Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60227465344801043368447025672040491281730000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747706316557024724096885874875100597
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 79845
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49299
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 48937
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 18202
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 16677
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 14538
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14511
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 13509
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 12506
 10. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 11680
 11. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 11571
 12. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11446
 13. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10995
 14. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 10970
 15. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 10579
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 10435
 17. Rok 2013
  Wyświetleń: 10215
 18. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9788
 19. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 9747
 20. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 9247
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 9156
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 8912
 23. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8901
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8719
 25. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 8703
 26. Informacje
  Wyświetleń: 8691
 27. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 8588
 28. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 8584
 29. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 8526
 30. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 8410
 31. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 8304
 32. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8293
 33. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 8238
 34. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8214
 35. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 8208
 36. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 8159
 37. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 8141
 38. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 8124
 39. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 8035
 40. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 7916
 41. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 7899
 42. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7846
 43. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7825
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7790
 45. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 7692
 46. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 7626
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7620
 48. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7583
 49. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7561
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7529
 51. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7486
 52. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7405
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7341
 54. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7280
 55. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7266
 56. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 7173
 57. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7152
 58. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 7137
 59. Rok 2017
  Wyświetleń: 7032
 60. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7019
 61. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6995
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6989
 63. Ogólna
  Wyświetleń: 6947
 64. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 6884
 65. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 6873
 66. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 6851
 67. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 6771
 68. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6710
 69. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 6704
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 6701
 71. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 6641
 72. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 6609
 73. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 6600
 74. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 6495
 75. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6484
 76. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 6472
 77. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6455
 78. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6439
 79. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 6335
 80. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6288
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 6265
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 6211
 83. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 6183
 84. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 6096
 85. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6085
 86. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 6003
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 5996
 88. Rok 2015
  Wyświetleń: 5940
 89. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 5915
 90. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5783
 91. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5773
 92. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 5757
 93. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 5684
 94. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 5535
 95. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5452
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 5446
 97. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5419
 98. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 5415
 99. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5387
 100. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5380
 101. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 5362
 102. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5324
 103. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5279
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5246
 105. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 5243
 106. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5222
 107. Rok 2014
  Wyświetleń: 5215
 108. Rok 2012
  Wyświetleń: 5193
 109. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 5187
 110. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 5153
 111. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5115
 112. Rok 2016
  Wyświetleń: 5089
 113. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 5085
 114. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5038
 115. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 5028
 116. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5003
 117. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4969
 118. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 4947
 119. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 4939
 120. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4858
 121. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4853
 122. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4819
 123. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 4803
 124. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4797
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4754
 126. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4746
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4711
 128. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4620
 129. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4606
 130. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4569
 131. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4519
 132. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4516
 133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4516
 134. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4514
 135. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4514
 136. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 4431
 137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 4354
 138. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4309
 139. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4298
 140. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4297
 141. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4293
 142. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4246
 143. Złożone petycje
  Wyświetleń: 4246
 144. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 4241
 145. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4171
 146. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 4165
 147. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4164
 148. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4158
 149. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 4143
 150. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4141
 151. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4103
 152. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4099
 153. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4094
 154. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4083
 155. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4067
 156. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4060
 157. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 4060
 158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4058
 159. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4031
 160. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4027
 161. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4016
 162. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4015
 163. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3990
 164. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3989
 165. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3953
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3952
 167. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 3951
 168. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3945
 169. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3907
 170. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3898
 171. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3894
 172. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3882
 173. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3866
 174. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3860
 175. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3854
 176. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3797
 177. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3791
 178. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3787
 179. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3760
 180. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3741
 181. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3741
 182. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3730
 183. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 3730
 184. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3717
 185. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3663
 186. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3633
 187. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3631
 188. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3629
 189. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3608
 190. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3592
 191. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3564
 192. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3561
 193. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3560
 194. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3556
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3548
 196. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3536
 197. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3534
 198. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3531
 199. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3519
 200. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3493
 201. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3486
 202. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3483
 203. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3476
 204. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3463
 205. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3457
 206. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3432
 207. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3403
 208. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3403
 209. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3380
 210. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3357
 211. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3346
 212. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3332
 213. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3332
 214. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3323
 215. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3311
 216. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3300
 217. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3269
 218. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3255
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3250
 220. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3244
 221. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3243
 222. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3240
 223. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3224
 224. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3222
 225. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3211
 226. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3202
 227. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3200
 228. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3199
 229. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3193
 230. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3192
 231. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3190
 232. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3189
 233. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3179
 234. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3176
 235. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3176
 236. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3168
 237. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3153
 238. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3152
 239. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3150
 240. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3148
 241. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 3147
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3130
 243. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3125
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3123
 245. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3117
 246. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3106
 247. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3097
 248. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3083
 249. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3082
 250. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3073
 251. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3068
 252. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3061
 253. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3061
 254. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3058
 255. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3056
 256. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3052
 257. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3049
 258. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3048
 259. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3045
 260. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3038
