 687. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 2878
 688. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2878
 689. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2860
 690. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2857
 691. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2847
 692. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2838
 693. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2836
 694. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2834
 695. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2830
 696. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2819
 697. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2813
 698. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2813
 699. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2793
 700. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2781
 701. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2778
 702. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2777
 703. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2770
 704. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2759
 705. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2751
 706. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2740
 707. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2736
 708. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2735
 709. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2721
 710. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2719
 711. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2718
 712. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2716
 713. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2716
 714. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2709
 715. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2706
 716. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2687
 717. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2683
 718. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 2676
 719. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 2665
 720. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2645
 721. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2624
 722. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2621
 723. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2619
 724. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 2608
 725. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2608
 726. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2604
 727. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2594
 728. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2582
 729. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2577
 730. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2576
 731. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2542
 732. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2538
 733. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2535
 734. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2534
 735. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 2529
 736. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2524
 737. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2519
 738. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2515
 739. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2506
 740. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2504
 741. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 2501
 742. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2480
 743. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2479
 744. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2476
 745. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2472
 746. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2472
 747. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2466
 748. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 2464
 749. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2455
 750. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 2449
 751. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2446
 752. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 2442
 753. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 2436
 754. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2435
 755. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2433
 756. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2424
 757. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2423
 758. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2423
 759. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2420
 760. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2416
 761. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2414
 762. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2407
 763. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 2405
 764. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2398
 765. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2397
 766. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2387
 767. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 2383
 768. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 2378
 769. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 2376
 770. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2375
 771. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2367
 772. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2351
 773. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 2346
 774. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2344
 775. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 2333
 776. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2323
 777. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 2322
 778. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 2309
 779. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2307
 780. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2306
 781. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2306
 782. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2293
 783. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2286
 784. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 2276
 785. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 2270
 786. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 2263
 787. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2251
 788. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2244
 789. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2241
 790. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2237
 791. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 2232
 792. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2216
 793. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2214
 794. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2208
 795. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 2195
 796. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2185
 797. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2184
 798. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2179
 799. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2173
 800. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 2149
 801. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2144
 802. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2143
 803. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 2132
 804. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2127
 805. Przetargi i zamówienia w 2022 roku
  Wyświetleń: 2120
 806. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2113
 807. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2106
 808. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2100
 809. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2085
 810. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2075
 811. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 2069
 812. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2044
 813. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 2037
 814. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 2026
 815. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 2014
 816. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2013
 817. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2010
 818. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2002
 819. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1987
 820. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1961
 821. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1956
 822. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1936
 823. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 1934
 824. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1929
 825. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1921
 826. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 827. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1899
 828. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1896
 829. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1895
 830. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1890
 831. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1889
 832. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1888
 833. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1884
 834. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 1883
 835. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1877
 836. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 1877
 837. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1875
 838. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1872
 839. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 1871
 840. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 1859
 841. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1850
 842. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1847
 843. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1842
 844. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 1838
 845. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1826
 846. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 1821
 847. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1820
 848. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1813
 849. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1809
 850. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 1807
 851. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1805
 852. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1804
 853. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 1798
 854. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 1796
 855. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1784
 856. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1777
 857. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1776
 858. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1773
 859. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1758
 860. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1754
 861. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1751
 862. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1735
 863. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 1735
 864. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1733
 865. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1732
 866. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1723
 867. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1720
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1720
 869. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1717
 870. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1687
 871. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1684
 872. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 1662
 873. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1645
 874. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 1634
 875. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 1631
 876. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1625
 877. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1620
 878. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1619
 879. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1619
 880. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1599
 881. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1594
 882. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 1590
 883. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 1589
 884. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1589
 885. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1585
 886. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 1578
 887. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1577
 888. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1575
 889. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1559
 890. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1555
 891. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1550
 892. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 1532
 893. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1529
 894. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1523
 895. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1522
 896. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 1511
 897. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1498
 898. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1498
 899. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1496
 900. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 1481
 901. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 1477
 902. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1472
 903. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1470
 904. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1468
 905. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1441
 906. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1440
 907. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1435
 908. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1418
 909. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1404
