Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
602274653434776000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747706316557024724096885874875100597
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74044
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 47748
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47647
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 16994
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 15540
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13752
 7. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 13583
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 13000
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 11495
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10689
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 10612
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10431
 13. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 10345
 14. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 10014
 15. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 9860
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 9739
 17. Formularze i druki
  Wyświetleń: 9639
 18. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9172
 19. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 8697
 20. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 8520
 21. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 8504
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8309
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 8243
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8167
 25. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 8089
 26. Informacje
  Wyświetleń: 8029
 27. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 7970
 28. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 7959
 29. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 7921
 30. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 7878
 31. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 7622
 32. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7598
 33. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7596
 34. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 7591
 35. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 7556
 36. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 7544
 37. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 7514
 38. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 7471
 39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7453
 40. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7323
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7273
 42. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 7257
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7214
 44. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7200
 45. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7147
 46. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7118
 47. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7078
 48. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 7034
 49. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7025
 50. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7011
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6827
 52. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6780
 53. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6774
 54. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 6724
 55. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6710
 56. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6672
 57. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 6667
 58. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 6662
 59. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6611
 60. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6527
 61. Rok 2017
  Wyświetleń: 6476
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6427
 63. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 6417
 64. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 6355
 65. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 6347
 66. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 6327
 67. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6297
 68. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 6294
 69. Ogólna
  Wyświetleń: 6274
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 6183
 71. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 6179
 72. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6066
 73. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 6055
 74. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 6035
 75. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 6012
 76. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5981
 77. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5910
 78. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5893
 79. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 5880
 80. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5876
 81. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 5812
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 5791
 83. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 5763
 84. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 5756
 85. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5682
 86. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5580
 87. Rok 2015
  Wyświetleń: 5545
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 5533
 89. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5445
 90. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5436
 91. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 5335
 92. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5234
 93. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5199
 94. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 5169
 95. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 5159
 96. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5081
 97. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 5068
 98. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 5041
 99. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5040
 100. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4987
 101. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 4972
 102. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4956
 103. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 4928
 104. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4909
 105. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4909
 106. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4893
 107. Rok 2014
  Wyświetleń: 4862
 108. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4860
 109. Rok 2012
  Wyświetleń: 4790
 110. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4786
 111. Rok 2016
  Wyświetleń: 4698
 112. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 4673
 113. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4658
 114. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4630
 115. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4630
 116. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4581
 117. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4579
 118. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4573
 119. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4573
 120. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4570
 121. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 4525
 122. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4522
 123. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 4468
 124. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4403
 125. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4379
 126. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4349
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4335
 128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4330
 129. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4307
 130. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 4305
 131. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4304
 132. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4278
 133. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4251
 134. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4234
 135. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 4090
 136. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4077
 137. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4058
 138. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4037
 139. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4032
 140. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 4031
 141. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4016
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3967
 143. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 3954
 144. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3950
 145. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3935
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 3898
 147. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3869
 148. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3860
 149. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3858
 150. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3822
 151. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3810
 152. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 3798
 153. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3793
 154. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3790
 155. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3773
 156. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3768
 157. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3767
 158. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3730
 159. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3720
 160. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3706
 161. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3698
 162. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3676
 163. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3667
 164. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3650
 165. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3645
 166. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3638
 167. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3638
 168. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3628
 169. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3623
 170. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3615
 171. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3606
 172. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3582
 173. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3542
 174. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3541
 175. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3536
 176. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3534
 177. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3515
 178. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3490
 179. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3452
 180. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3451
 181. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3449
 182. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3418
 183. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3402
 184. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3398
 185. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3382
 186. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3370
 187. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3359
 188. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3358
 189. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3350
 190. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3337
 191. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3333
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3315
 193. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3301
 194. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3290
 195. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3285
 196. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3276
 197. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3259
 198. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3257
 199. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3256
 200. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3243
 201. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3231
 202. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 3225
 203. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3218
 204. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3212
 205. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 3176
 206. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3155
 207. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3090
 208. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3087
 209. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3078
 210. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3072
 211. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3060
 212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3059
 213. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3052
 214. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3043
 215. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3037
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3024
 217. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3019
 218. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3015
 219. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3013
 220. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2997
 221. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2987
 222. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2986
 223. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2986
 224. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2979
 225. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2978
 226. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2976
 227. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2972
 228. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2969
 229. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2967
 230. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2965
 231. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2959
 232. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2947
 233. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2942
 234. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2938
 235. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2928
 236. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2924
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2922
 238. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 2904
 239. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2899
 240. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2896
 241. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2895
 242. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2886
 243. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2878
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2876
 245. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2874
 246. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2874