 261. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3037
 262. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3033
 263. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3019
 264. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3009
 265. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3005
 266. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3001
 267. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2996
 268. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2985
 269. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2980
 270. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2978
 271. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2971
 272. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2969
 273. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2967
 274. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2967
 275. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 2960
 276. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2959
 277. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2950
 278. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2944
 279. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2940
 280. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2936
 281. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2929
 282. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2925
 283. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2923
 284. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2920
 285. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2917
 286. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2916
 287. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2916
 288. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2908
 289. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2906
 290. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2894
 291. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2888
 292. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2884
 293. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2881
 294. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2875
 295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2870
 296. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 2869
 297. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2867
 298. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2863
 299. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2862
 300. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2862
 301. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2861
 302. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2853
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2852
 304. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2839
 305. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2838
 306. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2836
 307. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2836
 308. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2827
 309. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2826
 310. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2823
 311. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2822
 312. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2822
 313. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2817
 314. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2817
 315. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2816
 316. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2813
 317. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2813
 318. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2811
 319. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2807
 320. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2804
 321. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2796
 322. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2784
 323. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2781
 324. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2777
 325. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2772
 326. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2767
 327. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2766
 328. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2765
 329. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2765
 330. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2755
 331. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2750
 332. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2749
 333. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2749
 334. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2747
 335. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2738
 336. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2736
 337. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2733
 338. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2732
 339. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2723
 340. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2723
 341. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2722
 342. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2720
 343. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2718
 344. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2712
 345. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2711
 346. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2710
 347. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2707
 348. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2703
 349. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2699
 350. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2699
 351. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2699
 352. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 2697
 353. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2691
 354. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2688
 355. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2687
 356. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2686
 357. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2682
 358. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2677
 359. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2677
 360. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2674
 361. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2673
 362. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2665
 363. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2662
 364. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2648
 365. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2646
 366. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2643
 367. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2636
 368. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2636
 369. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2635
 370. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2634
 371. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2634
 372. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2629
 373. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2627
 374. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2626
 375. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2626
 376. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2607
 377. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2606
 378. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2606
 379. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2603
 380. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2601
 381. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2596
 382. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2589
 383. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2588
 384. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2583
 385. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2581
 386. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2579
 387. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2578
 388. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2576
 389. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2575
 390. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2552
 391. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2550
 392. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2540
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2533
 394. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2525
 395. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2518
 396. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2517
 397. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2515
 398. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2514
 399. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2511
 400. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2506
 401. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2488
 402. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2486
 403. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2482
 404. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2471
 405. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2470
 406. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2467
 407. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2466
 408. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2460
 409. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2459
 410. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2453
 411. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2450
 412. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2447
 413. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2447
 414. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2437
 415. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2434
 416. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2432
 417. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2431
 418. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2431
 419. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2422
 420. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2411
 421. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2410
 422. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2402
 423. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2400
 424. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2398
 425. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2385
 426. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2385
 427. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2383
 428. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2378
 429. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2376
 430. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2373
 431. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2371
 432. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2368
 433. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2367
 434. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2360
 435. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2357
 436. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2354
 437. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2348
 438. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2342
 439. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2341
 440. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2341
 441. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2336
 442. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2335
 443. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2316
 444. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2315
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2315
 446. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2311
 447. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2304
 448. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2302
 449. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2301
 450. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2300
 451. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2299
 452. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2298
 453. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2293
 454. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2288
 455. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2285
 456. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2272
 457. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2272
 458. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2262
 459. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2261
 460. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2257
 461. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2256
 462. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2254
 463. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2250
 464. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2250
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2249
 466. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2247
 467. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2246
 468. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2244
 469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2243
 470. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2242
 471. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2235
 472. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2235
 473. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2234
 474. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2232
 475. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2229
 476. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2227
 477. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2226
 478. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2224
 479. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2222
 480. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2207
 481. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2206
 482. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2205
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2205
 484. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2200
 485. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2192
 486. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2189
 487. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2181
 488. Rok 2018
  Wyświetleń: 2179
 489. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2175
 490. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2172
 491. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2171
 492. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2170
 493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2168
 494. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2165
 495. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2162
 496. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2161
 497. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2153
 498. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2150
 499. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2149
 500. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2148
 501. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2144
 502. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2143
 503. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2138
 504. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2138
 505. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2128
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2120
 507. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2118
 508. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2117
 509. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2108
 510. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2101
 511. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2098
 512. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2095
 513. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2094
 514. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2093
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2083
 516. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2078
 517. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2077