 910. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1397
 911. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1391
 912. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1389
 913. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1376
 914. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1373
 915. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1370
 916. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1356
 917. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1353
 918. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 1344
 919. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1340
 920. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1339
 921. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1320
 922. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 1312
 923. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1311
 924. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1302
 925. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1297
 926. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1292
 927. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1282
 928. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 1282
 929. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1280
 930. Rok 2022
  Wyświetleń: 1277
 931. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1276
 932. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 1271
 933. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 1263
 934. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1262
 935. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 1261
 936. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1253
 937. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 1250
 938. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 1249
 939. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1227
 940. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1223
 941. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1221
 942. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1220
 943. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1215
 944. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1211
 945. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1199
 946. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 1197
 947. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 1192
 948. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 1192
 949. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 1187
 950. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1173
 951. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1166
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1163
 953. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1160
 954. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 1146
 955. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1132
 956. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1120
 957. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 1118
 958. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1114
 959. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 1110
 960. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1110
 961. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1109
 962. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1108
 963. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1105
 964. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 1103
 965. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1102
 966. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 1098
 967. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 1092
 968. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1089
 969. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1083
 970. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 1080
 971. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1070
 972. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 1069
 973. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1064
 974. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1059
 975. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1057
 976. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1054
 977. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1054
 978. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1053
 979. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1052
 980. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1047
 981. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1039
 982. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1031
 983. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1028
 984. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1028
 985. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 1011
 986. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 996
 987. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 995
 988. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 991
 989. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 988
 990. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 972
 991. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 966
 992. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2022 roku
  Wyświetleń: 966
 993. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 955
 994. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 935
 995. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 933
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 904
 997. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 900
 998. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 899
 999. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 892
 1000. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 27 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz dalszym toku uzgodnień
  Wyświetleń: 892
 1001. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 886
 1002. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 885
 1003. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 884
 1004. Uchwała nr XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2022
  Wyświetleń: 876
 1005. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 872
 1006. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 869
 1007. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 867
 1008. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 861
 1009. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 857
 1010. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 851
 1011. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 851
 1012. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 847
 1013. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 835
 1014. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Łany przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 831
 1015. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 826
 1016. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 826
 1017. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 825
 1018. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 823
 1019. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 813
 1020. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 808
 1021. Obwieszczenie nr IUR.6220.11.2021 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 805
 1022. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 798
 1023. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 796
 1024. ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 795
 1025. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 794
 1026. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 794
 1027. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 793
 1028. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 788
 1029. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 786
 1030. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 773
 1031. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 771
 1032. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 770
 1033. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 767
 1034. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 762
 1035. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 761
 1036. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 757
 1037. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 755
 1038. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 754
 1039. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 752
 1040. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 752
 1041. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 752
 1042. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 748
 1043. Zawarcie umowy w 2022 roku
  Wyświetleń: 748
 1044. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 747
 1045. Konkursy i konsultacje 2022
  Wyświetleń: 746
 1046. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 744
 1047. ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 741
 1048. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 739
 1049. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 739
 1050. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 738
 1051. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 737
 1052. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 736
 1053. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 735
 1054. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 724
 1055. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 722
 1056. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023
  Wyświetleń: 720
 1057. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 717
 1058. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 714
 1059. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 703
 1060. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 693
 1061. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 693
 1062. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 685
 1063. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o przekazaniu Aneksu do Raportu oraz uzyskaniu opinii
  Wyświetleń: 679
 1064. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 665
 1065. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 662
 1066. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 659
 1067. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 639
 1068. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 639
 1069. Budżet Gminy Cisek na 2022 rok
  Wyświetleń: 631
 1070. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 627
 1071. Karta informacyjna nr 32/2021
  Wyświetleń: 621
 1072. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 619
 1073. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 615
 1074. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 612
 1075. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 612
 1076. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 611
 1077. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 608
 1078. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 605
 1079. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 604
 1080. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 1 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dwóch uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 600
 1081. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 599
 1082. Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 598
 1083. Informacja o unieważnieniu Przetargu na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek Cz.II
  Wyświetleń: 596
 1084. Karta informacyjna nr 33/2021
  Wyświetleń: 574
 1085. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 574
 1086. Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 571
 1087. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek cz.I
  Wyświetleń: 565
 1088. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 556
 1089. Karta informacyjna nr 34/2021
  Wyświetleń: 551
 1090. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2022 roku
  Wyświetleń: 548
 1091. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 546
 1092. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 545
 1093. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 537
 1094. Informacja z otwarcia ofert na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 536
 1095. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 532
 1096. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 530
 1097. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 529
 1098. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 528
 1099. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 528
 1100. Karta informacyjna nr 35/2021
  Wyświetleń: 527
 1101. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 526
 1102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 525
 1103. Karta informacyjna nr 1/2022
  Wyświetleń: 522
 1104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 517
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 - 2022
  Wyświetleń: 510
 1106. Karta informacyjna nr 2/2022
  Wyświetleń: 491
 1107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 488
 1108. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania
  Wyświetleń: 486
 1109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 463
 1110. Karta informacyjna nr 3/2022
  Wyświetleń: 458
 1111. Przetarg - Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 421
 1112. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 414
 1113. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - SPORT
  Wyświetleń: 411
 1114. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - OPIEKA
  Wyświetleń: 397
 1115. Obwieszczenia 2022 rok
  Wyświetleń: 368
 1116. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 359
 1117. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 338
 1118. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 333
 1119. Obwieszczenie Nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 331
 1120. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 329
 1121. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 r.