 247. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2852
 248. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 2848
 249. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2847
 250. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2843
 251. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 2839
 252. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2838
 253. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2822
 254. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2822
 255. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2807
 256. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2806
 257. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2800
 258. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2794
 259. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2793
 260. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2793
 261. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2792
 262. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2789
 263. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2774
 264. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 2771
 265. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2770
 266. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2764
 267. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2756
 268. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2755
 269. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2751
 270. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2747
 271. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2745
 272. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2742
 273. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2740
 274. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2739
 275. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2734
 276. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2730
 277. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2718
 278. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2716
 279. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2711
 280. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2708
 281. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2707
 282. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2704
 283. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2696
 284. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2694
 285. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2692
 286. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2690
 287. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2682
 288. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2680
 289. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2674
 290. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2667
 291. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2667
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2664
 293. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2663
 294. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2659
 295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2655
 296. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2653
 297. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2647
 298. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2646
 299. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2642
 300. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2642
 301. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2638
 302. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2635
 303. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2634
 304. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2630
 305. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2628
 306. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2627
 307. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2621
 308. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2620
 309. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2619
 310. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2615
 311. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2609
 312. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2603
 313. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2602
 314. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2594
 315. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2592
 316. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2590
 317. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2588
 318. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2583
 319. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2574
 320. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2568
 321. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2566
 322. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2566
 323. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2565
 324. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2565
 325. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2563
 326. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2562
 327. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2555
 328. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2553
 329. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2531
 330. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2530
 331. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2530
 332. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2527
 333. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2524
 334. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2522
 335. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2521
 336. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2519
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2519
 338. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2516
 339. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2514
 340. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2513
 341. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2511
 342. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2511
 343. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2509
 344. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2506
 345. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2503
 346. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2497
 347. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2496
 348. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2496
 349. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 2495
 350. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2481
 351. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2481
 352. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2472
 353. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2467
 354. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2467
 355. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2464
 356. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2456
 357. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2455
 358. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2455
 359. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2451
 360. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2450
 361. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2449
 362. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2444
 363. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2443
 364. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2442
 365. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2437
 366. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2435
 367. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2430
 368. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2422
 369. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2419
 370. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2417
 371. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2415
 372. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2403
 373. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2400
 374. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2399
 375. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2399
 376. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2398
 377. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2396
 378. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2393
 379. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2389
 380. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 2389
 381. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2388
 382. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2383
 383. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2380
 384. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2363
 385. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2363
 386. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2360
 387. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2353
 388. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2352
 389. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2349
 390. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2346
 391. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2342
 392. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 2331
 393. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2324
 394. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2321
 395. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2319
 396. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2313
 397. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2309
 398. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2307
 399. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2306
 400. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2293
 401. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2285
 402. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2284
 403. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2282
 404. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2280
 405. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2279
 406. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2276
 407. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2268
 408. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2268
 409. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2254
 410. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2254
 411. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2253
 412. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2239
 413. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2238
 414. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2229
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2229
 416. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2223
 417. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2220
 418. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2219
 419. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2218
 420. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2217
 421. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2215
 422. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2214
 423. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2211
 424. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2208
 425. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2190
 426. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2187
 427. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2183
 428. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2179
 429. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2165
 430. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2159
 431. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2158
 432. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2156
 433. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2155
 434. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2152
 435. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2149
 436. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2144
 437. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2142
 438. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2138
 439. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2137
 440. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2128
 441. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2126
 442. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2116
 443. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2116
 444. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2115
 445. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2113
 446. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2113
 447. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2107
 448. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2101
 449. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2096
 450. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2095
 451. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2084
 452. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2081
 453. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2079
 454. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2077
 455. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2077
 456. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2073
 457. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2069
 458. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2068
 459. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2066
 460. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2066
 461. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2061
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2060
 463. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2059
 464. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2056
 465. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2049
 466. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2044
 467. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2036
 468. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2029
 469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2027
 470. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2027
 471. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2026
 472. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2026
 473. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2026
 474. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2025
 475. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2016
 476. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2016
 477. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2013
 478. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2006
 479. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2001
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2000
 481. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1996
 482. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1995
 483. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1989
 484. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1988
 485. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1984
 486. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1977
 487. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1976
 488. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1971
 489. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1964