 518. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2067
 519. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2067
 520. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2063
 521. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2053
 522. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2051
 523. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2051
 524. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2048
 525. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2044
 526. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2044
 527. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2041
 528. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2037
 529. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2031
 530. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2030
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2028
 532. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2018
 533. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2011
 534. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2011
 535. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2010
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2000
 537. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1997
 538. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1985
 539. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1965
 540. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1958
 541. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1957
 542. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1953
 543. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1952
 544. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1945
 545. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1944
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1943
 547. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1938
 548. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1937
 549. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1931
 550. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1931
 551. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1926
 552. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1915
 553. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 1914
 554. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1913
 555. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1906
 556. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1906
 557. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1905
 558. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1898
 559. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1894
 560. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1891
 561. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1886
 562. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1884
 563. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1882
 564. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1871
 565. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1857
 566. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1849
 567. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1846
 568. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1846
 569. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1845
 570. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 1828
 571. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1819
 572. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1815
 573. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1813
 574. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1813
 575. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1811
 576. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1803
 577. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1802
 578. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1778
 579. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1776
 580. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1774
 581. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1773
 582. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1771
 583. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1765
 584. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1765
 585. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1765
 586. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1763
 587. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1763
 588. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1762
 589. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1758
 590. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1745
 591. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1738
 592. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1732
 593. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1717
 594. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1716
 595. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1709
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1706
 597. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1700
 598. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1694
 599. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1679
 600. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1670
 601. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1669
 602. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1669
 603. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1664
 604. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1664
 605. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1662
 606. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1657
 607. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1654
 608. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1652
 609. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1650
 610. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1643
 611. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1639
 612. Rok 2019
  Wyświetleń: 1638
 613. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1637
 614. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1631
 615. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1627
 616. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1609
 617. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1601
 618. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1600
 619. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1600
 620. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1598
 621. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1594
 622. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1594
 623. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1581
 624. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1575
 625. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1565
 626. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1557
 627. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1554
 628. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1553
 629. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1533
 630. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1530
 631. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1521
 632. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1518
 633. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1513
 634. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1483
 635. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1452
 636. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1439
 637. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1437
 638. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 1425
 639. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1418
 640. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1416
 641. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1402
 642. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1388
 643. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1348
 644. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1339
 645. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1335
 646. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1297
 647. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1295
 648. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1289
 649. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1259
 650. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1246
 651. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1202
 652. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1200
 653. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1179
 654. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1174
 655. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 1163
 656. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1162
 657. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1139
 658. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1126
 659. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1118
 660. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1117
 661. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 1092
 662. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1088
 663. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1075
 664. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1037
 665. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1028
 666. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1023
 667. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 990
 668. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 985
 669. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 975
 670. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 959
 671. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 955
 672. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 934
 673. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 930
 674. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 899
 675. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 877
 676. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 868
 677. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 865
 678. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 846
 679. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 845
 680. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 816
 681. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 815
 682. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 811
 683. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 799
 684. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 786
 685. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 760
 686. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 732
 687. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 725
 688. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 701
 689. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 690
 690. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 687
 691. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 682
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 679
 693. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 678
 694. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 678
 695. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 672
 696. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 654
 697. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 654
 698. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 641
 699. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 619
 700. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 605
 701. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 600
 702. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 581
 703. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 578
 704. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 575
 705. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 563
 706. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 561
 707. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 550
 708. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 548
 709. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 548
 710. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 537
 711. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 512
 712. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 490
 713. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 486
 714. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 479
 715. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 479
 716. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 479
 717. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 474
 718. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 463
 719. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 455
 720. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 450
 721. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 440
 722. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 423
 723. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 416
 724. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 390
 725. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 376
 726. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 372
 727. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 369
 728. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 367
 729. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 361
 730. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 360
 731. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 347
 732. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 333
 733. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 332
 734. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 323
 735. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 314
 736. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 287
 737. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 286
 738. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 277
 739. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 274
 740. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 270
 741. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 268
 742. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 266
 743. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 261
 744. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 259
 745. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 257
 746. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 253
 747. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 249
 748. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 242
 749. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 220
 750. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 190
 751. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 185
 752. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 166
 753. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 165
 754. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 160
 755. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 157
 756. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 148
 757. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 141
 758. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 134
 759. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 132
 760. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 129
 761. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 122
 762. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 119
 763. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 116
 764. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 106
 765. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 91
 766. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 87
 767. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 63
 768. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 63
 769. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 51
 770. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 47
 771. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 36
 772. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 31
 773. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 18
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 8719
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×