  Wyświetleń: 326
 1122. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 307
 1123. Przetarg - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 302
 1124. Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 284
 1125. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 marca 2022 o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentów
  Wyświetleń: 278
 1126. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 272
 1127. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 267
 1128. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 4 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 261
 1129. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 257
 1130. Zawiadomienie o przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek - II wyłożenie
  Wyświetleń: 249
 1131. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 22 marca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o wpłynięciu do Wójta Gminy następnych dokumentów w sprawie
  Wyświetleń: 242
 1132. Obwieszczenie nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 229
 1133. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 226
 1134. Obwieszczenie Nr IUR.6833.1.2022 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 226
 1135. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 222
 1136. Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 210
 1137. Obwieszczenie nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KOBYLICE
  Wyświetleń: 208
 1138. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 199
 1139. Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 193
 1140. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 192
 1141. Zawiadomienie o zwołaniu XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 180
 1142. Karta informacyjna nr 4/2022
  Wyświetleń: 159
 1143. Zarządzenie nr 2 Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 156
 1144. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 150
 1145. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 146
 1146. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 3 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 142
 1147. Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 138
 1148. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 134
 1149. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 133
 1150. Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 130
 1151. Karta informacyjna nr 6/2022
  Wyświetleń: 129
 1152. Karta informacyjna nr 5/2022
  Wyświetleń: 122
 1153. Zawiadomienie o zwołaniu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 120
 1154. Karta informacyjna nr 8/2022
  Wyświetleń: 117
 1155. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 109
 1156. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 109
 1157. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 107
 1158. Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 107
 1159. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 106
 1160. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - II postępowanie
  Wyświetleń: 103
 1161. Karta informacyjna nr 7/2022
  Wyświetleń: 101
 1162. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 100
 1163. Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 100
 1164. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
  Wyświetleń: 99
 1165. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 97
 1166. Informacja z otwarcia ofert na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 90
 1167. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 85
 1168. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 84
 1169. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2022 r. o przekazaniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień do Raportu
  Wyświetleń: 83
 1170. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 83
 1171. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 79
 1172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 73
 1173. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 73
 1174. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 71
 1175. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 25 lipca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 69
 1176. Karta informacyjna nr 10/2022
  Wyświetleń: 66
 1177. Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 64
 1178. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 61
 1179. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2021
  Wyświetleń: 59
 1180. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 58
 1181. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 57
 1182. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 54
 1183. Karta informacyjna nr 9/2022
  Wyświetleń: 53
 1184. Karta informacyjna nr 11/2022
  Wyświetleń: 51
 1185. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 51
 1186. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 51
 1187. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 48
 1188. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 47
 1189. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 46
 1190. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 46
 1191. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 46
 1192. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 45
 1193. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2021 rok
  Wyświetleń: 45
 1194. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 44
 1195. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2021
  Wyświetleń: 44
 1196. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2021 rok
  Wyświetleń: 44
 1197. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 42
 1198. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2021 rok
  Wyświetleń: 41
 1199. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 40
 1200. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2021 rok
  Wyświetleń: 39
 1201. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISEK
  Wyświetleń: 37
 1202. Karta informacyjna nr 12/2022
  Wyświetleń: 35
 1203. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 32
 1204. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 29
 1205. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 29
 1206. Obwieszczenie nr IUR.6733.6.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 26
 1207. Karta informacyjna nr 13/2022
  Wyświetleń: 23
 1208. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 16
 1209. Karta informacyjna nr 14/2022
  Wyświetleń: 15
 1210. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 14
 1211. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 6