 490. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1962
 491. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1957
 492. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1955
 493. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1953
 494. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1951
 495. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1949
 496. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1947
 497. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1945
 498. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1937
 499. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1935
 500. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1933
 501. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1933
 502. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1924
 503. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1922
 504. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1921
 505. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1910
 506. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1909
 507. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1900
 508. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1898
 509. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1896
 510. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1893
 511. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1885
 512. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1884
 513. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1882
 514. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1882
 515. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1876
 516. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1874
 517. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1871
 518. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1870
 519. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1869
 520. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1868
 521. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1862
 522. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1858
 523. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1851
 524. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1851
 525. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1846
 526. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1839
 527. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1839
 528. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1838
 529. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1838
 530. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1835
 531. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1826
 532. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1824
 533. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1811
 534. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1807
 535. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1802
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1800
 537. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1795
 538. Rok 2018
  Wyświetleń: 1792
 539. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1787
 540. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1784
 541. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1782
 542. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1774
 543. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1768
 544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1766
 545. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1763
 546. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1754
 547. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1741
 548. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1739
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1733
 550. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1733
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1728
 552. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1721
 553. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1714
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 1705
 555. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1693
 556. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1692
 557. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1688
 558. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1683
 559. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1683
 560. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1650
 561. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1648
 562. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1647
 563. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1640
 564. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1638
 565. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1633
 566. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1630
 567. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1624
 568. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1622
 569. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1614
 570. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1614
 571. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 1608
 572. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1601
 573. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1593
 574. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1592
 575. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1586
 576. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1581
 577. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1581
 578. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1566
 579. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1562
 580. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1561
 581. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1561
 582. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1558
 583. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1556
 584. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1552
 585. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1550
 586. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1550
 587. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1548
 588. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1546
 589. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1534
 590. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1533
 591. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1520
 592. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1517
 593. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1514
 594. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1509
 595. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1502
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1502
 597. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1502
 598. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1498
 599. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1497
 600. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1496
 601. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1486
 602. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1472
 603. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1471
 604. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1453
 605. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1445
 606. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1435
 607. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1435
 608. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1433
 609. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1432
 610. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1431
 611. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1429
 612. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1428
 613. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1422
 614. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1419
 615. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1416
 616. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1416
 617. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1409
 618. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1396
 619. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1366
 620. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1362
 621. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1359
 622. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1351
 623. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1348
 624. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1343
 625. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1338
 626. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1313
 627. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1305
 628. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1292
 629. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1270
 630. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1250
 631. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1240
 632. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1236
 633. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1221
 634. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1221
 635. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1219
 636. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1208
 637. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1206
 638. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1181
 639. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1172
 640. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1165
 641. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1163
 642. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1137
 643. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1107
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1063
 645. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1055
 646. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1041
 647. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1040
 648. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1011
 649. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 988
 650. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 979
 651. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 928
 652. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 905
 653. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 901
 654. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 895
 655. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 886
 656. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 883
 657. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 876
 658. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 812
 659. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 804
 660. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 789
 661. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 751
 662. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 742
 663. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 739
 664. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 735
 665. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 734
 666. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 729
 667. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 721
 668. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 711
 669. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 706
 670. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 671
 671. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 662
 672. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 640
 673. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 631
 674. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 626
 675. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 606
 676. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 583
 677. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 566
 678. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 555
 679. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 535
 680. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 527
 681. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 515
 682. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 511
 683. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 508
 684. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 506
 685. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 500
 686. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 490
 687. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 471
 688. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 462
 689. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 459
 690. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 438
 691. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 432
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 428
 693. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 422
 694. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 401
 695. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 382
 696. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 380
 697. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 362
 698. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 342
 699. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 341
 700. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 313
 701. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 307
 702. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 298
 703. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 292
 704. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 264
 705. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 259
 706. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 253
 707. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 246
 708. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 237
 709. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 229
 710. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 219
 711. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 211
 712. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 203
 713. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 191
 714. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 189
 715. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 186
 716. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 186
 717. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 184
 718. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 151
 719. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 142
 720. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 128
 721. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 128
 722. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 125
 723. Rok 2019
  Wyświetleń: 122
 724. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 116
 725. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 62
 726. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 31
 727. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 24
 728. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 18
 729. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 14
 730. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 13
 731. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 12
 732. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 11
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 8167
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×